SmartCT

Rozwiązanie do wizualizacji 3D i pomiarów

Znajdź podobne produkty

Rozwiązanie SmartCT firmy Philips wzbogaca znakomitą ofertę narzędzi interwencyjnych 3D o oprogramowanie zapewniające jasne wskazówki dotyczące obsługi, które eliminuje wszelkie trudności w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni zabiegów interwencyjnych. Rozwiązanie to upraszcza akwizycję danych 3D, umożliwiając wszystkim użytkownikom klinicznym przeprowadzanie obrazowania 3D w łatwy sposób, niezależnie od posiadanego doświadczenia [1]. Po akwizycji obrazy 3D są w ciągu kliku sekund automatycznie wyświetlane na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie renderowania. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może w łatwy sposób sterować i manipulować zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów.

Cechy
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.
Click here for more information
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.
Click here for more information
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].
Click here for more information
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].
SmartCT Vessel Analysis
Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis
Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Click here for more information
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Click here for more information
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
SmartCT Roadmap
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Click here for more information
SmartCT Roadmap
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Obrazowanie przypominające badanie TK w pracowni radiologii interwencyjnej
Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Click here for more information
Obrazowanie przypominające badanie TK w pracowni radiologii interwencyjnej
Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
 • Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
 • Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
 • Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
 • SmartCT Vessel Analysis
Zobacz wszystkie cechy
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.
Click here for more information
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Oprogramowanie SmartCT umożliwia łatwe wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni

Obrazowanie 3D może się przyczynić do zwiększenia dokładności diagnostycznej [2–4], poprawy rezultatów leczenia pacjenta [5–7] oraz zwiększenia efektywności procedur przeprowadzanych w pracowni zabiegów interwencyjnych [8]. Choć technika ta ma tak wiele zalet, wielu użytkowników nadal uznaje ją za trudną w stosowaniu. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości podczas akwizycji obrazów 3D oprogramowanie SmartCT prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces akwizycji oraz zapewnia wskazówki wizualne, dzięki czemu każdy użytkownik kliniczny może w łatwy sposób pozyskiwać obrazy 3D.
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.
Click here for more information
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze za pomocą tabletu.
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].
Click here for more information
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów z poziomu stołu zabiegowego

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole zabiegowym, co pozwala na szczegółową analizę typu i nasilenia zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu leczenia lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta [8,9,10].
SmartCT Vessel Analysis
Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis
Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aplikacja SmartCT Vessel Analysis z funkcją śledzenia naczynia nowej generacji ułatwia planowanie leczenia

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i cewnikowania. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Click here for more information
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Click here for more information
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Aplikacja SmartCT Segmentation umożliwiająca szybkie zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania

Półautomatyczne narzędzie do segmentacji zmiany chorobowej umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
SmartCT Roadmap
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Click here for more information
SmartCT Roadmap
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem

Aplikacja SmartCT Roadmap udostępnia ułatwiającą prowadzenie przyrządu nakładkę na obrazy 3D w czasie rzeczywistym, którą można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Obrazowanie przypominające badanie TK w pracowni radiologii interwencyjnej
Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Click here for more information
Obrazowanie przypominające badanie TK w pracowni radiologii interwencyjnej
Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Przypominające badanie TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni radiologii interwencyjnej może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do badań diagnostycznych

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni zabiegów interwencyjnych, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK może potencjalnie wyeliminować konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
 • 1. Opinia uzyskana od użytkowników klinicznych w symulowanych warunkach pracowni w badaniu z udziałem 17 zespołów składających się z lekarza i technika radiologii o różnym poziomie doświadczenia.
 • 2. Loffroy R et al. Comparing the Detectability of Hepatocellular Carcinoma by C-arm Dual-Phase Cone-Beam Computed Tomography During Hepatic Arteriography With Conventional Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging Cardiovasc Intervent Radiol. 2012, 3
 • 3. Berman et al. ,The use of threedimensional rotational angiography to assess the pulmonary circulation following cavo-pulmonary connection in patients with single ventricle. Catheter Cardiovasc Interv. 15 lutego 2012 r.;80(6):922–30.
 • 4. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929–36, 2015
 • 5. Miyayama et al., Comparison of Local Control in Transcatheter Arterial Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma ≤6 Cm With or Without Intraprocedural Monitoring of the Embolized Area Using Cone-Beam Computed Tomography Cardiovasc Intervent Radiol
 • 6. Hans Lindgren & Mats Bläckberg, Introduction of prostate artery embolization (PAE) in Sweden, Scandinavian Journal of Urology, 2019, 53:2–3, 151–155,
 • 7. Goertz et al., Preoperative Three-Dimensional Angiography May Reduce Ischemic Complications During Clipping of Ruptured Intracranial Aneurysms World Neurosurg, 2018, 120, e1163–e1170,
 • 8. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221–224.
 • 9. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68–76
 • 10. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Supl.) 129:17–25, 2018

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.