IntelliVue System Informacyjny iX

Centralny system monitorowania

Znajdź podobne produkty

System informacyjny Philips IntelliVue iX (PIIC iX) to zaawansowany centralny system monitorowania w czasie rzeczywistym, który oferuje łatwy dostęp do informacji, pomagając placówkom w zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentami.

Cechy
Elastyczny dostęp do informacji

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.
Wszystkie dane w jednym widoku

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.
Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.
Informacje zgodne ze standardami

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.
  • Elastyczny dostęp do informacji
  • Wszystkie dane w jednym widoku
  • Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych
  • Informacje zgodne ze standardami
Zobacz wszystkie cechy
Elastyczny dostęp do informacji

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.

Elastyczny dostęp do informacji pomaga podejmować istotne decyzje

Gdziekolwiek jesteś – w szpitalu, w domu czy w drodze – za pośrednictwem sieci i urządzenia iPad® możesz uzyskać dostęp do danych pacjenta niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych. System PIIC iX zapewnia stały dostęp do istotnych danych dotyczących stanu pacjenta, niezależnie od miejsca.
Wszystkie dane w jednym widoku

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.

Wszystkie dane pacjenta dostępne w jednym widoku

Istnieje możliwość przejrzenia danych monitorowania pacjenta uzyskanych na każdym etapie opieki, począwszy danych zgromadzonych na oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii oraz po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.
Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.

Zaawansowana pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia jakość opieki

System informacyjny IntelliVue iX oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, duży wybór aplikacji do przeglądania danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewniając personelowi dostęp do danych monitorowania pacjentów o każdej porze i w każdym miejscu, system PIIC iX wspiera placówki w jej najważniejszej misji, jaką jest podnoszenie jakości opieki medycznej.
Informacje zgodne ze standardami

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.

Informacje zgodne ze standardami ułatwiają ich wymianę z innymi systemami szpitalnymi

System PIIC iX współpracuje z aplikacjami HIS i systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ten otwarty, oparty na standardach system obsługuje wspólną infrastrukturę informatyczną i dzięki temu pomaga w jak najlepszy sposób wykorzystać sieć i sprzęt placówki.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia szybką interpretację danych

System PIIC iX pozwala na szybkie przeglądanie oraz interpretowanie danych, a także niezwłoczne podejmowanie działań na ich podstawie. Można go skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlał dane monitorowania w czasie rzeczywistym, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych każdego pacjenta. Pozwala na wybór krzywych, wartości numerycznych, trendów typu horyzont i/lub monitorowania STEMI nawet dla 32 pacjentów. Opcja wyświetlania na dwóch ekranach pozwala zobaczyć pełne informacje na temat każdego pacjenta.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?