AneurysmFlow

Ocena ilościowa przepływu przez tętniaka mózgu

Znajdź podobne produkty

Ocena wpływu przyrządów do embolizacji, takich jak stenty zmieniające przepływ krwi, na przepływ krwi bezpośrednio po założeniu przyrządu ma kluczowe znacznie. Narzędzie AneurysmFlow dostarcza istotnych informacji w oparciu o ocenę ilościową zmian w przepływie krwi.

Cechy
Cenne informacje
Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne
Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).
Click here for more information
Cenne informacje
Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).
Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.
Click here for more information
Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.
Click here for more information
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.
Nowe informacje
Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka
Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.
Click here for more information
Nowe informacje
Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.
Przebieg pracy „krok po kroku”
Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.

Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”
Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.
Click here for more information
Przebieg pracy „krok po kroku”
Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.
  • Cenne informacje
  • Lepszy wgląd w dane czynnościowe
  • Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
  • Nowe informacje
Zobacz wszystkie cechy
Cenne informacje
Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne
Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).
Click here for more information
Cenne informacje
Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Cenne informacje dotyczące przepływu przez naczynie krwionośne

Stenty zmieniające przepływ krwi są coraz częściej stosowane w leczeniu tętniaków mózgu, jednak procedura zmiany przepływu wciąż uznawana jest za zabieg trudny. Według danych z badań kontrolnych przeprowadzanych po 6 miesiącach¹ od zabiegu wytworzenie zakrzepu notuje się wyłącznie w 76% wszystkich przypadków leczenia tętniaków z wykorzystaniem stentu zmieniającego przepływ krwi, co stanowi ryzyko dla pacjenta. Kilku autorów wykazało, że wzorzec przepływu przez tętniaka stanowi jeden z czynników pozwalających przewidzieć ryzyko pęknięcia i krzepnięcia²,³. AneurysmFlow jest pierwszym narzędziem, które pozwala na wizualizację i ocenę ilościową zmian przepływu w naczyniu zaopatrującym i tętniaku przed oraz po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Narzędzie to oblicza również jedyny w swoim rodzaju parametr — współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA).
Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.
Click here for more information
Lepszy wgląd w dane czynnościowe
Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Lepszy wgląd w dane czynnościowe

Aktualnie złotym standardem w obrazowaniu zmian naczyniowych jest połączenie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z trójwymiarową angiografią rotacyjną (3DRA), jednak ta kombinacja metod dostarcza ograniczonych informacji czynnościowych dotyczących przepływu. Narzędzie AneurysmFlow wykorzystuje nowatorskie algorytmy oparte na zasadzie przepływu optycznego w celu przekształcenia danych pozyskanych podczas akwizycji metodą 3DRA oraz sekwencji przepływu uzyskanych w obrazowaniu DSA na ilościowe dane dotyczące przepływu. Wartości te są wykorzystywane do wizualizacji i oceny ilościowej dynamiki przepływu przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi w obszarze tętniaka mózgu.
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.
Click here for more information
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji
Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji

Narzędzie AneurysmFlow dokonuje automatycznego pomiaru następujących parametrów w zdefiniowanym obszarze zainteresowania: przepływ tętniczy uśredniony w czasie, szacowany przepływ przez tętniaka uśredniony w czasie i przestrzeni oraz współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (MAFA). Ponadto użytkownicy mają wgląd w następujące informacje przedstawiane w postaci wykresów: przepływ tętniczy zależny od czasu oraz szacowany przepływ przez tętniaka zależny od czasu i uśredniony przestrzennie.
Nowe informacje
Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka
Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.
Click here for more information
Nowe informacje
Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Nowe informacje w postaci współczynnika średniej amplitudy przepływu przez tętniaka

Współczynnik średniej amplitudy przepływu przez tętniaka (ang. mean aneurysm flow amplitude, MAFA) reprezentuje zmianę w przepływie krwi przez tętniaka po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik MAFA oblicza się przez porównanie średniej szacowanej prędkości przepływu krwi przez tętniaka przed i po założeniu stentu zmieniającego przepływ krwi. Współczynnik ten jest korygowany pod kątem średniej zmiany prędkości przepływu krwi w naczyniu głównym doprowadzającym krew do tętniaka.
Przebieg pracy „krok po kroku”
Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.

Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”
Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.
Click here for more information
Przebieg pracy „krok po kroku”
Przebieg pracy „krok po kroku”

Przebieg pracy „krok po kroku”

Narzędzie AneurysmFlow jest pomocne w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków workowatych mózgu z wykorzystaniem przyrządów do embolizacji, na przykład stentów zmieniających przepływ krwi. W ramach standardowego przebiegu pracy akwizycją danych można sterować z poziomu stołu zabiegowego, natomiast analizę przeprowadza się w sterowni.
  • 1. Brinjikji W, Murad MH, Lanzino G. et al. Endovascular treatment of intracranial aneurysms with flow diverters: a meta-analysis. Stroke. 2013;44:442–447.
  • 2. Augsburger L, et al. Methodologies to assess blood flow in cerebral aneurysms: Current state of research and perspectives. J Neurorad. 2009;36:270–277.
  • 3. Sforza DM, Putman CM, Cebral JR. Hemodynamics of Cerebral Aneurysms. Annu Rev Fluid Mech. 2009; 41:91–107.
  • Ten produkt działa w oparciu o oprogramowanie typu open source.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.