IntelliSpace Cardiovascular System zarządzania obrazami oraz informacjami

IntelliSpace Cardiovascular

System zarządzania obrazami oraz informacjami

Znajdź podobne produkty

System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z myślą o usprawnieniu przebiegu pracy na wszystkich etapach opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Cechy
Panoramiczny, chronologiczny obraz hi... || IntelliSpace
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, pozwalający uzyskać dostęp do odpowiednich obrazów i danych medycznych pacjenta w dowolnym czasie oraz praktycznie w każdym miejscu. Jednym z elementów tego obszaru roboczego jest tzw. Cardiology Timeline. W obszarze tym wyświetlane są przedstawione w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny dane dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych w całym okresie opieki. Obszar Cardiology Timeline umożliwia również uzyskanie dostępu do szczegółowych danych klinicznych. System IntelliSpace Cardiovascular powstał z myślą o użytkowniku, o usprawnieniu jego pracy i zwiększeniu szybkości wykonywania badań serca serca i naczyń.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagno... || IntelliSpace
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Natychmiastowy dostęp do danych i obr... || IntelliSpace
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Opis badań echa serca w przeglądarce ... || IntelliSpace
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – niezależnie od miejsca i czasu

Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – niezależnie od miejsca i czasu

Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i lub w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych w danej chwili obrazów bez obciążania urządzeń IT. Pracując z systemem IntelliSpace Cardiovascular, można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca (wall motion scoring), wykonać potrzebne pomiary, a nawet dokonać finalizacji opisów – w dowolnym miejscu i czasie.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza d... || IntelliSpace
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Diagnostic Guidance, pewność przy opi... || IntelliSpace
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
IntelliSpace Cardiovascular – korzyśc... || IntelliSpace
IntelliSpace Cardiovascular – korzyści kliniczne, operacyjne i finansowe

IntelliSpace Cardiovascular – korzyści kliniczne, operacyjne i finansowe

Kliniczne – szybki i łatwy dostęp do obrazów i danych. Operacyjne – większa wydajność pracy dzięki możliwości analizy danych i przechodzenia do różnych systemów i aplikacji z jednego miejsca. Finansowe – technologia niewymagająca instalacji (zero-footprint) dodatkowego sprzętu i współpracująca z istniejącą infrastrukturą klienta obniża koszty związane z wdrożeniem systemu i skraca czas potrzebny na jego instalację.

Co nowego w tej wersji?


Schemat z porównaniem funkcji informatycznego systemu danych kardiologicznych

Systemy IntelliSpace Cardiovascular i Xcelera zapewniają dostęp do informacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poniższy skrócony schemat porównawczy funkcji pozwala zobaczyć dodatkową wartość, jaką zapewnia aktualizacja do systemu IntelliSpace Cardiovascular – rozwiązania nowej generacji do zarządzania obrazami i danymi uzyskanymi w trakcie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
 

Więcej informacji na temat funkcji systemu IntelliSpace Cardiovascular można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub wysyłając zgłoszenie z tej strony internetowej.

Co nowego w tej wersji?


Schemat z porównaniem funkcji informatycznego systemu danych kardiologicznych

Systemy IntelliSpace Cardiovascular i Xcelera zapewniają dostęp do informacji medycznych dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Poniższy schemat z porównaniem funkcji zawiera podsumowanie zmian wynikających z aktualizacji systemu, będącego najnowszym rozwiązaniem do zarządzania obrazami i danymi z badań układu sercowo-naczyniowego firmy Philips.  

 

Więcej informacji na temat funkcji systemu IntelliSpace Cardiovascular można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub wysyłając zgłoszenie z tej strony internetowej.

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent
Intuicyjna historia badań i przebiegu leczenia pozwalająca łatwo przeglądać dane uzyskane w całym okresie opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obok siebie obrazów uzyskanych różnymi metodami obrazowania pozwala zaoszczędzić czas
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie

Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu


Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal* z dowolnego miejsca.
Intuicyjna historia badań – Cardiology Timeline – pozwalająca łatwo przeglądać dane z przebiegu opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obrazów różnych modalności w widoku obok siebie
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie

Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu


Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal z dowolnego miejsca.
  • ¹Dla serwera sieciowego można zdefiniować repozytorium, ale nie jest to obowiązkowe. W repozytorium serwera sieciowego przechowywane są poddawane konwersji badania (pliki PNG/JPG), które są przesyłane do klientów. W przypadku braku repozytorium konwersja będzie odbywać się równolegle z pozostałymi działaniami, co zwiększy obciążenie serwera sieciowego.
  • ²System IntelliSpace Cardiovascular i serwer sieciowy można połączyć wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia testów. Narzędzie Advanced Analytics wymaga oddzielnego serwera.