IntelliSpace Cardiovascular System do zarządzania obrazami i informacjami pochodzącymi z różnych systemów obrazowania

IntelliSpace Cardiovascular

System do zarządzania obrazami i informacjami pochodzącymi z różnych systemów obrazowania

Znajdź podobne produkty

System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z myślą o usprawnieniu przebiegu pracy na wszystkich etapach opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Cechy
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu

Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu

Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
 • Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
 • Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
 • Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
 • Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
See all features
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów

Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów

Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów

System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu

Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu

Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne

Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań

Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.

Co nowego w tej wersji?


Schemat z porównaniem funkcji informatycznego systemu danych kardiologicznych

Systemy IntelliSpace Cardiovascular i Xcelera zapewniają dostęp do informacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poniższy skrócony schemat porównawczy funkcji pozwala zobaczyć dodatkową wartość, jaką zapewnia aktualizacja do systemu IntelliSpace Cardiovascular – rozwiązania nowej generacji do zarządzania obrazami i danymi uzyskanymi w trakcie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
 

Więcej informacji na temat funkcji systemu IntelliSpace Cardiovascular można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub wysyłając zgłoszenie z tej strony internetowej.

Intuicyjna historia badań i przebiegu leczenia pozwalająca łatwo przeglądać dane uzyskane w całym okresie opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obok siebie obrazów uzyskanych różnymi metodami obrazowania pozwala zaoszczędzić czas
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie

Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu


Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal* z dowolnego miejsca.
Intuicyjna historia badań – Cardiology Timeline – pozwalająca łatwo przeglądać dane z przebiegu opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obrazów różnych modalności w widoku obok siebie
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie

Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu


Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal z dowolnego miejsca.

Specyfikacja

Client Hardware – Zero-footprint environment only
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Wyświetlacz graficzny (rozmiar i rozdzielczość)
 • 10” z minimalną rozdzielczością 1024 × 768
Sieć
 • Bezprzewodowa, co najmniej 54 Mb/s
RAM
 • 1 GB wolnego miejsca
Procesor
 • Co najmniej dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz lub lepszy
Przeglądarka internetowa klienta
 • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 lub nowsza, Apple Safari 9.0
System operacyjny
 • Windows 10 (Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 lub x64) (wersja Ultimate, Enterprise i Professional)
WEBserver
WEBserver
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z klientem 100 IOPS
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Typ pamięci masowej
 • Musi być taka sama jak w przypadku serwera systemu IntelliSpace Cardiovascular
Procesor wirtualny
 • Minimum 4, 8 dla więcej niż 10 klientów
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
RAM
 • Co najmniej 16 GB, zaleca się 32 GB
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Procesor, więcej niż 25 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
Pamięć masowa, repozytorium
 • Musi być taka sama jak w przypadku serwera systemu IntelliSpace Cardiovascular¹
Sieć, kilka pasm przesyłania danych 1 GB/s
 • Zalecane
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
Sieć
 • Co najmniej 100 Mb, zaleca się 1 Gb
Wyświetlacz klasy diagnostycznej
 • Obowiązkowe, zaleca się dwa kolorowe monitory 2 MP firmy Barco
Przechowywanie
 • 64 GB wolnego miejsca na twardym dysku na instalację i zapis obrazów
Wyświetlacz graficzny (rozmiar i rozdzielczość)
 • Co najmniej 1280 × 1024
System operacyjny
 • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 lub x64) (wersja Ultimate, Enterprise i Professional)
Rozdzielczość graficzna na potrzeby EP
 • 1200 pikseli w pionie
Przeglądarka internetowa klienta
 • Internet Explorer 10 z systemem Windows 7 Internet Explorer 11 z systemem Windows 7 oraz Google Chrome 53 lub nowsza z systemem Windows 10, Apple Safari 9.0
Karta graficzna
 • nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 na monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 na monitor
Wyjście DVI
 • Wymagane do integracji z systemem Allura
RAM
 • Co najmniej 4 GB, zaleca się 8 GB
Procesor
 • Co najmniej Intel Core2 Duo 1,86 GHz, zaleca się Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
Serwer systemu ISCV
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2
Klienty systemu ISCV
 • Microsoft .Net Framework w wersji co najmniej 4.0 (4.5.2 jest również obsługiwana)
Advanced Analytics Server
Advanced Analytics Server
Procesor, więcej niż 5 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
RAM
 • Co najmniej 16 GB
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 4
Test Server²
Test Server²
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Nie dot. (produkt nie używany w testach wydajności)
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 2, zaleca się 4
Zasilacz nadmiarowy
 • Nie dot. (zasilanie nadmiarowe nie jest wymagane)
Typ pamięci masowej
 • Nie dot. (zasilanie nadmiarowe nie jest wymagane)
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Archiwum, duplikat systemu NAS
 • Opcjonalne
RAM
 • Co najmniej 8 GB, zaleca się 16 GB
Archiwum, archiwum DICOM
 • Opcjonalne
Rozmiar niestandardowy
 • Co najmniej 10 GB, w razie potrzeby można zwiększyć
Archiwum, archiwizacja w sieci SAN
 • Opcjonalne
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Application Server
Application Server
Pamięć masowa, repozytorium
 • Co najmniej 1 TB, zaleca się 2 TB
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Archiwum, duplikat systemu NAS
 • Zalecane
RAM
 • Co najmniej 16 GB, zaleca się 32 GB
System operacyjny
 • Windows Server 2012 R2 (64-bitowy), wersja Standard, Enterprise, Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (wersja Standard i Enterprise)
Procesor, więcej niż 5 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
Sieć, kilka pasm przesyłania danych 1 GB/s
 • Zaleca się >5 klientów współbieżnych
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z klientem 250 IOPS
Sieć, 1 GB/s
 • Co najmniej <5 klientów współbieżnych
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z systemem obrazowania 100 IOPS
Archiwum, archiwum DICOM
 • Obsługiwane
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 4
Pamięć masowa, zewnętrzna kopia zapasowa
 • Obowiązkowe
Procesor, więcej niż 25 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze oraz dedykowany serwer sieciowy
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Inne, 100 IOPS na połączenie
Archiwum, archiwizacja w sieci SAN
 • Zalecane
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Oprogramowanie bazy danych
 • SQL Server 2014 SP2 (z systemem Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
Typ pamięci masowej
 • Zestaw sprzętowej macierzy Raid 5 + hot-spare
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Wyświetlacz graficzny (rozmiar i rozdzielczość)
 • 10” z minimalną rozdzielczością 1024 × 768
Sieć
 • Bezprzewodowa, co najmniej 54 Mb/s
WEBserver
WEBserver
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z klientem 100 IOPS
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
See all specifications
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Wyświetlacz graficzny (rozmiar i rozdzielczość)
 • 10” z minimalną rozdzielczością 1024 × 768
Sieć
 • Bezprzewodowa, co najmniej 54 Mb/s
RAM
 • 1 GB wolnego miejsca
Procesor
 • Co najmniej dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz lub lepszy
Przeglądarka internetowa klienta
 • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 lub nowsza, Apple Safari 9.0
System operacyjny
 • Windows 10 (Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 lub x64) (wersja Ultimate, Enterprise i Professional)
WEBserver
WEBserver
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z klientem 100 IOPS
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Typ pamięci masowej
 • Musi być taka sama jak w przypadku serwera systemu IntelliSpace Cardiovascular
Procesor wirtualny
 • Minimum 4, 8 dla więcej niż 10 klientów
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
RAM
 • Co najmniej 16 GB, zaleca się 32 GB
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Procesor, więcej niż 25 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
Pamięć masowa, repozytorium
 • Musi być taka sama jak w przypadku serwera systemu IntelliSpace Cardiovascular¹
Sieć, kilka pasm przesyłania danych 1 GB/s
 • Zalecane
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
Sieć
 • Co najmniej 100 Mb, zaleca się 1 Gb
Wyświetlacz klasy diagnostycznej
 • Obowiązkowe, zaleca się dwa kolorowe monitory 2 MP firmy Barco
Przechowywanie
 • 64 GB wolnego miejsca na twardym dysku na instalację i zapis obrazów
Wyświetlacz graficzny (rozmiar i rozdzielczość)
 • Co najmniej 1280 × 1024
System operacyjny
 • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 lub x64) (wersja Ultimate, Enterprise i Professional)
Rozdzielczość graficzna na potrzeby EP
 • 1200 pikseli w pionie
Przeglądarka internetowa klienta
 • Internet Explorer 10 z systemem Windows 7 Internet Explorer 11 z systemem Windows 7 oraz Google Chrome 53 lub nowsza z systemem Windows 10, Apple Safari 9.0
Karta graficzna
 • nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 na monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 na monitor
Wyjście DVI
 • Wymagane do integracji z systemem Allura
RAM
 • Co najmniej 4 GB, zaleca się 8 GB
Procesor
 • Co najmniej Intel Core2 Duo 1,86 GHz, zaleca się Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
Serwer systemu ISCV
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2
Klienty systemu ISCV
 • Microsoft .Net Framework w wersji co najmniej 4.0 (4.5.2 jest również obsługiwana)
Advanced Analytics Server
Advanced Analytics Server
Procesor, więcej niż 5 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
RAM
 • Co najmniej 16 GB
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 4
Test Server²
Test Server²
Sieć, 1 GB/s
 • Minimum
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Nie dot. (produkt nie używany w testach wydajności)
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 2, zaleca się 4
Zasilacz nadmiarowy
 • Nie dot. (zasilanie nadmiarowe nie jest wymagane)
Typ pamięci masowej
 • Nie dot. (zasilanie nadmiarowe nie jest wymagane)
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Archiwum, duplikat systemu NAS
 • Opcjonalne
RAM
 • Co najmniej 8 GB, zaleca się 16 GB
Archiwum, archiwum DICOM
 • Opcjonalne
Rozmiar niestandardowy
 • Co najmniej 10 GB, w razie potrzeby można zwiększyć
Archiwum, archiwizacja w sieci SAN
 • Opcjonalne
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Application Server
Application Server
Pamięć masowa, repozytorium
 • Co najmniej 1 TB, zaleca się 2 TB
Pamięć masowa, partycja systemu operacyjnego
 • 64 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Archiwum, duplikat systemu NAS
 • Zalecane
RAM
 • Co najmniej 16 GB, zaleca się 32 GB
System operacyjny
 • Windows Server 2012 R2 (64-bitowy), wersja Standard, Enterprise, Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (wersja Standard i Enterprise)
Procesor, więcej niż 5 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze
Sieć, kilka pasm przesyłania danych 1 GB/s
 • Zaleca się >5 klientów współbieżnych
Procesor, mniej niż 5 klientów
 • Co najmniej jednordzeniowy procesor Xeon E5-2620 lub lepszy
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z klientem 250 IOPS
Sieć, 1 GB/s
 • Co najmniej <5 klientów współbieżnych
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Na połączenie z systemem obrazowania 100 IOPS
Archiwum, archiwum DICOM
 • Obsługiwane
Procesor wirtualny
 • Co najmniej 4
Pamięć masowa, zewnętrzna kopia zapasowa
 • Obowiązkowe
Procesor, więcej niż 25 klientów
 • Dwa procesory Xeon E5-2620 lub lepsze oraz dedykowany serwer sieciowy
Pamięć masowa, partycja danych
 • Co najmniej 100 GB w sprzętowej macierzy Raid 1
Przepustowość pamięci (współbieżne)
 • Inne, 100 IOPS na połączenie
Archiwum, archiwizacja w sieci SAN
 • Zalecane
Zasilacz nadmiarowy
 • Zalecane
Oprogramowanie bazy danych
 • SQL Server 2014 SP2 (z systemem Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
Typ pamięci masowej
 • Zestaw sprzętowej macierzy Raid 5 + hot-spare
 • ¹Dla serwera sieciowego można zdefiniować repozytorium, ale nie jest to obowiązkowe. W repozytorium serwera sieciowego przechowywane są poddawane konwersji badania (pliki PNG/JPG), które są przesyłane do klientów. W przypadku braku repozytorium konwersja będzie odbywać się równolegle z pozostałymi działaniami, co zwiększy obciążenie serwera sieciowego.
 • ²System IntelliSpace Cardiovascular i serwer sieciowy można połączyć wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia testów. Narzędzie Advanced Analytics wymaga oddzielnego serwera.
 • *Użytkownik musi dopilnować, aby spełnione zostały wymagania systemu IntelliSpace Cardiovascular w zakresie infrastruktury sieciowej (np. parametrów funkcjonalnych, VPN).

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.