EP navigator

Narzędzie wspomagające prowadzenie cewnika podczas zabiegów elektrofizjologicznych

Znajdź podobne produkty

Narzędzie EP Navigator ułatwia intuicyjne prowadzenie cewnika pod kontrolą obrazu 3D podczas ablacyjnego leczenia migotania przedsionków. Narzędzie to pozwala uzyskać szczegółowy obraz 3D struktury anatomicznej, który można precyzyjnie nałożyć w procesie rejestracji danych na wyświetlany w trybie „na żywo” obraz fluoroskopowy 2D w celu ułatwienia wykonywania złożonych zabiegów.

Cechy
Automatyczna segmentacja 1
Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.

Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja
Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.
Click here for more information
Automatyczna segmentacja 1
Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.
Eksport danych na potrzeby mapowania
Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.

Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania
Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.
Click here for more information
Eksport danych na potrzeby mapowania
Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
Click here for more information
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
EP Navigator
System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D
Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.
Click here for more information
EP Navigator
System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.
Funkcja Point Tagging
Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.

Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging
W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.
Click here for more information
Funkcja Point Tagging
Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.
EndoView
EndoView

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.

EndoView

EndoView
Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.
Click here for more information
EndoView
EndoView

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.
  • Automatyczna segmentacja 1
  • Eksport danych na potrzeby mapowania
  • Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
  • EP Navigator
Zobacz wszystkie cechy
Automatyczna segmentacja 1
Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.

Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja
Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.
Click here for more information
Automatyczna segmentacja 1
Automatyczna segmentacja

Automatyczna segmentacja

Objętość 3D jest poddawana automatycznej segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru wymiarów żył płucnych i lewego przedsionka.
Eksport danych na potrzeby mapowania
Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.

Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania
Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.
Click here for more information
Eksport danych na potrzeby mapowania
Eksport danych na potrzeby mapowania

Eksport danych na potrzeby mapowania

Narzędzie EP Navigator dokonuje precyzyjnej rejestracji objętości 3D z wyświetlanymi w trybie „na żywo” obrazami fluoroskopowymi 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów mapowania, co pomaga w zarządzaniu dawką, skróceniu czasu mapowania oraz ograniczeniu konieczności powtarzania rejestracji.
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
Click here for more information
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne
Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Wgląd w różne płaszczyzny anatomiczne

Podczas korzystania z funkcji obrazowania na żywo można przeglądać różne płaszczyzny anatomiczne skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie objętości 3D można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
EP Navigator
System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D
Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.
Click here for more information
EP Navigator
System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

System EP Navigator i skrócony skan rotacyjny 3D

Narzędzie EP Navigator zapewnia opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D struktur serca w konkretnym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania.
Funkcja Point Tagging
Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.

Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging
W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.
Click here for more information
Funkcja Point Tagging
Funkcja Point Tagging

Funkcja Point Tagging

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP Navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać w połączeniu z każdym cewnikiem.
EndoView
EndoView

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.

EndoView

EndoView
Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.
Click here for more information
EndoView
EndoView

EndoView

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.
  • Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830–6.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.