Cewka dStream Head 32ch Cewka MR

Cewka dStream Head 32ch

Cewka MR

Znajdź podobne produkty

Technologia dStream, w którą wyposażono 32-kanałową cewkę dStream Head, pozwala systemowi 3.0T osiągnąć całkowicie nowy poziom funkcjonalnych badań OUN. Zapewnia objętościowe obrazowanie kory mózgowej w wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu doskonałego stosunku sygnału do szumu w środku mózgu. Cewka umożliwia prowadzenie szczegółowej morfologicznej i funkcjonalnej oceny mózgu. Możliwe są również szybkie czasy skanowania dzięki równoległemu obrazowaniu dS SENSE we wszystkich trzech kierunkach pomiaru.