System Azurion 7 z 20-calowym detektorem System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

System Azurion 7 z 20-calowym detektorem

System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

Znajdź podobne produkty

System Azurion 7 z 20-calowym detektorem to rozwiązanie nowej generacji w zakresie interwencji wspomaganych RTG, umożliwiające przeprowadzanie zabiegów otwartych i minimalnie inwazyjnych w jednej pracowni. System łączy doskonałe rezultaty kliniczne z innowacyjnymi rozwiązaniami usprawniającymi przebieg pracy, zapewniając najwyższą jakość opieki oraz większą wydajność.

Cechy
Rewolucyjna technologia wspierania za... || System Azurion 7 z 20-calowym

Rewolucyjna technologia wspierania zabiegów obrazowaniem „na żywo”

Innowacyjne rozwiązania firmy Philips z zakresu Innowacyjne rozwiązania firmy Philips z zakresu prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania na żywo zapewniają zaawansowane narzędzia umożliwiające przeprowadzanie skomplikowanych procedur z większą pewnością. Narzędzia te obejmują StentBoost, iFR, Roadmap, XperCT, EmboGuide i rozwiązania z pakietu Navigator. Wszystkie te zaawansowane rozwiązania zostały płynnie zintegrowane z systemami serii Azurion 7, co usprawnia pracę personelu klinicznego.
Wyraźniejsze obrazowanie || System Azurion 7 z 20-calowym

Wyraźniejsze obrazowanie

20-calowy detektor nowej generacji zapewnia doskonałą jakość obrazów podczas zabiegów naczyniowych. Większe pokrycie anatomiczne umożliwia wykonywanie różnorodnych procedur. Unikatowy, opracowany przez firmę Philips tor przetwarzania obrazów umożliwia szczegółowe wizualizowanie małych naczyń w wyjątkowo wyraźny sposób. System obsługuje również obrazowanie całego ciała i zapewnia dostęp do pacjenta ze wszystkich stron.
Oszczędność czasu || System Azurion 7 z 20-calowym

Oszczędność czasu

Ten system został opracowany z myślą o oszczędności czasu w pracowniach zajmujących się szeroką gamą przypadków. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności na jednym lub kilku stanowiskach roboczych w sterowni i pracowni, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania badania RTG personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować opis badania innego pacjenta.
Uproszczone procedury konfiguracji i ... || System Azurion 7 z 20-calowym

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

W systemie wykorzystano w pełni konfigurowalne protokoły procedur w celu uproszczenia i ustandaryzowania jego konfiguracji pod kątem różnych przypadków i potrzeb różnych użytkowników. Przykładowo system automatycznie wybiera stosowne protokoły procedur w oparciu o uzyskany z systemu RIS/HIS/CIS kod danej procedury. Ustawienia wstępne (np. najczęściej używane, protokoły domyślne i ustawienia skonfigurowane przez użytkownika) zwiększają ponadto spójność w obrębie badań.
Kontrola wszystkich zadań z poziomu s... || System Azurion 7 z 20-calowym

Kontrola wszystkich zadań z poziomu stołu

Rozwiązanie FlexVision Pro* umożliwia wyświetlanie danych pozyskanych przed zabiegiem, pobranych z systemu PACS i innych źródeł obrazów wykonanych różnymi technikami oraz danych aplikacji interwencyjnych. Użytkownik może łatwo obsługiwać wszystkie te elementy za pomocą płynnie przechodzącej między aplikacjami myszy. Wystarczy kliknięcie myszą, aby przechwycić zrzuty wyświetlanych źródeł wideo i zapisać je w pliku pacjenta. Wszystkie potrzebne funkcje są w zasięgu ręki użytkownika, dzięki czemu nie musi on opuszczać pola sterylnego.
Szybkość i łatwość użytkowania || System Azurion 7 z 20-calowym

Szybkość i łatwość użytkowania

Szybki i funkcjonalny system serii Azurion 7 został opracowany z myślą o usprawnieniu pracy. System przewiduje potrzeby użytkownika, co zapewnia sprawny przebieg zabiegu. Czarne tło interfejsu użytkownika i podświetlane ikony elementów sterujących zapewniają lepszą widoczność oraz ułatwiają prowadzenie zabiegu. Obsługa za pomocą gestów ułatwia wykonywanie zadań, a ustandaryzowany interfejs użytkownika systemów Azurion skraca czas potrzebny na szkolenie użytkowników.
Sprawny przebieg pracy || System Azurion 7 z 20-calowym

Sprawny przebieg pracy

Rozwiązanie FlexSpot* umożliwia efektywne przeglądanie i obsługiwanie wszystkich aplikacji oraz manipulowanie nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni. To zintegrowane i uporządkowane stanowisko robocze jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory szerokoekranowe oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji. W razie potrzeby można skonfigurować kilka stanowisk roboczych FlexSpot.
Skuteczne wykorzystanie dawki || System Azurion 7 z 20-calowym

Skuteczne wykorzystanie dawki

Systemy serii Azurion 7 są również wyposażone w funkcję ClarityIQ, opracowaną przez firmę Philips innowacyjną technologię obrazowania RTG przy znacznie niższych dawkach, której skuteczność została potwierdzona w różnych zastosowaniach klinicznych, u różnych pacjentów i przez różnych operatorów. Narzędzie to jest częścią zaawansowanego pakietu rozwiązań DoseWise, wspomagającego użytkowników w utrzymywaniu pełnej kontroli w zakresie opieki nad pacjentami, bezpieczeństwa pracowników i zgodności z przepisami.
Lepsza komunikacja || System Azurion 7 z 20-calowym

Lepsza komunikacja

Jasna komunikacja w obu kierunkach przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa poprzez ograniczanie ryzyka błędów i szybkie reagowanie, co ma szczególne znaczenie podczas krytycznych momentów procedury. System ten zapewnia jasną komunikację z wykorzystaniem dużego wskaźnika myszy widocznego na obrazie wyświetlanym na żywo w pracowni i sterowni. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko nieporozumień i konieczność oddalania się od obszaru sterylnego.
Wysoki zwrot z inwestycji || System Azurion 7 z 20-calowym

Wysoki zwrot z inwestycji

Firma Philips oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie finansowania, elastyczne pakiety usług serwisowych oraz profesjonalną sieć wsparcia technicznego obejmującą ponad 7000 serwisantów działających w terenie, dzięki czemu można w pełni wykorzystać potencjał swoich zasobów i uzyskać wysoki zwrot z inwestycji. Szeroka gama oferowanych przez firmę Philips usług doradczych i szkoleniowych pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i skuteczność opieki nad pacjentami.
Pracownia otwarta na nowe rozwiązania || System Azurion 7 z 20-calowym

Pracownia otwarta na nowe rozwiązania

W infrastrukturze systemu Azurion przewidziano możliwości modernizacji i rozbudowy. Ta ustandaryzowana platforma sprzętowa i programowa zapewnia dostęp do nowej generacji powiązanych aplikacji i technologii z dziedziny ochrony zdrowia. W miarę zmieniających się potrzeb placówki system można łatwo rozbudować o dodatkowe funkcje i aplikacje innych firm.
Maksymalna wydajność codziennej pracy || System Azurion 7 z 20-calowym

Maksymalna wydajność codziennej pracy

Już samo sprostanie wymaganiom współczesnego złożonego systemu opieki zdrowotnej stanowi wyzwanie dla personelu medycznego, nie wspominając nawet o ciągłej trosce o sprawne działanie systemów. Dlatego też usługi serwisu zdalnego firmy Philips (Philips Remote Services) wspomagają użytkowników w utrzymywaniu maksymalnej wydajności sprzętu, zapewnianiu nieprzerywanej opieki nad pacjentami oraz rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych, zanim będą one miały szansę wpłynąć na jakość oferowanych usług.
Wykorzystanie pełnego potencjału prac... || System Azurion 7 z 20-calowym

Wykorzystanie pełnego potencjału pracowni

Aby pomóc personelowi medycznemu w zarządzaniu dużą liczbą przypadków i jednocześnie obniżyć koszta, konsultanci firmy Philips mogą ocenić aktualną wydajność pracowni i określić sposoby na pełne wykorzystanie jej potencjału. Takie podejście pozwala naszym klientom odkryć możliwości trwałego udoskonalenia procedur roboczych.
*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent
  • * Opcja systemu serii Azurion 7