Ingenia Elition 3.0T X

Rewolucja w dziedzinie jakości obrazowania i szybkości badania

Znajdź podobne produkty

System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.

Cechy
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Click here for more information
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Click here for more information
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Click here for more information
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.
Click here for more information
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Click here for more information
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.
Click here for more information
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.
Click here for more information
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Informacje o przebiegu badania
Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.

Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania
Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.
Click here for more information
Informacje o przebiegu badania
Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.
Z myślą o pacjentach

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
 • Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
 • Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
 • Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
 • Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
Zobacz wszystkie cechy
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Click here for more information
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Click here for more information
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Click here for more information
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.
Click here for more information
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹
Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

Skrócenie czasu badań nawet o 50%¹

System Ingenia Elition nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania ale skraca także całkowity czas trwania badania. Technologia Compressed SENSE pozwala przyspieszyć skanowanie nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazowania¹. Funkcja ta może zostać użyta w przypadku wszystkich struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów badań – zarówno podczas skanów 3D jak i 2D – zapewniając szybkość i efektywność przebiegu każdego badania.
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Click here for more information
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.
Click here for more information
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta
Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Możliwość przygotowania pacjenta do badania w czasie krótszym niż minuta

Ekran VitalScreen ułatwia wykonywanie badań i zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat bieżącego badania pacjenta. Ten 12-calowy interaktywny ekran dotykowy wyświetla informacje na temat czasu trwania badania cewek jakich należy użyć ułożenia pacjenta zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych (EEG) i – w stosownych przypadkach – zastosowania środka kontrastowego oraz wskazówek dotyczących wstrzymania oddechu.
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.
Click here for more information
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta
Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

Ograniczenie szumu akustycznego docierającego do pacjenta

ComforTone to wyjątkowe rozwiązanie firmy Philips które pozwala ograniczyć nawet o 80% szum akustyczny przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych parametrów badania – jakości obrazu kontrastu i czasu trwania. Technologia ComforTone może być stosowana podczas rutynowych badań jak i badań z ustawieniem wysokiego gradientu.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Informacje o przebiegu badania
Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.

Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania
Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.
Click here for more information
Informacje o przebiegu badania
Informacje o przebiegu badania

Informacje o przebiegu badania

Funkcja automatycznych komunikatów głosowych (AutoVoice) to w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie prowadzące pacjentów przez badanie MR. Za pośrednictwem tej funkcji pacjenci otrzymują informacje na temat czasu trwania badania i ruchów stołu. Zsynchronizowanie automatycznych poleceń wstrzymania oddechu z cyklem oddechowym dodatkowo zwiększa komfort pacjentów.
Z myślą o pacjentach

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjenta. Jakość sygnału fizjologicznego uzyskiwana z VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Specyfikacja

Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3.0T
Projekt otworu
 • 70 cm
Masa magnesu
 • 4800 kg (z czynnikiem chłodzącym)
Technologia HeliumSave
 • Tak (zerowe odparowanie helu)
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • 0 litrów/godz.
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
 • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
 • 220 T/m/s
Liniowość gradientów
 • <lt/>0.5%
Fidelity gradientów
 • Więcej niż 99,97%
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
 • Tak
Moc wyjściowa
 • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki w pobliżu kanałów odbiorczych
Minimalna wysokość sufitu
 • Cyfrowe
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 24 m²
Minimalna wysokość sufitu
 • 2.6 m
Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3.0T
Projekt otworu
 • 70 cm
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
 • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
 • 220 T/m/s
Zobacz wszystkie specyfikacje
Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3.0T
Projekt otworu
 • 70 cm
Masa magnesu
 • 4800 kg (z czynnikiem chłodzącym)
Technologia HeliumSave
 • Tak (zerowe odparowanie helu)
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • 0 litrów/godz.
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
 • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
 • 220 T/m/s
Liniowość gradientów
 • <lt/>0.5%
Fidelity gradientów
 • Więcej niż 99,97%
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
 • Tak
Moc wyjściowa
 • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki w pobliżu kanałów odbiorczych
Minimalna wysokość sufitu
 • Cyfrowe
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 24 m²
Minimalna wysokość sufitu
 • 2.6 m
 • 1. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
 • 2. Korzystanie z funkcji SmartExam nie jest możliwe w przypadku pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.
 • 3. W porównaniu ze skanami 3D układu mięśniowo-szkieletowego uzyskanymi za pomocą systemu Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
 • 4. W porównaniu ze skanami uzyskanymi bez użycia funkcji ComforTone.
 • 5. W porównaniu ze standardowym materacem.
 • Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?