IntelliSpace Portal 8.0

Jedno uniwersalne rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby w zakresie zaawansowanej analizy

IntelliSpace Portal 8.0 to zaawansowana platforma wizualizacyjna oferująca jedno zintegrowane rozwiązanie, które przyspiesza i usprawnia pracę oraz zwiększa pewność diagnostyczną — zwłaszcza podczas odczytu i wyboru metod dalszego postępowania w złożonych przypadkach.

IntelliSpace Portal 8.0 to zaawansowana platforma wizualizacyjna oferująca jedno zintegrowane rozwiązanie, które przyspiesza i usprawnia pracę oraz zwiększa pewność diagnostyczną — zwłaszcza podczas odczytu i wyboru metod dalszego postępowania w złożonych przypadkach.

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*
*
*

Oczekiwania

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*

Sprawny przebieg pracy klinicznej

IntelliSpace Portal 8.0 firmy Philips to zaawansowane rozwiązanie do wizualizacji i analizy obrazów, które poprzez trójetapowe podejście pozwala uzyskać pełny obraz stanu pacjenta. Dzięki niemu można się skupić na tym, co najważniejsze: szybkim wykrywaniu, pewnym diagnozowaniu i efektywnym działaniu.
Umów się na przentację

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*
*
*

Oczekiwania

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*

Skup się na tym, co najważniejsze w opiece nad pacjentem, IntelliSpace Potal 8.0 zajmie się resztą.

 

  • Właściwe narzędzia dostępne wtedy, gdy są potrzebne, z szeroką gamą aplikacji z zakresu wielu dziedzin klinicznych
  • Przekrojowy obraz stanu pacjenta uzyskany za pośrednictwem różnych typów badań
  • Sprawny przebieg badań dzięki ujednoliconemu interfejsowi użytkownika i funkcjom przyspieszającym pracę
  • Integracja z wieloma systemami szpitalnymi, w tym z PACS*
  • Pracuj efektywnie w zakładzie radiologii, dostęp do aplikacji praktycznie z każdego miejsca oraz obsługa danych uzyskanych za pośrednictwem urządzeń różnych producentów*

    * Szczegółowe informacje na temat zakresu obsługiwanych producentów można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Większa pewność diagnostyczna w onkologii

 

Obecnie podejmowanie decyzji w opiece onkologicznej jest bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Personel musi oceniać korzyści i zagrożenia na każdym etapie procesu leczenia, uwzględniając opinie specjalistów.  Kompleksowy zestaw zaawansowanych narzędzi do wizualizacji obrazów onkologicznych dostępnych w rozwiązaniu IntelliSpace Portal 8.0 pozwala zorganizować metodykę opisu z myślą o pacjencie i poszczególnych etapach opieki, umożliwiając uzyskanie cennych informacji klinicznych. To jedno 3-stopniowe rozwiązanie pomaga wykrywać i charakteryzować złośliwe zmiany oraz przeprowadzać analizę ilościową i dalsze analizy w celu oceny odpowiedzi na leczenie.

Kompleksowe zarządzanie pacjentem z chorobami płuc.

 

IntelliSpace Portal 8.0 zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby płuc od wykrycia po postępowanie terapeutyczne. To odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań i konieczność zintensyfikowania opieki w tym zakresie. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) usprawnia przebieg pracy poprzez zastosowanie szeregu automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowego narzędzia do oceny ryzyka, wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych. Korzystając z CT Lung Nodule CAD wraz z innymi aplikacjami dostępnymi na zaawansowanej platformie wizualizacyjnej, można wykonywać różnorodne zadania, takie jak pomiar i monitorowanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywanie zatorów płucnych i przeprowadzanie oceny ilościowej zwapnienia tętnic.

Zaawansowana wizualizacja za pomocą rozwiązania IntelliSpace Portal 8.0 przynosi korzyści każdej osobie w placówce

Najważniejsze cechy  


Współczesny świat, to świat coraz to nowych osiągnięć klinicznych. Sieci szpitalne rozrastają się. Zakłady opieki zdrowotnej starają się dostosowywać do realiów biznesowych. Zaawansowane rozwiązanie do wizualizacji obrazów, jakim jest system IntelliSpace Portal 8.0, pozwoli dotrzymać kroku takim zmianom. Za pomocą jednej platformy można usprawnić procedury kliniczne oraz podwyższyć poziom standaryzacji i doskonałości w całym zakładzie opieki zdrowotnej.

Wiarygodne i precyzyjne wykrywanie zmian, diagnozowanie i postępowanie terapeutyczne


• Uzyskiwanie istotnych klinicznie informacji w złożonych przypadkach onkologicznych
• Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc na podstawie obrazów przeglądanych w jednym systemie
• Właściwe narzędzia do wizualizacji i oceny i analizy obrazów w kardiologii, chorobach naczyń, neurologii, ortopedii i innych dziedzinach

Uproszczenie pracy dzięki jednej platformie
 

• Współdziałanie systemów w celu osiągnięcia optymalnej efektywności i współpracy między różnymi systemami medycznymi

• Możliwość wdrażania rozwiązań z opcją rozbudowy, uwzględniając zasady konsolidacji opieki zdrowotnej i zmieniających się potrzeb

• Tworzenie niestandardowych rozwiązań opartych na istniejącej sieci i specyfice rynku oraz wykorzystywanie naszego potencjału w zakresie doradztwa dla placówek

Wykorzystaj zmianę jako przewagę


Spełnienie wszystkich potrzeb edukacyjnych dzięki dostępnym na żądanie specjalistycznym szkoleniom

Powtarzalna jakość obrazowania i analizy badań dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania

• Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki naszym umowom serwisowym, pozwalające na sprawne działanie placówek

Poznaj nasze zaawansowane aplikacje do wizualizacji obrazów