Cewka dStream HandWrist 16ch Cewka MR

Cewka dStream HandWrist 16ch

Cewka MR

Znajdź podobne produkty

Cewka dStream HandWrist 16ch zapewnia ścisłe dopasowanie do lewej lub prawej dłoni i nadgarstka, umożliwiające uzyskanie wysokiego stosunku sygnału do szumu wymaganego do akwizycji obrazów z małym i dużym polem widzenia. Jednoelementowa, obła, przegubowa konstrukcja cewki ułatwia ułożenie pacjenta do badania. Obrazowanie wysokiej jakości można przeprowadzić, ustawiając cewkę z boku pacjenta. Cewkę mocuje się do sztywnej podstawy w celu ograniczenia artefaktów spowodowanych ruchami wykonywanymi przez pacjenta.