Vereos Cyfrowy system PET/CT

Pierwszy i jedyny na świecie, w pełni cyfrowy system PET/CT

System PET/CT Vereos firmy Philips wyposażony w technologię cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) wyznacza nowe standardy w obrazowaniu PET i stanowi początek nowej ery w zakresie skuteczności klinicznej. W niedawno przeprowadzonym badaniu* 9 na 10 lekarzy kierujących na badania wybrało cyfrowe obrazy PET uzyskane za pomocą systemu Vereos a nie obrazy analogowe**.

Cechy
iDose⁴ || Dobra organizacja pracy

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.
Detekcja cyfrowa || Doskonała jakość obrazowania

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.
Funkcje zwiększające komfort pacjenta || Większy komfort pacjenta

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.
Technologia iPatient || Dobra organizacja pracy

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.
O-MAR || Doskonała jakość obrazowania

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.
Zdalne monitorowanie || Dobra organizacja pracy

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.
Lepsza rozdzielczość przestrzenna || Doskonała jakość obrazowania

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.
Doskonały kontrast || Doskonała jakość obrazowania

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.
Zwiększona czułość || Doskonała jakość obrazowania

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.
  • iDose⁴ || Dobra organizacja pracy
  • Detekcja cyfrowa || Doskonała jakość obrazowania
  • Funkcje zwiększające komfort pacjenta || Większy komfort pacjenta
  • Technologia iPatient || Dobra organizacja pracy
Zobacz wszystkie cechy
iDose⁴ || Dobra organizacja pracy

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.

Wysoka jakość obrazu przy niskiej dawce dzięki funkcji iDose⁴

Funkcja iDose⁴ zapewnia możliwość zarządzania dawką bez obniżania jakości obrazu, oferując znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce.
Detekcja cyfrowa || Doskonała jakość obrazowania

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.

Znacząca poprawa jakości obrazów dzięki detekcji cyfrowej

System PET/CT Vereos firmy Philips oferuje znaczącą poprawę trzech głównych parametrów: w przybliżeniu dwukrotnie wyższą rozdzielczość objętościową, dwukrotnie większy przyrost czułości oraz dwukrotnie większą dokładność danych ilościowych w porównaniu do aparatów analogowych**. System PET/CT Vereos wykorzystuje technologię detekcji fotonów bez użycia fotopowielaczy. Technologia cyfrowego zliczania fotonów (Digital Photon Counting, DPC) przekształca światło scyntylatora bezpośrednio w sygnał cyfrowy, bez szumu analogowego. Sprzężenie kryształów z czujnikami światła w stosunku 1:1 zapewnia liniową częstość zliczania, szybszą analizę czasu przelotu (Time-of-Flight, TOF) oraz ogólny wzrost czułości w porównaniu do systemów analogowych**.
Funkcje zwiększające komfort pacjenta || Większy komfort pacjenta

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.

Funkcje zwiększające komfort pacjenta

System PET/CT Vereos jest wyposażony w najkrótszy tunel gantry z dostępnych na rynku a jednocześnie zapewnia możliwość szybkiego skanowania, co oznacza skrócenie czasu trwania badania. Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne ma działanie uspokajające.
Technologia iPatient || Dobra organizacja pracy

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.

Organizacja pracy wokół potrzeb pacjenta — spersonalizowane podejście dzięki platformie iPatient

Większa spójność i pewność diagnostyczna przez cały czas dzięki platformie iPatient — spersonalizowanemu, zorientowanemu na pacjenta systemowi zaprojektowanemu do wykonywania rekonstrukcji iteracyjnych i uzyskiwania wysokiej jakości obrazów przy niskich poziomach dawek.
O-MAR || Doskonała jakość obrazowania

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.

Lepsza wizualizacja dzięki technologii O-MAR

Duże metalowe implanty ortopedyczne mogą wpływać na jakość obrazu. Technologia O-MAR zapewnia lepszą wizualizację w przypadku obecności takich implantów.
Zdalne monitorowanie || Dobra organizacja pracy

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.

Zdalne monitorowanie umożliwiające zaoszczędzenie czasu na naprawy

Proaktywne monitorowanie stanu aparatu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Dzięki wizualnej diagnostyce serwisant może przybyć na miejsce naprawy, mając już wiedzę o problemie i właściwe części, co pomaga ograniczyć czas przestoju do minimum.
Lepsza rozdzielczość przestrzenna || Doskonała jakość obrazowania

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.

Lepsza rozdzielczość objętościowa dla lepszego różnicowania tkanek

Dzięki sprzężeniu scyntylatorów z detektorami cyfrowymi 1:1 rozdzielczość przestrzenna i czasowa oraz rozdzielczość energetyczna są lepsze w całym wielowymiarowym polu widzenia, dzięki czemu poprawia się rozdzielczość objętościowa.
Doskonały kontrast || Doskonała jakość obrazowania

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.

Doskonały kontrast dla lepszej wykrywalności zmian

W połączeniu z najwyższą rozdzielczością czasową dostępną w aparatach PET doskonały kontrast zapewnia zwiększoną wykrywalność zmian.
Zwiększona czułość || Doskonała jakość obrazowania

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.

Zwiększona czułość dla lepszej wykrywalności zmian

Nasza technologia DPC przekształca światło bezpośrednio w sygnał cyfrowy. Czułość systemu jest zwiększona, ponieważ w trakcie przekształcenia praktycznie nie pojawia się szum i poprawia się stosunek sygnału do szumu. W połączeniu z wysoką rozdzielczością czasową zwiększa się także kontrast obrazu, co prowadzi do lepszej wykrywalności zmian.
  • *W niedawno przeprowadzonym badaniu z udziałem onkologów kierujących na badania.
  • **GEMINI TF 16.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej