Ingenia System do śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego

Ingenia MR-OR

System do śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego

Znajdź podobne produkty

Oszczędność czasu dzięki weryfikacji przebiegu operacji — sprawny i szybki transport pacjenta podczas procedur neurochirurgicznych pozwala szybko uzyskać dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR, pomagając w podejmowaniu decyzji chirurgicznych. Lokalizacja systemu MR poza salą operacyjną daje możliwość regularnego korzystania z aparatu do celów diagnostycznych, kiedy nie jest on używany do obrazowania śródoperacyjnego.

  • * System Ingenia MR-OR powinien być dostępny pod koniec 2012 roku.