AngioSculptX

Powlekany lekiem cewnik balonowy nacinający PTCA

Znajdź podobne produkty

Powlekany lekiem cewnik balonowy nacinający PTCA AngioSculptX bazuje na konstrukcji balonowego cewnika nacinającego AngioSculpt o sprawdzonej skuteczności i jest przeznaczony do zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany przy jednoczesnym efektywnym podawaniu leku. Ten unikatowy mechanizm działania ma na celu zapewnienie lepszych rezultatów doraźnych i długoterminowych dzięki zastosowaniu radykalnego leczenia. Cewnik AngioSculptX jest jedynym przyrządem umożliwiającym zarówno nacinanie blaszki miażdżycowej, jak i podawanie leków w przypadkach trudnych w leczeniu zmian w naczyniach wieńcowych, takich jak restenoza w stencie.

Cechy
Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.
Click here for more information
Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.
Click here for more information
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.
 • Zoptymalizowany proces napełniania balonu
 • Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Zobacz wszystkie cechy
Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.
Click here for more information
Zoptymalizowany proces napełniania balonu
Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Zoptymalizowany proces napełniania balonu

Cewnik AngioSculptX bazuje na znanej, innowacyjnej konstrukcji AngioSculpt: 1. Spiralne elementy nacinające blokują przyrząd w położeniu docelowym, pozwalając na stabilne napełnianie balonu¹,² w czasie podawania leku. Minimalizuje to ryzyko nietrafienia w wybrane miejsce. 2. Jednorodne zwiększanie światła naczynia możliwe dzięki nitinolowym elementom nacinającym z siłą 15–25 razy większą od siły tradycyjnego cewnika balonowego³ zapewnia optymalne przyleganie balonu do ściany naczynia. 3. Niskie ryzyko rozwarstwienia i minimalne ryzyko perforacji¹,²; zerowe ryzyko wystąpienia rozwarstwienia ograniczającego przepływ⁵,⁶; niski wskaźnik przypadków wymagających dodatkowego stentowania.
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.
Click here for more information
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku
Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Potencjalnie lepsze wchłanianie leku

Unikatowy mechanizm nacinania cewnika AngioSculptX powstał z myślą o udoskonaleniu procesu zwiększania światła naczynia przez kontrolowane, warstwowe usuwanie zmiany z efektywnym podaniem leku: 1. Celowane podawanie leku w procesie nacinania minimalizuje ślizg balonu, umożliwiając jego precyzyjne umiejscowienie¹,³,⁴, z kolei stabilne napełnienie balonu zapobiega ruchom, gdy powłoka lekowa styka się ze ścianą naczynia¹,³,⁴. 2. Zastrzeżona kombinacja leków antyrestenotycznych: 3 μg/mm² paklitakselu z dodatkiem NDGA ułatwiającym przenikanie leku do tkanki (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym). Profil farmakokinetyczny (badanie farmakokinetyczne na modelu zwierzęcym): 1. Osiągnięcie żądanego poziomu przenikania leku do tkanki. 2. Efektywne stężenie dawki leku w tkance utrzymujące się przez 28 dni. 3. Potwierdzona skuteczność przenikania paklitakselu z balonu do ściany tętnicy. 4. NDGA jest szybko metabolizowany w organizmie — nie stwierdza się jego obecności w tkance w żadnym punkcie czasowym.

Specyfikacja

Numer modelu 2322-2010
Numer modelu 2322-2010
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2015
Numer modelu 2322-2015
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2020
Numer modelu 2322-2020
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2510
Numer modelu 2322-2510
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2515
Numer modelu 2322-2515
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2520
Numer modelu 2322-2520
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-3010
Numer modelu 2322-3010
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3015
Numer modelu 2322-3015
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3020
Numer modelu 2322-3020
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3510
Numer modelu 2322-3510
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
Numer modelu 2322-3515
Numer modelu 2322-3515
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
Numer modelu 2322-3520
Numer modelu 2322-3520
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
Numer modelu 2322-2010
Numer modelu 2322-2010
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Numer modelu 2322-2015
Numer modelu 2322-2015
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Numer modelu 2322-2010
Numer modelu 2322-2010
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2015
Numer modelu 2322-2015
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2020
Numer modelu 2322-2020
Średnica balonu
 • 2 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2510
Numer modelu 2322-2510
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2515
Numer modelu 2322-2515
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-2520
Numer modelu 2322-2520
Średnica balonu
 • 2,5 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 20 atm
Numer modelu 2322-3010
Numer modelu 2322-3010
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3015
Numer modelu 2322-3015
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3020
Numer modelu 2322-3020
Średnica balonu
 • 3 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 8 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 18 atm
Numer modelu 2322-3510
Numer modelu 2322-3510
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 10 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
Numer modelu 2322-3515
Numer modelu 2322-3515
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 15 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
Numer modelu 2322-3520
Numer modelu 2322-3520
Średnica balonu
 • 3,5 mm
Długość balonu
 • 20 mm
Ciśnienie nominalne
 • 10 atm
Znamionowe ciśnienie rozrywające
 • 16 atm
 • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.