HeartNavigator

Dokładne planowanie i wspomaganie zabiegów leczenia wad strukturalnych serca

Znajdź podobne produkty

Większa pewność i łatwość przeprowadzania przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR) oraz innych złożonych zabiegów leczenia wad strukturalnych serca. Obsługa tego narzędzia jest w dużym stopniu zautomatyzowana, co upraszcza planowanie, dobór przyrządu oraz wybór kąta projekcji. Podczas zabiegów rozwiązanie to zapewnia wspomaganie obrazowaniem „na żywo”, ułatwiając prawidłowe umiejscowienie przyrządu.

Cechy
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Click here for more information
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Click here for more information
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.
Click here for more information
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Click here for more information
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Click here for more information
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.
Click here for more information
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.
Click here for more information
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
  • Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
  • Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
  • Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Zobacz wszystkie cechy
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Click here for more information
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Click here for more information
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.
Click here for more information
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów
Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Automatyczne pomiary pomagają unikać błędów

Podczas zabiegów TAVR/TAVI są dostępne wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki są widoczne przy wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur leczenia wad strukturalnych serca są dostępne pomiary ręczne.
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Click here for more information
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Click here for more information
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa najbardziej optymalne kąty projekcji pod kątem potrzeb danego zabiegu. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.
Click here for more information
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu
Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

Łatwiejszy wybór prawidłowo dopasowanego przyrządu

W przypadku zabiegów TAVR/TAVI krytycznie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Narzędzie HeartNavigator umożliwia wizualizację trójwymiarowych wirtualnych modeli aktualnie stosowanych przyrządów, które powstały we współpracy z wiodącymi producentami tego rodzaju wyrobów.
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.
Click here for more information
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w nawigowaniu przyrządem w obrębie struktury naczyniowej. Rekonstrukcję tomograficzną objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja tomograficzna 3D przesuwa się synchronicznie z ruchem używanego systemu.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.