VasoCT

Narzędzie interwencyjne

Znajdź podobne produkty

VasoCT to zaawansowane narzędzie interwencyjne opracowane z myślą o wsparciu specjalistów w dziedzinie neuroradiologii w leczeniu udarów w pracowni radiografii interwencyjnej. Narzędzie to pomaga w: identyfikacji, ocenie rozmiarów i zakresu niedrożności w przypadku udaru niedokrwiennego.

Cechy
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Click here for more information
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Click here for more information
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Click here for more information
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.
Narzędzie nieinwazyjne

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.
Wsparcie zaawansowanego leczenia

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.
Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.
  • Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
  • Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
  • Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
  • Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT
Zobacz wszystkie cechy
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Click here for more information
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku
Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Łatwiejsze obrazowanie 3D dzięki instrukcjom akwizycji krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum bez użycia promieniowania czy zasugerowanie wstrzyknięcia środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Click here for more information
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości warstwy oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Click here for more information
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów typu flow-diverter aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT uwidacznia strukturę naczynia wokół skrzepu

Uwidaczniając strukturę naczynia, po obu stronach skrzepu, narzędzie VasoCT umożliwia określenie lokalizacji, rozmiaru i kierunku niedrożności w naczyniach mózgowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z udarem, u których szybka interwencja może obniżyć ryzyko niepełnosprawności i śmierci.
Narzędzie nieinwazyjne

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.

Szybkie i ekonomiczne narzędzie nieinwazyjne

Wizualizacja z użyciem narzędzia VasoCT powstaje w oparciu o skan rotacyjny 3D, wykonywany w systemie AlluraXper. W badaniu tym wykonuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego, co jest mniej inwazyjne od konwencjonalnego wstrzykiwania dotętniczego.
Wsparcie zaawansowanego leczenia

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.

Wsparcie zaawansowanego leczenia udarów niedokrwiennych

W ostatnim czasie powstało kilka nowych obiecujących metod wewnątrznaczyniowego leczenia udarów* przy zastosowaniu interwencyjnego systemu RTG. Metody te pozwalają poddać leczeniu większą grupę pacjentów z udarem. VasoCT to narzędzie do obrazowania, które wspiera lekarzy w zaawansowanym leczeniu udarów niedokrwiennych w pracowni angiografii.
Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.

Obrazowanie tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości poprawia widoczność struktur

Dzięki zastosowaniu technologii obrazowania tkanek miękkich w wysokiej rozdzielczości, narzędzie VasoCT zapewnia dostęp do kluczowych informacji o strukturach naczyniowych mózgu. Wizualizacje te zapewniają również pomoc przy wprowadzaniu przyrządu do lokalizowania niedrożności i usuwaniu jej w celu rekanalizacji naczynia.
  • *Nogueira RG, Yoo AJ, Buonanno FS, Hirsch JA. Endovascular approaches to acute stroke, part 2: a comprehensive review of studies and trials. AJNR 2009; 30:859-875

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.