Tryb kontroli jakości użytkownika
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Pracuj wygodnie i konsekwentnie

Jako fizyk medyczny w placówce ochrony zdrowia musisz przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących promieniowania i utrzymywać wysokie standardy opieki. Tryb kontroli jakości użytkownika systemu Azurion (UQCM) pomaga w zapewnianiu najwyższej jakości opieki poprzez umożliwienie pracy z szerokim zestawem standardowych i łatwych w użyciu narzędzi.

Dzięki tej opcji możesz niezależnie weryfikować i kontrolować czynniki związane z promieniowaniem w systemie Azurion. Tryb kontroli jakości użytkownika systemu Azurion jest dostępny jako dodatkowa usługa firmy Philips*.

*Proszę sprawdzić dostępność lokalną u przedstawiciela firmy Philips.
Pracuj wygodnie i konsekwentnie

Wyzwanie

Ikona
Brak standardowego narzędzia do przeprowadzania wewnętrznych kontroli promieniowania z urządzeń do prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania.

Najważniejsze zalety UQCM

Użytkownicy mogą niezależnie weryfikować parametry promieniowania w sposób spójny i zgodny z normą NEMA XR 27-2012.
Ikona 2
Weryfikacja i testowanie czynników promieniowania wymaga pomocy zewnętrznego inżyniera oraz dostępności pracowni interwencyjnej.
Placówki ochrony zdrowia mogą efektywnie wykorzystać personel i pracownię. Nie jest wymagana pomoc z zewnątrz.
Ikona 3
Trudności z pobieraniem danych i obrazów testowych do weryfikacji i raportowania.
UQCM zmniejsza złożoność kontroli jakości, pobierania danych i obrazów oraz raportowania wyników.
Wyzwanie
Najważniejsze zalety UQCM
icon1 image
Brak standardowego narzędzia do przeprowadzania wewnętrznych kontroli promieniowania z urządzeń do prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania.
Użytkownicy mogą niezależnie weryfikować parametry promieniowania w sposób spójny i zgodny z normą NEMA XR 27-2012.
icon 2
Weryfikacja i testowanie czynników promieniowania wymaga pomocy zewnętrznego inżyniera oraz dostępności pracowni interwencyjnej.
Placówki ochrony zdrowia mogą efektywnie wykorzystać personel i pracownię. Nie jest wymagana pomoc z zewnątrz.
icon 3
Trudności z pobieraniem danych i obrazów testowych do weryfikacji i raportowania.
UQCM zmniejsza złożoność kontroli jakości, pobierania danych i obrazów oraz raportowania wyników.
Jak pomagamy spełnić wymagania nowych norm dotyczących promieniowania

W odpowiedzi na rosnący poziom narażenia na promieniowanie medyczne i złożoności urządzeń rentgenowskich organy regulacyjne i profesjonalne stowarzyszenia medyczne na całym świecie wprowadzają nowe normy i przepisy dotyczące zapewnienia jakości, wraz z europejską dyrektywą 2013/59/ EURATOM i normą NEMA XR 27-2012. Opcja UQCM pomaga w spełnianiu wymagań tych przepisów. Zaprojektowaliśmy ją z myślą o łatwym dostępie i użytkowaniu, tak aby wpasowała się w przebieg codziennej pracy.
Jak pomagamy spełnić wymagania nowych norm dotyczących promieniowania
Wygodne szkolenie online

Wygodne szkolenie online


Użytkownicy opcji UQCM przechodzą krótkie i proste szkolenie online, aby nauczyć się prawidłowego korzystania z opcji. Mogą je ukończyć w dogodnym dla siebie czasie. Po uzyskaniu certyfikatu użytkownicy są upoważnieniu do korzystania z opcji UQCM.
Łatwy dostęp

Łatwy dostęp


Po przeszkoleniu użytkownicy otrzymują spersonalizowany klucz umożliwiający łatwy dostęp do ustawień systemu i ustawień związanych z promieniowaniem oraz na potrzeby przeprowadzania testów systemu. Dostęp do opcji UQCM mają tylko autoryzowani użytkownicy.
Intuicyjność

Łatwość użytkowania


Użytkownicy mogą łatwo pracować w bezpiecznym i oddzielnym środowisku testowym, dzięki czemu nie mogą zmienić domyślnych ustawień systemu. Mogą oni szybko powrócić do trybu klinicznego, na przykład w sytuacji nagłej. Gdy system jest w trybie testowym, na klinicznym interfejsie użytkownika jest wyraźnie wyświetlany komunikat ostrzegawczy.
Przejrzysty przegląd statusu testów

Przejrzysty przegląd statusu testów


Cała aktywność jest gromadzona w pliku dziennika podczas testowania. Pozwala to użytkownikom na sprawdzenie statusu testów w dowolnym momencie podczas długich testów jakościowych.

Możliwości zapewniane przez UQCM


Wykwalifikowani użytkownicy otrzymują następujące możliwości w ramach opcji UQCM:
  • Technika 3-czynnikowa (tryb kontroli użytkownika)
  • Testy jakości obrazu i wydajności dawki
  • Weryfikacja mocy kermy w powietrzu w protokołach klinicznych
  • Testy jednorodności obrazu
  • Przetwarzanie i prezentacja obrazów w formacie zgodnym ze standardem DICOM w systemie PACS
  • Wstawianie informacji o kalibracji promieniowania (dostępne w nagłówku DICOM i zawarte w raporcie strukturalnym dawki promieniowania (RDSR)
  • Zapisywanie wyników w standardowym formacie (XPS i CSV)
  • Eksport danych protokołów badań w standardowym formacie (CSV)
  • Stosowanie raportów strukturalnych dawki promieniowania (RDSR) do dokumentowania ustawień protokołu i zastosowanej dawki
Możliwości zapewniane przez UQCM

Opis funkcji UQCM

Charakterystyka

Szczegóły

Technika 3-czynnikowa
Technika Xper: duża/mała ostrość
Ekspozycja za pomocą lampy: napięcie (kV)
Ekspozycja za pomocą lampy: natężenie (mA)
 Czas impulsu promieniowania rentgenowskiego (ms)
Testy jakości obrazu i wydajności dawki (zalecane przez producenta)
Wydajność monitora
Test wejściowej dawki detektora
Test stabilizacji wartości kV i mA
Test ograniczania wejściowej dawki promieniowania
Weryfikacja dokładności odczytów iloczynu dawki i powierzchni (DAP), kermy w powietrzu i kV
Parametry związane z lampą: warstwa połowicznego osłabienia, moc wiązki promieniowania rentgenowskiego, rozmiar ogniska
Parametry związane z systemem, np. osiowanie wiązki promieniowania rentgenowskiego, test ograniczania pola, rozdzielczość graniczna
Weryfikacja mocy kermy w powietrzu w protokołach obrazowania klinicznego

Weryfikacja ustawień związanych z dawką fluoroskopową:
 

- Ustawienia techniki fluoroskopii

- Zmienność odległości od źródła obrazu do detektora obrazu (SID)

- Zmienność pola widzenia (FOV)

- Dokumentowanie ustawień protokołu na potrzeby raportowania

Test kosmetyczny (sprawdzenie jednorodności obrazu)

- Ustawienia testowe: kV, jakość wiązki
 

- Zapisywanie obrazów w formacie DICOM: do przetwarzania obrazu, do prezentacji obrazu

Raportowanie statusu pomiarów wykonanych w UQCM
- Kontrola danych szczegółowych
- Zapisywanie wyników w standardowym formacie (XPS i CSV)
Pola wejściowe kalibracji na potrzeby raportów strukturalnych dawki promieniowania
- Protokół kalibracji, współczynnik kalibracji, data, osoba odpowiedzialna
Weryfikacja i przegląd protokołów badań
- Eksport ustawień protokołów związanych z promieniowaniem w formacie CSV

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.