DynaCAD Prostate

Zaawansowana wizualizacja na potrzeby analiz obrazów MR prostaty

Znajdź podobne produkty

DynaCAD to system analizy obrazów MR prostaty wykonanych przy użyciu urządzeń różnych producentów, który rozszerza możliwości analityczne i z zakresu przebiegu pracy dzięki przetwarzaniu i wyświetlaniu obrazów 3D w ramach gotowych do odczytu, konfigurowalnych protokołów wyświetlania. Obrazy można przesyłać bezpośrednio z systemu MR do systemu DynaCAD w celu automatycznego przetwarzania. Po zakończeniu przypadku kluczowe obrazy, dane statystyczne i opisy PI-RADS® dotyczące prostaty można automatycznie przesłać do systemu PACS w celu archiwizacji.

Cechy
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Click here for more information
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Click here for more information
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Click here for more information
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Click here for more information
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Click here for more information
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Click here for more information
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
 • Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
 • Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
 • Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
 • Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Zobacz wszystkie cechy
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Click here for more information
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań

Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Click here for more information
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu

Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Click here for more information
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania

Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Click here for more information
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań

Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Click here for more information
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów

Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Click here for more information
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji

Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.

Specyfikacja

Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Windows Server 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
 • SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2008 R2 Standard SP1
 • SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Enterprise
 • SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Professional SP1 w wersji 64-bitowej
 • SQL Server 2012 SP4
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Procesor
 • Procesor z rodziny Intel XEON® E5-2600, dwa układy z czterema rdzeniami fizycznymi i obsługa hyper-threadingu w każdym procesorze
RAM
 • 32
Dysk twardy
 • 100 GB partycja systemowa + ok. 300 GB na przechowywanie danych
Karta sieciowa
 • 1 Gb/s
Sieć LAN
 • Przepustowość 1 Gbps
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
Sprzęt serwera — konfiguracja „high volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „high volume”
Procesor
 • Intel XEON® E5-2680 family, dual processors 8 physical cores per processor with hyperthreading enabled.
RAM
 • 64
Dysk twardy
 • 100 MB free space
Karta sieciowa
 • 1 Gbps
Sieć LAN
 • 1 Gbps bandwidth
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
Systemy operacyjne obsługiwane przez klienta
Systemy operacyjne obsługiwane przez klienta
Windows Server 2012
 • R2 Standard
Windows Server 2008
 • R2 Standard SP1
Windows 10 Professional
 • 32 and 64-bit
Windows 8,1 Professional
 • 32 and 64-bit
Windows 7 Professional SP1
 • 32 and 64-bit
Sprzęt klienta
Sprzęt klienta
Procesor
 • Intel Core® 2 Duo
RAM
 • 4
Dysk twardy
 • 100 GB System + Data Storage ~900 GB
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Windows Server 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
 • SQL Server 2016 SP2
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Procesor
 • Procesor z rodziny Intel XEON® E5-2600, dwa układy z czterema rdzeniami fizycznymi i obsługa hyper-threadingu w każdym procesorze
RAM
 • 32
Zobacz wszystkie specyfikacje
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Windows Server 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
 • SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2008 R2 Standard SP1
 • SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Enterprise
 • SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Professional SP1 w wersji 64-bitowej
 • SQL Server 2012 SP4
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Procesor
 • Procesor z rodziny Intel XEON® E5-2600, dwa układy z czterema rdzeniami fizycznymi i obsługa hyper-threadingu w każdym procesorze
RAM
 • 32
Dysk twardy
 • 100 GB partycja systemowa + ok. 300 GB na przechowywanie danych
Karta sieciowa
 • 1 Gb/s
Sieć LAN
 • Przepustowość 1 Gbps
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
Sprzęt serwera — konfiguracja „high volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „high volume”
Procesor
 • Intel XEON® E5-2680 family, dual processors 8 physical cores per processor with hyperthreading enabled.
RAM
 • 64
Dysk twardy
 • 100 MB free space
Karta sieciowa
 • 1 Gbps
Sieć LAN
 • 1 Gbps bandwidth
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
Systemy operacyjne obsługiwane przez klienta
Systemy operacyjne obsługiwane przez klienta
Windows Server 2012
 • R2 Standard
Windows Server 2008
 • R2 Standard SP1
Windows 10 Professional
 • 32 and 64-bit
Windows 8,1 Professional
 • 32 and 64-bit
Windows 7 Professional SP1
 • 32 and 64-bit
Sprzęt klienta
Sprzęt klienta
Procesor
 • Intel Core® 2 Duo
RAM
 • 4
Dysk twardy
 • 100 GB System + Data Storage ~900 GB
Karta graficzna
 • Zintegrowana karta
Wyświetlacz
 • Rozdzielczość 1280 × 1024, 24-bitowa głębia kolorów
 • *Wymaga urządzenia DynaTRIM do nabycia oddzielnie.
 • PI-RADS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym American College of Radiology.
 • Produkt nie jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?