Allura 3D -RA

Oprogramowanie do analizy obrazów RTG

Znajdź podobne produkty

Dzięki oprogramowaniu Allura 3D-RA firmy Philips obrazowanie 3D,dowolnego obszaru ciała, odbywa się szybko i w wysokiej rozdzielczości. Narzędzie to umożliwia zaawansowaną wizualizację 3D patologicznych zmian naczyniowych w oparciu o pojedynczą serię angiografii rotacyjnej.

Cechy
Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.
Click here for more information
Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Click here for more information
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Click here for more information
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Click here for more information
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Click here for more information
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Rekonstrukcja gotowa w ciągu czterech sekund

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.
Maksymalny zakres funkcji 3D

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.
Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.
Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.
Funkcje kompensacji

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.
Zaawansowane narzędzia do analizy

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.
Pełna integracja

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.
  • Obrazowanie 3D z poziomu stołu
  • Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
  • Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
  • Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Zobacz wszystkie cechy
Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.
Click here for more information
Obrazowanie 3D z poziomu stołu
Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Obrazowanie 3D z poziomu stołu

Ekran dotykowy umożliwia łatwe pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obrazu 3D jest on automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w sterylnym obszarze.
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Click here for more information
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA
Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dostęp do informacji niewidocznych na obrazach 2D czy DSA

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu możemy sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę rodzaju i rozległości zmian chorobowych oraz okolicznych tkanek. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach 2D lub DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Click here for more information
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT
Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Efektywniejsze planowanie leczenia dzięki funkcji analizy naczyń w oprogramowaniu SmartCT

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w objętości 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są pozyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do cewnikowania i późniejsze wczytanie ich poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Click here for more information
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie

Szybkie wykonywanie pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazach 2D lub 3D za pomocą ekranu dotykowego. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie występujące niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Click here for more information
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury
Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Szybkie definiowanie obrazowanej struktury

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe definiowanie każdej obrazowanej struktury, pomiar jej objętości i wyróżnienie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Rekonstrukcja gotowa w ciągu czterech sekund

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.

Czas rekonstrukcji wynoszący zaledwie cztery sekundy zapewnia optymalne wyniki

Zaawansowane techniki rekonstrukcji, wykorzystane w oprogramowaniu Allura 3D-RA, umożliwiają otrzymanie wyników wstępnej rekonstrukcji w zaledwie cztery sekundy po zakończeniu serii angiografii.
Maksymalny zakres funkcji 3D

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.

Maksymalny zakres funkcji 3D gwarantuje doskonałe wyniki

Oprogramowanie Allura 3D-RA umożliwia obrazowanie 3D w pracowni interwencyjnej. Pozwala uzyskać rekonstrukcję objętościową dowolnej struktury naczyniowej, w celu przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazu 3D. W ten sposób narzędzie to zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania leczenia.
Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.

Technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów

Wykorzystana w oprogramowaniu Allura 3D-RA unikatowa technika zmiany wielkości, umożliwia tworzenie obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości z użyciem mniejszych pól widzenia.
Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.

Intuicyjny interfejs użytkownika przyspiesza pracę

Szybki i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oprogramowania Allura 3D-RA zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji wyświetlania i manipulacji obrazami 3D.
Funkcje kompensacji

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.

Doskonała jakość obrazu dzięki funkcjom kompensacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA zostało wyposażone w kilka zaawansowanych funkcji kompensacji ruchu pacjenta, w celu zapewniania lepszej rozdzielczości wysokokontrastowej we wszystkich typach badań.
Zaawansowane narzędzia do analizy

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.

Zaawansowane narzędzia do analizy, ułatwiają podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie Allura 3D-RA oferuje pełen pakiet zaawansowanych narzędzi do analizy klinicznej, gwarantując pewność przy podejmowaniu trafnych decyzji.
Pełna integracja

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.

Pełna integracja zapewnia maksymalną kompatybilność

Oprogramowanie Allura 3D-RA współpracuje z posiadanym systemem Allura. Bezprzewodowa mysz i opcjonalny moduł XperModule zapewniają łatwy dostęp do funkcji 3D przy stole pacjenta, eliminując konieczność opuszczania sali badań.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.