Hemo with IntelliVue X3

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni zabiegów interwencyjnych

Znajdź podobne produkty

Poprawa wydajności pracy oraz rezultatów leczenia to kluczowe cele dla placówek opieki zdrowotnej pozwalające na sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na zabiegi przeprowadzane w pracowni hemodynamiki. Aby jeszcze bardziej uprościć przebieg pracy w pracowni hemodynamiki, firma Philips oferuje system Interventional Hemodynamic (system Hemo), który pozwala na wprowadzenie do pracowni zaawansowanych pomiarów parametrów hemodynamicznych. Dzięki integracji z wiodącym na rynku monitorem pacjenta IntelliVue X3 ta wyjątkowa kombinacja rozwiązań pozwala na nieprzerywane monitorowanie pacjenta przez cały czas jego pobytu w pracowni hemodynamiki.

Cechy
Lepsza komunikacja
Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja
Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Click here for more information
Lepsza komunikacja
Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.
Click here for more information
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.
Click here for more information
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.
Click here for more information
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.
Integracja z modułem IntelliVue X3
Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3
Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.
Click here for more information
Integracja z modułem IntelliVue X3
Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.
Ciągłe monitorowanie pacjenta
Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta
Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.
Click here for more information
Ciągłe monitorowanie pacjenta
Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.
Click here for more information
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.
Click here for more information
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.
 • Lepsza komunikacja
 • Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
 • Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
 • Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Zobacz wszystkie cechy
Lepsza komunikacja
Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja
Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Click here for more information
Lepsza komunikacja
Lepsza komunikacja

Lepsza komunikacja

Personel kliniczny w sterowni może monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, analizować parametry fizjologiczne oraz w łatwy sposób wyświetlać wyniki obliczeń na ekranie w pracowni badań. Wyniki te są wyświetlane w postaci wartości numerycznych oraz obrazu gradientowego. Wyświetlanie danych w postaci numerycznej i graficznej pomaga personelowi klinicznemu w skoncentrowaniu się na bieżących zadaniach bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.
Click here for more information
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

Członkowie zespołu w pracowni badań mają teraz możliwość łatwej wizualizacji oraz dostosowywania widoku funkcji życiowych oraz wyników obliczeń parametrów fizjologicznych z poziomu znajdującego się przy stole zabiegowym modułu ekranu dotykowego. Funkcje sterowania wizualizacją oraz dostosowywania widoku pomiarów na module ekranu dotykowego pomagają w usprawnieniu przebiegu pracy, umożliwiając wykonywanie większej liczby zadań przy stole zabiegowym.
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.
Click here for more information
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych
Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Intuicyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych

Nowy interfejs użytkownika ze wskazówkami dotyczącymi postępowania wyświetlanymi na ekranie pomaga członkom zespołu w płynnym przeprowadzaniu zabiegów oraz efektywnej współpracy. Interaktywny schemat serca wyświetlany na stacji roboczej stanowi wsparcie dla członków zespołu w sterowni w szybkim przeprowadzaniu procedury wycofywania oraz zmianie oznaczeń ciśnienia. Funkcje te są łatwe w obsłudze dla każdego członka personelu i wymagają jedynie minimalnego szkolenia.
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.
Click here for more information
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych
Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Elastyczne konfiguracje systemu do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Do wyboru dostępny jest szereg konfiguracji systemu Interventional Hemodynamic. W każdej z konfiguracji system jest dostarczany wraz z urządzeniem do monitorowania pacjenta mocowanym przy stole zabiegowym. Dostępne są konfiguracje z jedną lub dwoma stacjami roboczymi. Konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem w sterowni pozwala na wyświetlanie monitorowanych parametrów pacjenta, wyników analiz parametrów hemodynamicznych oraz raportów w widoku pełnoekranowym.
Integracja z modułem IntelliVue X3
Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3
Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.
Click here for more information
Integracja z modułem IntelliVue X3
Integracja z modułem IntelliVue X3

Integracja z modułem IntelliVue X3

Każdy system jest wyposażony w kompaktowy monitor pacjenta IntelliVue X3. Po zamocowaniu przy stole zabiegowym w pracowni hemodynamiki personel zyskuje nieograniczony dostęp do pacjenta z praktycznie każdej pozycji bez ograniczenia ruchu stołu. Monitor ten jest tak mały, że można go obsługiwać, trzymając w dłoniach, lub w łatwy sposób zamocować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.
Ciągłe monitorowanie pacjenta
Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta
Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.
Click here for more information
Ciągłe monitorowanie pacjenta
Ciągłe monitorowanie pacjenta

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Dzięki wykorzystaniu w pracowni hemodynamiki modułu IntelliVue X3 w połączeniu z systemem Hemo firmy Philips można nieprzerywanie monitorować pacjenta. Nie ma konieczności zmiany przewodów, co minimalizuje przerwy w monitorowaniu oraz pozwala poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.
Click here for more information
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR
Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

Wsparcie procedur dzięki pomiarom wskaźnika iFR

W pełni zintegrowana opcja pomiaru czynnościowego pozwala na przeprowadzanie pomiaru i analizy wskaźnika iFR (ang. instant wave-Free Ratio) w trybie pomiaru punktowego oraz w trybie wycofywania iFR Scout zarówno w pracowni badań, jak i w sterowni. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do pracowni zabiegów interwencyjnych najnowszych rozwiązań w dziedzinie monitorowania parametrów hemodynamicznych oraz technik pomiaru parametrów fizjologicznych.
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.
Click here for more information
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni
Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

Usprawnienie przebiegu pracy w pracowni

System do interwencyjnego obrazowania RTG oraz system Hemo firmy Philips płynnie współpracują ze sobą, co ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i tym samym pozwala na potencjalne ograniczenie liczby błędów wynikających z pomyłek użytkownika, zwiększenie spójności raportów oraz zminimalizowanie przestojów w pracy. Korzyści te przekładają się na możliwość skupienia uwagi na pacjencie oraz zapewniają efektywną komunikację w zespole.

Specyfikacja

Physical specifications
Physical specifications
Masa
 • 2,6 kg
Rozmiar
 • 190 × 97 × 183 mm
Pakiety opcjonalne
Pakiety opcjonalne
Zintegrowane metody pomiaru wskaźników iFR i FFR opracowane przez firmę Philips
Dokumentowanie zabiegu/zdarzeń oraz gromadzenie danych
Wózek na stację roboczą systemu Hemo do ustawienia w pobliżu pacjenta
EtCO2
Measurements
Measurements
EKG 12-odprowadzeniowe
SpO2 (do wyboru metody FAST-SpO2 firmy Philips, Nellcor OxiMax SpO2 lub Masimo rainbow SET SpO2)
Częstość oddechów
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Cztery kanały inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
Rzut serca mierzony metodą termodylucji
Temperatura powierzchniowa ciała
Pomiar EtCO2 metodą Microstream firmy Covidien
Pomiar EtCO2 w strumieniu głównym firmy Respironics lub pomiar w strumieniu bocznym LoFlo
Wytrzymałość
Wytrzymałość
Materiały obudowy charakteryzujące się wysoką odpornością na środki do dezynfekcji
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • 7M3
Funkcje hemodynamiczne
Funkcje hemodynamiczne
Przechwytywanie i zapis wyników pomiarów i obliczeń parametrów hemodynamicznych
Kompleksowe pomiary i analiza parametrów hemodynamicznych
 • Pomiar gradientów, obliczenia dot. zastawek, wskaźnik niedomykalności zastawki aorty, wartości ST
Pełny zapis danych (zapis wszystkich krzywych do odczytu i analizy po zakończeniu przypadku)
Raport podsumowujący przypadek w systemie Hemo (pomiary i obliczenia parametrów hemodynamicznych)
 • Podsumowanie całego przypadku obejmujące krzywe i wyniki obliczeń
Przechowywanie wszystkich danych pacjentów
Drukowanie krzywych oraz wyników analizy parametrów hemodynamicznych
Integracja z systemem do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania firmy Philips
Integracja z systemem do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania firmy Philips
Sterowanie systemem Hemo za pomocą modułu ekranu dotykowego
Połączenie z zawieszeniem podsufitowym monitorów lub monitorem FlexVision
Dane demograficzne pacjenta
Physical specifications
Physical specifications
Masa
 • 2,6 kg
Rozmiar
 • 190 × 97 × 183 mm
Pakiety opcjonalne
Pakiety opcjonalne
Zintegrowane metody pomiaru wskaźników iFR i FFR opracowane przez firmę Philips
Dokumentowanie zabiegu/zdarzeń oraz gromadzenie danych
Zobacz wszystkie specyfikacje
Physical specifications
Physical specifications
Masa
 • 2,6 kg
Rozmiar
 • 190 × 97 × 183 mm
Pakiety opcjonalne
Pakiety opcjonalne
Zintegrowane metody pomiaru wskaźników iFR i FFR opracowane przez firmę Philips
Dokumentowanie zabiegu/zdarzeń oraz gromadzenie danych
Wózek na stację roboczą systemu Hemo do ustawienia w pobliżu pacjenta
EtCO2
Measurements
Measurements
EKG 12-odprowadzeniowe
SpO2 (do wyboru metody FAST-SpO2 firmy Philips, Nellcor OxiMax SpO2 lub Masimo rainbow SET SpO2)
Częstość oddechów
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Cztery kanały inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
Rzut serca mierzony metodą termodylucji
Temperatura powierzchniowa ciała
Pomiar EtCO2 metodą Microstream firmy Covidien
Pomiar EtCO2 w strumieniu głównym firmy Respironics lub pomiar w strumieniu bocznym LoFlo
Wytrzymałość
Wytrzymałość
Materiały obudowy charakteryzujące się wysoką odpornością na środki do dezynfekcji
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • 7M3
Funkcje hemodynamiczne
Funkcje hemodynamiczne
Przechwytywanie i zapis wyników pomiarów i obliczeń parametrów hemodynamicznych
Kompleksowe pomiary i analiza parametrów hemodynamicznych
 • Pomiar gradientów, obliczenia dot. zastawek, wskaźnik niedomykalności zastawki aorty, wartości ST
Pełny zapis danych (zapis wszystkich krzywych do odczytu i analizy po zakończeniu przypadku)
Raport podsumowujący przypadek w systemie Hemo (pomiary i obliczenia parametrów hemodynamicznych)
 • Podsumowanie całego przypadku obejmujące krzywe i wyniki obliczeń
Przechowywanie wszystkich danych pacjentów
Drukowanie krzywych oraz wyników analizy parametrów hemodynamicznych
Integracja z systemem do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania firmy Philips
Integracja z systemem do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania firmy Philips
Sterowanie systemem Hemo za pomocą modułu ekranu dotykowego
Połączenie z zawieszeniem podsufitowym monitorów lub monitorem FlexVision
Dane demograficzne pacjenta
 • Dostępność funkcji pomiaru wskaźnika iFR w systemie Hemo firmy Philips należy sprawdzić u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Philips.
 • Dostępność funkcji ciągłego monitorowania pacjenta w systemie Hemo firmy Philips stosowanym w połączeniu z modułem IntelliVue X3 należy sprawdzić u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Philips.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.