MR 7700

Niezrównana efektywność i precyzja

Znajdź podobne produkty

Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, gradientów XP i sztucznej inteligencji* system Philips MR 7700 to przełomowe rozwiązanie do obrazowania z natężeniem pola 3,0 T. System został stworzony jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszej medycyny i wymagających programów badawczych. MR 7700 to wysoka dokładność, moc i wytrzymałość gwarantujące stawianie wiarygodnych rozpoznań. Między innymi dzięki temu to najczęściej wybierany system do wysokiej jakości obrazowania dyfuzyjnego i układu nerwowego. Możliwości systemu można rozszerzyć o w pełni zintegrowane obrazowanie wielojądrowe i spektroskopię w celu odkrywania nowych opcji diagnostyki i leczenia, ale bez zakłócania badań pacjentów ani rezygnowania z ich wygody zapewnianej przez szeroki otwór tunelu. Coś jeszcze? System MR 7700 to komfort zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjentów dzięki łatwym w użyciu funkcjom dostępnym w przemyślanej konstrukcji skanera i organizacji pracy umożliwiającej bezkonfliktowe korzystanie z systemu przez naukowców i lekarzy.

Cechy
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych
Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.
Click here for more information
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.
Click here for more information
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.
Innowacyjne rozwiązania do obrazowania
Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy
Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.
Click here for more information
Innowacyjne rozwiązania do obrazowania
Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.
Bezproblemowa integracja obrazowania wielojądrowego
Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego
Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Click here for more information
Bezproblemowa integracja obrazowania wielojądrowego
Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Krótszy czas wykonywania badań
Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.

Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań
Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.
Click here for more information
Krótszy czas wykonywania badań
Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.
Ochrona i wyższa wartość systemu MR
Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR
Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.
Click here for more information
Ochrona i wyższa wartość systemu MR
Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.
 • Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych
 • Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
 • Innowacyjne rozwiązania do obrazowania
 • Bezproblemowa integracja obrazowania wielojądrowego
Zobacz wszystkie cechy
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych
Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.
Click here for more information
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych
Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Wyższa jakość obrazów dyfuzyjnych wszystkich struktur anatomicznych

Sekwencje obrazowania echoplanarnego¹ można wykonywać nawet o 35% szybciej przy zachowaniu takiej samej rozdzielczości przestrzennej. Możliwe jest ponadto uzyskiwanie nawet o 35% wyższego stosunku sygnału do szumu w zbliżonym czasie skanowania². Poprawa wartości SNR w obrazowaniu dyfuzyjnym przekłada się także na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej, a w rezultacie na większą pewność diagnostyczną. System zapewnia również skuteczną supresję artefaktów wywołanych ruchem w obrazowaniu dyfuzyjnym TSE i do 15% krótsze czasy skanowania¹. Wyjątkowa liniowość gradientów zmniejsza występowanie zniekształceń obrazu nawet w dużych polach obrazowania i poprawia uwidocznienie niewielkich zmian chorobowych, co sprawdza się to na przykład w obrazowaniu dyfuzyjnym całego ciała.
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.
Click here for more information
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego
Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

Znakomite wyniki diagnostyki układu nerwowego

System MR 7700 zapewnia znakomite wyniki obrazowania układu nerwowego. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu uzyskiwaniu amplitud gradientów o wartości nawet do 65 mT/m i szybkości narastania gradientu do nawet 220 T/m/s w każdej z osi układu kartezjańskiego. System MR 7700 zapewnia wykonywanie nawet o 20% więcej sekwencji fMRI przy takiej samej rozdzielczości przestrzennej². Techniki akceleracji w technologii MultiBand SENSE pozwalają dokonywać akwizycji z nawet o 50% większą liczbą kierunków w badaniach DTI w takim samym czasie skanowania³. Ze względu na skuteczne zarządzanie ciepłem (Grms rzędu 27 mT/m) system może obsługiwać wysokie średnie amplitudy gradientów wymagane w obrazowaniu tensora dyfuzji i w sekwencjach fMRI bez zmniejszania prędkości działania ani przegrzewania się. Łatwe przesyłanie danych pozwala przeprowadzać zaawansowaną analizę poza domyślnymi stacjami diagnostycznymi.
Innowacyjne rozwiązania do obrazowania
Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy
Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.
Click here for more information
Innowacyjne rozwiązania do obrazowania
Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Innowacyjne rozwiązania z zakresu obrazowania i organizacji pracy

Dzięki unikatowym funkcjom, takim jak 3D APT (ang. Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego), Black Blood Imaging i obrazowanie zależne od podatności (SWIp), możliwe stało się osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu precyzji w obrazowaniu. Korzystając z technologii umożliwiających instruowanie i naukę, a także w razie potrzeby automatyzację procesów, system MR 7700 poprawia wydajność, a jednocześnie pozwala poświęcić pacjentom więcej uwagi i czasu. Usprawnienia wprowadzone w systemie MR 7700 w zakresie przebiegu pracy zapewniają terminowe wykonywanie badań i wygodę pracy personelu, natomiast rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki stosowaniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków.
Bezproblemowa integracja obrazowania wielojądrowego
Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego
Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Click here for more information
Bezproblemowa integracja obrazowania wielojądrowego
Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Bezproblemowe wykonywanie obrazowania wielojądrowego

Możliwość korzystania w systemie MR 7700 z obrazowania wielojądrowego otwiera drogę do badań nad wykorzystaniem jąder sześciu innych pierwiastków (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* i 129Xe*) w obrazowaniu wszystkich struktur anatomicznych. Dzięki bezproblemowo zintegrowanemu przebiegowi pracy obrazowanie wielojądrowe, spektroskopia, rekonstrukcja i przeglądanie danych mogą zostać uwzględnione w codziennej pracy klinicznej. Badania wykorzystujące obrazowanie wielojądrowe stanowią obecnie prosty protokół, który można po prostu „przeciągnąć i upuścić” do protokołu badania ExamCard. Jądro stanowi w nim zaledwie jeden z wielu parametrów sekwencji. Całościowe badanie mózgu z wykorzystaniem zarówno protonów (w przypadku izotopu 1H), jak i obrazowania wielojądrowego można wykonać, używając tej samej dwuczęstotliwościowej cewki do badań głowy firmy <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Krótszy czas wykonywania badań
Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.

Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań
Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.
Click here for more information
Krótszy czas wykonywania badań
Krótszy czas wykonywania badań

Krótszy czas wykonywania badań

Użycie funkcji Compressed SENSE umożliwia skrócenie czasu wykonywania badań nawet o 50% z zachowaniem praktycznie takiej samej jakości obrazów³. Można ją stosować w przypadku wszystkich badanych struktur anatomicznych i wszystkich rodzajów obrazowania z podaniem środka kontrastowego, zarówno 2D, jak i 3D. MultiBand SENSE pozwala przyspieszyć — przy zachowanie takiej samej jakości obrazu⁴ — obrazowanie DTI nawet o 45%. Można także zachować zbliżony czas skanowania, ale uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kierunków dyfuzji. W przypadku obrazowania fMRI możliwe jest obrazowanie dwukrotnie większego obszaru anatomicznego lub skrócenie czasu wykonywania badań z dwukrotnie większą objętością na jednostkę czasu niemal bez pogorszenia wartości SNR⁴.
Ochrona i wyższa wartość systemu MR
Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR
Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.
Click here for more information
Ochrona i wyższa wartość systemu MR
Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Ochrona i wyższa wartość inwestycji w system MR

Zapobiegamy problemom, zanim się pojawią, poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu. Zarządzanie cyklem użytkowania urządzenia jest obecnie wyjątkowo proste dzięki proaktywnym aktualizacjom rozszerzającym możliwości i parametry działania systemu. Modernizacja aparatury MR jest możliwa dzięki dostępowi do najnowszych poprawek cyberbezpieczeństwa i obowiązkowych korekt zabezpieczeń. W celu zachowania cechującej się większą przewidywalnością płynności gotówkowej warto skorzystać z bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Możesz rozpocząć diagnozowanie pacjentów już dziś i przesunąć początek spłaty zobowiązań na później. Pozwala to uniknąć obciążenia i ryzyka wynikających z płatności z góry.

Specyfikacja

Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3,0 T
Projekt otworu
 • 70 cm
Masa magnesu
 • 4800 kg
Typowa jednorodność V-RMS
 • ≤0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia HeliumSave
 • Tak (zerowe odparowanie helu)
Maksymalne pole widzenia
 • 55 cm
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • 0 litrów/godzinę (w zwykłych warunkach skanowania)
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
 • Tak
Moc wyjściowa
 • ≥ 2 × 18 kW
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Wysokość pomieszczenia (minimalna)
 • 2,56 m
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
 • Wewnątrz cewki, w pobliżu kanałów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
dStream
 • Tak
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
 • Tak
Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
 • Tak
Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
 • Tak
Rozpoczynanie badania w sali badań
 • Tak
Implant ScanWise
 • Tak
Automatyczne planowanie i skanowanie
 • Tak
Automatyczny instruktaż dla pacjenta
 • Tak
Automatyczny post-processing
 • Tak
Gradienty XP
Gradienty XP
Maks. amplituda dla każdej osi
 • 65 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
 • 220 T/m/s
Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3,0 T
Projekt otworu
 • 70 cm
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
 • Tak
Moc wyjściowa
 • ≥ 2 × 18 kW
Zobacz wszystkie specyfikacje
Magnes
Magnes
Siła pola
 • 3,0 T
Projekt otworu
 • 70 cm
Masa magnesu
 • 4800 kg
Typowa jednorodność V-RMS
 • ≤0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia HeliumSave
 • Tak (zerowe odparowanie helu)
Maksymalne pole widzenia
 • 55 cm
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • 0 litrów/godzinę (w zwykłych warunkach skanowania)
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
 • Tak
Moc wyjściowa
 • ≥ 2 × 18 kW
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Wysokość pomieszczenia (minimalna)
 • 2,56 m
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
 • Wewnątrz cewki, w pobliżu kanałów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
dStream
 • Tak
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
 • Tak
Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
 • Tak
Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
 • Tak
Rozpoczynanie badania w sali badań
 • Tak
Implant ScanWise
 • Tak
Automatyczne planowanie i skanowanie
 • Tak
Automatyczny instruktaż dla pacjenta
 • Tak
Automatyczny post-processing
 • Tak
Gradienty XP
Gradienty XP
Maks. amplituda dla każdej osi
 • 65 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
 • 220 T/m/s
 • * Zgodnie z definicją sztucznej inteligencji opracowaną przez grupę ekspertów na szczeblu UE.
 • 1 W porównaniu z systemem Ingenia Elition X z gradientami Vega HP
 • 2 W porównaniu z systemem Ingenia Elition X z gradientami Vega HP, na podstawie danych z pomiarów istoty białej mózgu
 • 3 W porównaniu ze skanami uzyskanymi techniką DTI/fMRI firmy Philips bez technologii MultiBand SENSE
 • 4 Pomiar czasu od rozpoczęcia pierwszego skanu do zakończenia ostatniej rekonstrukcji. Uwzględnia obrazowanie z użyciem izotopów 1H (obrazy T2-zależne w sekwencji TSE i FLAIR, obrazy SSh DWI i uzyskiwane przed podaniem kontrastu i po nim obrazy T1-zależne w sekwencji 3D FFE) + 23Na (z rozmiarem woksela izotropowego 4 mm).
 • * Uwaga: urządzenie przeznaczone do celów badawczych obejmujących obrazowanie z użyciem fluoru (19F) i ksenonu (129Xe). Prawo federalne (lub Stanów Zjednoczonych) ogranicza zastosowanie tego urządzenia do zastosowań badawczych. Obrazowanie kliniczne z użyciem tych jąder wymaga użycia leku dopuszczonego do obrotu. Obecnie dla tych jąder nie są dostępne leki dopuszczone do stosowania przez FDA.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?