Allura Xper FD20/10

Aparat RTG

Znajdź podobne produkty

Dwupłaszczyznowy aparat RTG Allura Xper FD20/10 firmy Philips,przeznaczony do obrazowania podczas zabiegów sercowo-naczyniowych, zapewnia wysoką jakość otrzymywanych obrazów. Skomplikowane zabiegi można przeprowadzać przy niskiej dawce promieniowania RTG i pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym.

Cechy
Technologia detektora płaskiego.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.
Zintegrowana pracownia hemodynamiki.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Allura 3D-RA

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.
Konstrukcja dwupłaszczyznowa.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.
Ustawienia systemu Xper

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.
XperCT

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.
Specjalne ustawienia do zastosowań pediatrycznych.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.
Allura 3D-CA

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.
  • Technologia detektora płaskiego.
  • Zintegrowana pracownia hemodynamiki.
  • Allura 3D-RA
  • Konstrukcja dwupłaszczyznowa.
Zobacz wszystkie cechy
Technologia detektora płaskiego.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.

Technologia detektora płaskiego z obrazowaniem w rozdzielczości 2K

Detektor płaski 2K przechwytuje dane w rozdzielczości cztery razy wyższej niż konwencjonalne aparaty RTG, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji diagnostycznej. Zapewnia on wysoką jakość otrzymywanych obrazów, a także niemal pozbawioną zniekształceń wizualizację szczegółów, nawet w przypadku małych struktur anatomicznych.
Zintegrowana pracownia hemodynamiki.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zintegrowana pracownia hemodynamiki usprawnia proces podejmowania decyzji.

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. W jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta i zapewniono dostęp do nich z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Allura 3D-RA

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips tworzy zaawansowaną wizualizację 3D zmian patologicznych na podstawie pojedynczej serii angiografii rotacyjnej w ciągu kilku sekund. W połączeniu z unikatowym pokryciem całego ciała dostępnym w aparatach Allura FD firmy Philips, narzędzie to pozwala na uwidocznienie dowolnej struktury anatomicznej, również w obszarze mózgu, jamy brzusznej i naczyń obwodowych. Dodatkowe funkcje powalają na zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem pacjenta i ułatwiają uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości kontrastowej we wszystkich zastosowaniach.
Konstrukcja dwupłaszczyznowa.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.

Konstrukcja dwupłaszczyznowa ułatwia zarządzanie dawką promieniowania RTG.

Opracowana przez firmę Philips unikatowa, dwupłaszczyznowa konstrukcja aparatu, doskonale nadaje się do stosowania w zabiegach wrodzonych wad serca i badaniach układu naczyniowego.
Ustawienia systemu Xper

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy.

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.
XperCT

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.

Wysokiej jakości obrazowanie w pracowni dzięki oprogramowaniu XperCT.

Oprogramowanie XperCT zapewnia wysokiej jakości obrazowanie w pracowni interwencyjnej, umożliwiając lekarzom wizualizację tkanek miękkich przed zabiegiem, w czasie jego trwania lub po zabiegu interwencyjnym.
Specjalne ustawienia do zastosowań pediatrycznych.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.

Specjalne ustawienia zarządzania dawką promieniowania do zastosowań pediatrycznych.

Aparaty dwupłaszczyznowe Allura Xper FD firmy Philips wyposażono w specjalne programy pediatryczne i ustawienia dawki promieniowania RTG opracowane z myślą o badaniach dzieci. Ustawienia te ułatwiają zarządzanie poziomem ekspozycji personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie.
Allura 3D-CA

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń.

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne stworzone przez firmę Philips na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Jest ono pomocne w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń naczyń,dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia w widokach drzewa naczyń wieńcowych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.