Alice PDx

Przenośny system do diagnostyki snu

Znajdź podobne produkty

Przenośne, diagnostyczne urządzenie rejestrujące Alice PDx jest przeznaczone do badań przesiewowych, kontrolnych i diagnostyki pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym w ramach badań polisomnograficznych i badań zaburzeń snu przeprowadzanych w warunkach szpitalnych lub domowych.

Cechy
Laureat nagrody MDEA

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.
Kolorowe oznaczenia gniazd

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.
Wskaźnik jakości badania

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.
Przewodnik rozmieszczenia czujników

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.
Opcjonalne moduły EKG i ExG

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.
Rejestracja wielu sesji

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.
Pojedyncza aplikacja

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.
 • Laureat nagrody MDEA
 • Kolorowe oznaczenia gniazd
 • Wskaźnik jakości badania
 • Przewodnik rozmieszczenia czujników
Zobacz wszystkie cechy
Laureat nagrody MDEA

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.

Przyznana nagroda MDEA potwierdza doskonałość konstrukcyjną

Przenośny system do diagnostyki snu Alice PDx został w 2010 roku laureatem nagrody Medical Design Excellence Awards (MDEA) w kategorii ogólnych urządzeń szpitalnych i produktów terapeutycznych. Nagroda została przyznana za funkcje przynoszące dodatkowe korzyści pacjentom. System Alice PDx jest łatwy w przygotowaniu i użytku przez pacjentów w zaciszu własnego domu.
Kolorowe oznaczenia gniazd

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.

Kolorowe oznaczenia gniazd ograniczają potrzebę powtarzania badań

Kolorowe oznaczenia gniazd rozmieszczone na obwodzie urządzenia wskazują miejsca podłączenia przewodów różnych czujników. Na ekranie pokazywane są pacjentowi tylko te czujniki, które wymagają podłączenia. Informacje i wskaźniki ułatwiają pacjentowi właściwe rozmieszczenie czujników i ograniczają potrzebę powtarzania badań z powodu błędów rozmieszczenia.
Wskaźnik jakości badania

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.

Wskaźnik jakości badania upraszcza gromadzenie danych

Wskaźnik jakości badania przedstawia graficznie na ekranie wyświetlacza urządzenia Alice PDx ilość danych o dobrej jakości w stosunku do wszystkich danych w 25-procentowych odstępach. Pacjent korzystający z urządzenia Alice PDx może łatwo przekazać taką informację specjaliście opieki, aby ten mógł stwierdzić, czy badanie wymaga powtórzenia. Specjalista może wówczas pomóc pacjentowi w powtórzeniu badania. Dzięki temu można potencjalnie ograniczyć ilość badań z niewystarczającymi danymi, wymagających powtórzenia.
Przewodnik rozmieszczenia czujników

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.

Pomoc dla użytkownika — przewodnik rozmieszczenia czujników

Przydatny, kolorowy diagram dołączony do urządzenia prowadzi pacjenta przez proces rozmieszczenia czujników.
Opcjonalne moduły EKG i ExG

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.

Opcjonalne moduły EKG i ExG dostarczają dodatkowych danych

Urządzenie Alice PDx obsługuje EKG 1-, 6- i 7-wyjściowe. Opcjonalny moduł EKG udostępnia EKG 3-wyjściowe (pięć przewodów), aby ułatwić ocenę OBS u pacjentów OSA u pacjentów z potencjalnie współistniejącymi chorobami serca. Opcjonalny moduł ExG oferuje 13 wejść, umożliwiając zastosowanie aplikacji dwupoziomowej do zaawansowanej analizy snu.
Rejestracja wielu sesji

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.

Rejestracja wielu sesji nocnych w celu uproszczenia obsługi

Przy zastosowaniu karty pamięci SD i akumulatora wystarczającego na dwie lub trzy noce rejestracji, urządzenie Alice PDx umożliwia w razie potrzeby gromadzenie informacji z kilku nocnych sesji rejestracji. Można je skonfigurować do automatycznego rozpoczynania i zatrzymywania rejestracji w celu minimalizacji ryzyka zapomnienia o tym przez pacjenta.
Pojedyncza aplikacja

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.

Pojedyncza aplikacja usprawniająca gromadzenie danych

Urządzenie Alice PDx można podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowaną sprawdzoną aplikacją Alice Sleepware. Aplikacja Alice Sleepware może wyświetlać dane na żywo lub wcześniej zarejestrowane w rozdzielczości zgodnej z parametrami sprzętowymi komputera. Jest to pojedyncza aplikacja spełniająca potrzeby badań w pracowni i w domu pacjenta.

Specyfikacja

Physical characteristics
Physical characteristics
Size
 • dł. 12,7 x szer. 7,62 x wys. 5,08 cm (dł. 5 x szer. 3 x wys. 2 cale)
Weight
 • Approximately 8 oz (230 grams), weight does not include batteries
Channels
Channels
Total channels
 • Do 21 przy zastosowaniu opcjonalnych modułów EKG i ExG
Standard channels
 • Przepływ powietrza oparty o zmiany ciśnienia (z chrapaniem) i pomiarze termicznym, wysiłek zRIP (2), pozycja ciała, SpO2 (także pletyzmografia i częstość tętna), parametry urządzeń terapeutycznych firmy Respironics, ciśnienie i przepływ z urządzeń terapeutycznych innych firm. kanały
Optional Yokes/Channels (a)
 • ECG Yoke; 3-lead ECG providing 3 measured and 4 derived channels for a total of 7 channels
Optional Yokes/Channels
 • Moduł ExG: 4 kanały neurologiczne (EEG lub EOG) i 3 różnicowe EMG oraz elektrody referencyjne i GND.
Input impedance
Input impedance
ECG
 • 10 mω na elektrodę 20 mω w trybie różnicowym
EMG
 • 2 Mω per Electrode 4 Mω differential
EEG
 • 2 mω na elektrodę 4 mω w trybie różnicowym
Bandwidth
Bandwidth
ECG (a)
 • od 0,318 do 81 Hz
EEG b
 • od 0,318 do 35 Hz
EMG a
 • od 9,7 do 86 Hz
Input Signal Range
Input Signal Range
ECG b
 • ±4 mV
EEG c
 • ±500 µV
EEG d
 • ±150 µV
Digital Resolution
Digital Resolution
Up to
 • 16 bitów
Initial Sample Rate
Initial Sample Rate
Up to
 • 1 Hz
Max Storage Rate
Max Storage Rate
ECG/ExG
 • 200 Hz
Effort and Thermal Flow
 • 100 Hz
Pressure Flow
 • 200 Hz
Snore
 • 500 Hz
Body Pos.
 • 1 Hz
Communication interfaces
Communication interfaces
Serial Protocol
 • Kabel USB do komputera
SleepLink and Serial
 • kable komunikacyjne do naszych urządzeń terapeutycznych
System Power Requirements
System Power Requirements
Alkaline batteries
 • Three AA (1.5V) 0.43 watts typical
Physical characteristics
Physical characteristics
Size
 • dł. 12,7 x szer. 7,62 x wys. 5,08 cm (dł. 5 x szer. 3 x wys. 2 cale)
Weight
 • Approximately 8 oz (230 grams), weight does not include batteries
Channels
Channels
Total channels
 • Do 21 przy zastosowaniu opcjonalnych modułów EKG i ExG
Standard channels
 • Przepływ powietrza oparty o zmiany ciśnienia (z chrapaniem) i pomiarze termicznym, wysiłek zRIP (2), pozycja ciała, SpO2 (także pletyzmografia i częstość tętna), parametry urządzeń terapeutycznych firmy Respironics, ciśnienie i przepływ z urządzeń terapeutycznych innych firm. kanały
Zobacz wszystkie specyfikacje
Physical characteristics
Physical characteristics
Size
 • dł. 12,7 x szer. 7,62 x wys. 5,08 cm (dł. 5 x szer. 3 x wys. 2 cale)
Weight
 • Approximately 8 oz (230 grams), weight does not include batteries
Channels
Channels
Total channels
 • Do 21 przy zastosowaniu opcjonalnych modułów EKG i ExG
Standard channels
 • Przepływ powietrza oparty o zmiany ciśnienia (z chrapaniem) i pomiarze termicznym, wysiłek zRIP (2), pozycja ciała, SpO2 (także pletyzmografia i częstość tętna), parametry urządzeń terapeutycznych firmy Respironics, ciśnienie i przepływ z urządzeń terapeutycznych innych firm. kanały
Optional Yokes/Channels (a)
 • ECG Yoke; 3-lead ECG providing 3 measured and 4 derived channels for a total of 7 channels
Optional Yokes/Channels
 • Moduł ExG: 4 kanały neurologiczne (EEG lub EOG) i 3 różnicowe EMG oraz elektrody referencyjne i GND.
Input impedance
Input impedance
ECG
 • 10 mω na elektrodę 20 mω w trybie różnicowym
EMG
 • 2 Mω per Electrode 4 Mω differential
EEG
 • 2 mω na elektrodę 4 mω w trybie różnicowym
Bandwidth
Bandwidth
ECG (a)
 • od 0,318 do 81 Hz
EEG b
 • od 0,318 do 35 Hz
EMG a
 • od 9,7 do 86 Hz
Input Signal Range
Input Signal Range
ECG b
 • ±4 mV
EEG c
 • ±500 µV
EEG d
 • ±150 µV
Digital Resolution
Digital Resolution
Up to
 • 16 bitów
Initial Sample Rate
Initial Sample Rate
Up to
 • 1 Hz
Max Storage Rate
Max Storage Rate
ECG/ExG
 • 200 Hz
Effort and Thermal Flow
 • 100 Hz
Pressure Flow
 • 200 Hz
Snore
 • 500 Hz
Body Pos.
 • 1 Hz
Communication interfaces
Communication interfaces
Serial Protocol
 • Kabel USB do komputera
SleepLink and Serial
 • kable komunikacyjne do naszych urządzeń terapeutycznych
System Power Requirements
System Power Requirements
Alkaline batteries
 • Three AA (1.5V) 0.43 watts typical

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?