Allura Xper FD10

Aparat RTG

Znajdź podobne produkty

Opracowany przez firmę Philips aparat RTG Allura Xper FD10 do zastosowań sercowo-naczyniowych zapewnia szeroki zakres ruchów automatycznego pozycjonowania oraz doskonałą jakość obrazów na potrzeby koronarografii. Uzyskiwane obrazy umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych.

Cechy
Technologia detektora płaskiego firmy... || Doskonała jakość obrazu przy n

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.
Ustawienia systemu Xper || Większy komfort obsługi

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.
Allura 3D-RA || Większa ilość informacji i pew

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.
Zintegrowana pracownia hemodynamiki || Większy komfort obsługi

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Allura 3D-CA || Większa ilość informacji i pew

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.
StentBoost || Większa ilość informacji i pew

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.
  • Technologia detektora płaskiego firmy... || Doskonała jakość obrazu przy n
  • Ustawienia systemu Xper || Większy komfort obsługi
  • Allura 3D-RA || Większa ilość informacji i pew
  • Zintegrowana pracownia hemodynamiki || Większy komfort obsługi
Zobacz wszystkie cechy
Technologia detektora płaskiego firmy... || Doskonała jakość obrazu przy n

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.

Technologia detektora płaskiego firmy Philips zapewniająca doskonałą jakość obrazów

Opracowany przez firmę Philips dynamiczny detektor płaski nowej generacji z technologią Xres zwiększa kontrast obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu szumu. Detektor można wykorzystać na potrzeby badań fluoroskopowych i badań RTG serca. Nadaje się również do badań fluoroskopowych naczyń, w tym fluoroskopii z subtrakcją znacznika. Detektor ten spełnia rygorystyczne wymogi pracy podczas zabiegów kardiologicznych i sercowo-naczyniowych o dużym stopniu trudności.
Ustawienia systemu Xper || Większy komfort obsługi

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.

Skuteczne zarządzanie dawką

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca czas badań. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewnemu i szybkiemu diagnozowaniu.
Allura 3D-RA || Większa ilość informacji i pew

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.

Oprogramowanie Allura 3D-RA zwiększa zakres dostępnych informacji

Oprogramowanie Allura 3D-RA firmy Philips zamiast akwizycji kilku obrazów stacjonarnych pozyskuje obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane z pojedynczej serii angiografii rotacyjnej. Zrekonstruowany widok 3D wyświetla się w ciągu kilku sekund, dostarczając informacji umożliwiających szybkie podjęcie odpowiednich działań. Oprogramowanie to zapewnia wysokiej jakości wizualizację budowy anatomicznej naczyń, ułatwiając wyodrębnienie złożonych zależności przestrzennych między najważniejszymi naczyniami i ich odgałęzieniami.
Zintegrowana pracownia hemodynamiki || Większy komfort obsługi

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Aparat Xper pozwala korzystać z danych z różnych metod obrazowania, zwiększając ilość dostępnych inf

Opracowana przez firmę Philips zintegrowana struktura pracowni hemodynamiki zapewnia płynny przebieg pracy. Uwzględniając rosnące potrzeby integracji z systemami DICOM, w jednym miejscu możliwe są korzystanie z zaawansowanych narzędzi pozyskiwania i wizualizacji obrazów, dostęp do danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania, monitorowanie parametrów hemodynamicznych i zintegrowane raportowanie. Dzięki temu ograniczono konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewniono dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Allura 3D-CA || Większa ilość informacji i pew

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.

Narzędzie Allura 3D-CA do wizualizacji krętych naczyń

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) tworzy wysokiej jakości rekonstrukcje 3D struktur naczyniowych wraz ze znacznikami danych, dzięki czemu można z większą pewnością podejmować decyzje diagnostyczne. Model 3D wyraźniej uwidacznia kręte naczynia, zmiany o ostrych kątach i rozwidlenia, z jedynie minimalnym optycznym efektem skrócenia. Budowę anatomiczną naczyń wieńcowych można przeglądać pod każdym kątem w celu doboru stentu lub zaplanowania zabiegu interwencyjnego.
StentBoost || Większa ilość informacji i pew

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.

Narzędzie StentBoost do lepszej wizualizacji stentów

StentBoost to proste i ekonomiczne narzędzie o szybkim działaniu, które poprawia jakość wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych. Dzięki funkcji StentBoost Subtract stenty są uwidaczniane względem ścian naczyń podczas trwania zabiegu.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?