DynaLync Prostate

System zarządzania danymi pacjentów z chorobami prostaty

Znajdź podobne produkty

Aplikacja DynaLync Prostate to platforma umożliwiająca wymianę informacji klinicznych i jeszcze lepszą współpracę między specjalistami z zakresu radiologii i urologii podczas oceny i przeprowadzania biopsji podejrzanych zmian prostaty. Aplikacja DynaLync komunikuje się bezpośrednio zarówno z aplikacją DynaCAD Prostate, jak i z systemem biopsji hybrydowej UroNav, stanowiąc centralny punkt dostępu do informacji dla radiologów i urologów.

Cechy
Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.
Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.
Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.
Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.
Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.
Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.
 • Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji
 • Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)
 • Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate
 • Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów
Zobacz wszystkie cechy
Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.

Natychmiastowy dostęp do wyczerpujących danych z historii badań pacjentów i danych biopsji

Intuicyjny interfejs aplikacji DynaLync Prostate wyświetla dane z badań MR, zarejestrowane wyniki PSA oraz dane z zabiegu biopsji zapisane przez system UroNav. Widok historii u dołu ekranu pozwala na przejrzenie zdarzeń w kolejności chronologicznej.
Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.

Zgodność z systemem EDAP Focal One® (HIFU)

Aplikacja DynaLync Prostate zapisuje obrazy MR, segmentację granic prostaty, cele i lokalizacje biopsji oraz wyniki histopatologiczne jako pliki DICOM, które następnie można importować do systemu Focal One® firmy EDAP TMS*.
Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.

Łatwy dostęp do aplikacji DynaCAD Prostate

Za pomocą aplikacji sieciowej DynaLync Prostate można uruchamiać klienta stacji akwizycyjnej DynaCAD Prostate. Kliknięcie przycisku „DynaCAD Prostate” po otwarciu serii danych pacjenta powoduje otwarcie w aplikacji DynaCAD wybranej serii obrazów.
Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.

Przeglądanie danych biopsji z systemu UroNav przez radiologów i urologów

Dostęp do wszystkich danych biopsji z systemu UroNav, w tym trójwymiarowych obrazów celów, lokalizacji pobranych próbek z biopsji, zrzutów ekranu i filmów wykonanych podczas zabiegów biopsji mają specjaliści z obu oddziałów.
Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.

Dołączanie i przeglądanie raportów histopatologicznych

Użytkownicy mogą dołączyć do danych z biopsji raport histopatologiczny pod postacią pliku PDF, JPG lub JPEG, zwyczajnie wysyłając dany plik. Oprócz tego dla każdej lokalizacji docelowej i/lub każdej próbki z biopsji można wprowadzić diagnozę i wartości innych parametrów histopatologicznych.
Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.

Połączenie aplikacji DynaLync z narzędziem do planowania biopsji w systemie UroNav

Aplikacji DynaLync Prostate ułatwia przeprowadzanie zabiegów biopsji z wykorzystaniem systemu UroNav. Po połączeniu z siecią, z którą połączona jest aplikacja DynaLync, system UroNav automatycznie pobierze listę wszystkich zaplanowanych badań.

Specyfikacja

Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Wielordzeniowy procesor 2,0 GHz
Pamięć RAM
 • 4 GB
Przechowywanie
 • 512 GB z możliwością rozszerzenia
Sieć
 • 1 Gbit/s
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Dwurdzeniowy procesor Xeon 3 GHz (zalecany czterordzeniowy)
Pamięć RAM
 • 32 GB
Dysk twardy
 • Pojemność 1 TB z szyfrowaniem i redundancją
Sieć
 • Karta sieciowa o przepustowości 1 Gbps
Przeglądarka
Przeglądarka
Google Chrome
 • wersja 49.x i nowsze
Mozilla Firefox
 • wersja 50.x i nowsze
Internet Explorer
 • wersja 11.x i nowsze
Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Wielordzeniowy procesor 2,0 GHz
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Dwurdzeniowy procesor Xeon 3 GHz (zalecany czterordzeniowy)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Wymagania minimalne serwera wirtualnego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Wielordzeniowy procesor 2,0 GHz
Pamięć RAM
 • 4 GB
Przechowywanie
 • 512 GB z możliwością rozszerzenia
Sieć
 • 1 Gbit/s
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Wymagania minimalne serwera fizycznego
Windows Server
 • 2012 R2 SP1 64-bit
Procesor
 • Dwurdzeniowy procesor Xeon 3 GHz (zalecany czterordzeniowy)
Pamięć RAM
 • 32 GB
Dysk twardy
 • Pojemność 1 TB z szyfrowaniem i redundancją
Sieć
 • Karta sieciowa o przepustowości 1 Gbps
Przeglądarka
Przeglądarka
Google Chrome
 • wersja 49.x i nowsze
Mozilla Firefox
 • wersja 50.x i nowsze
Internet Explorer
 • wersja 11.x i nowsze
 • * Focal One® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy EDAP TMS w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wymagana osobna opcjonalna licencja.
 • Produkt nie jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?