System Azurion 3 z 15-calowym detektorem System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

System Azurion 3 z 15-calowym detektorem

System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

Znajdź podobne produkty

System Azurion 3 z 15-calowym detektorem to innowacyjne rozwiązanie w zakresie interwencyjnych zabiegów naczyniowych. Dzięki niemu praca personelu pracowni interwencyjnych podczas różnego rodzaju zabiegów neurologicznych, wewnątrznaczyniowych, onkologicznych i kardiologicznych jest bardziej spójna i wydajna. System ten zapewnia możliwość podniesienia jakości opieki nad pacjentami, a jednocześnie pozwala ograniczyć nakłady finansowe.

Cechy
Wyraźniejsze obrazowanie naczyń || System Azurion 3 z 15-calowym

Wyraźniejsze obrazowanie naczyń

Dzięki zastosowaniu technologii 16-bitowego, 15-calowego detektora płaskiego firmy Philips o podwyższonej wydajności przetwarzania danych RTG na obrazy (DQE), dużej jednorodności obrazu i zwiększonej liczbie odcieni szarości możliwa jest wizualizacja subtelnych struktur, jak złożone malformacje, guzy czy okluzja naczyń, oraz narzędzi i urządzeń silnie przenikalnych dla promieniowania RTG.
Oszczędność czasu || System Azurion 3 z 15-calowym

Oszczędność czasu

Ten system został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności w sterowni i pracowni, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować opis badania innego pacjenta.
Kontrola podawanej dawki || System Azurion 3 z 15-calowym

Kontrola podawanej dawki

Dzięki rozwiązaniom DoseWise, czyli pakietowi zaawansowanych narzędzi do zarządzania dawką promieniowania, funkcji szkoleniowych i zintegrowanych technologii produktowych, personel medyczny może zapewnić najwyższą jakość opieki, bezpieczeństwo pracowników i zgodność z przepisami. Uzupełnienie tego systemu o lampę RTG MRC200+ wyposażoną w funkcję filtracji SpectraBeam oraz technologie Zero Dose Positioning* i Philips DoseAware* to kolejny krok w kierunku obniżania dawki.
Rewolucyjna technologia wspierania za... || System Azurion 3 z 15-calowym

Rewolucyjna technologia wspierania zabiegów obrazowaniem „na żywo”

Innowacyjne rozwiązania firmy Philips w zakresie prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania na żywo wspomagają lekarzy w pewnym doborze najlepszej możliwej metody leczenia pacjenta. Narzędzia te obejmują 3D-RA (angiografia rotacyjna), StentBoost, CardiacSwing i wiele innych. Te zaawansowane rozwiązania w zakresie procedur roboczych zostały płynnie zintegrowane z systemami serii Azurion, co usprawnia pracę personelu klinicznego.
Uproszczone procedury konfiguracji i ... || System Azurion 3 z 15-calowym

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Dzięki protokołom procedur konfiguracja systemu pod kątem różnych przypadków, od rutynowych zabiegów do procedur mieszanych, jest łatwa i ustandaryzowana. Przykładowo system automatycznie wybiera stosowne protokoły procedur w oparciu o uzyskany z systemu RIS/HIS/CIS kod zaplanowanej procedury. Ustawienia wstępne (np. najczęściej używane, protokoły domyślne i ustawienia skonfigurowane przez użytkownika) zwiększają ponadto spójność w obrębie badań.
Łatwość użytkowania || System Azurion 3 z 15-calowym

Łatwość użytkowania

Systemy serii Azurion zostały opracowane z myślą o usprawnieniu pracy. Wszystkie systemy Azurion mają taki sam, ustandaryzowany interfejs użytkownika, co skraca czas poświęcany na szkolenia i ułatwia rotację personelu medycznego pomiędzy różnymi pracowniami. Informacje w interfejsie użytkownika są podświetlone i dobrze widoczne. Użytkownicy mogą intuicyjnie nawigować w obrębie systemu za pomocą przycisków o różnorodnych kształtach.
Maksymalna wydajność pracy bez przest... || System Azurion 3 z 15-calowym

Maksymalna wydajność pracy bez przestojów

Dzięki dynamicznemu portfolio usług serwisowych firmy Philips nie trzeba się martwić o niezawodność swoich inwestycji. Użytkownik ma swobodę doboru usług konserwacyjnych oraz usług oferowanych w okresie eksploatacji systemu zgodnie z potrzebami własnej placówki. Serwis zdalny firmy Philips (Philips Remote Services) pomaga utrzymać maksymalną wydajność sprzętu, zapewnić ciągłość opieki nad pacjentami oraz rozwiązywać złożone problemy techniczne, zanim będą one miały szansę wpłynąć na jakość opieki.
Wydajne zarządzanie zasobami pracowni... || System Azurion 3 z 15-calowym

Wydajne zarządzanie zasobami pracowni**

W czasach gdy placówki medyczne muszą wychodzić naprzeciw coraz to nowym wyzwaniom, konsultanci firmy Philips mogą pomóc w ocenie wydajności pracy systemu i wskazać jego słabe punkty w celu usprawnienia przebiegu pracy. Konsultanci pomagają wyznaczyć wzorcowy model zarządzania zasobami systemu, określić niewykorzystany potencjał i wskazać kierunek zmian, które należy wprowadzić w celu zapewnienia ciągłego wzrostu wydajności. Takie podejście pozwala naszym klientom odkryć możliwości trwałego udoskonalenia procedur roboczych.
Rozwiązanie na miarę zmieniających si... || System Azurion 3 z 15-calowym

Rozwiązanie na miarę zmieniających się potrzeb

W miarę zmieniających się potrzeb placówki system można łatwo rozbudować o dodatkowe funkcje i aplikacje innych firm. Jest to możliwe, ponieważ w infrastrukturze systemu Azurion przewidziano możliwości modernizacji i rozbudowy. Ta ustandaryzowana platforma sprzętowa i programowa zapewnia dostęp do nowej generacji powiązanych aplikacji i technologii z dziedziny ochrony zdrowia, które zmieniają się wraz z Twoją placówką.
Realizacja pełnego potencjału placówk... || System Azurion 3 z 15-calowym

Realizacja pełnego potencjału placówki

Dzięki innowacyjnym i skutecznym metodom edukacyjnym opartym na badaniach usługi szkoleniowe firmy Philips Healthcare pomagają w wykorzystaniu pełnego potencjału personelu i technologii placówki. Zaawansowane kursy o tematyce klinicznej, technicznej i biznesowej zostały opracowane w celu edukowania placówek w zakresie zarządzania kosztami, usprawniania procedur roboczych i zwiększania jakości opieki nad pacjentami.
*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent
  • * Opcja systemu serii Azurion 3
  • ** Dostępność zależna od lokalizacji