Pulmonologia
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Aplikacja CT COPD do oceny ilościowej choroby śródmiąższowej płuc

Miniatura wideo CT Copd na youtube
Aplikacja kliniczna umożliwia wizualizację i analizę ilościową destruktywnego procesu choroby śródmiąższowej płuc (np. rozedmy płuc). Wspomaga ona pracę użytkownika, przeprowadzając go przez procesy analizy dróg oddechowych, przeglądu i pomiaru wielkości światła dróg oddechowych oraz oceny zaklinowanego powietrza.

Kompleksowe rozwiązanie dla pulmonologii dostępne w ramach jednej zaawansowanej platformy

System IntelliSpace Portal zapewnia kompletny zestaw narzędzi do zaawansowanej wizualizacji w pulmonologii, pomocnych na każdym etapie opieki nad pacjentem — od wykrycia guzka, przez rozpoznanie i monitorowanie skuteczności leczenia, aż po badania kontrolne. IntelliSpace Portal jest rozwiązaniem do zaawansowanej wizualizacji, które umożliwia elastyczne przeglądanie, analizowanie i wymianę danych, a także sprawne opisywanie badań za pomocą spójnych narzędzi usprawniających organizację pracy.
Calcium Scoring

CT Calcium Scoring

Trójwymiarowa segmentacja zwapnień uruchamiana jednym kliknięciem myszy
Aplikacja umożliwiająca szybką ocenę ilościowej zwapnienia tętnic wieńcowych (CAC) z zastosowaniem obliczania całkowitej masy zwapnień, skali Agatstona oraz obliczania iloczynu liczby wokseli zawierających wapń i objętości jednego woksela. Aplikacja umożliwia zautomatyzowaną dystrybucję wyników w formie papierowej lub elektronicznej w postaci niestandardowych opisów dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Miniaturka oceny wapniowej
Korzyści
 • Wykonywana jednym kliknięciem segmentacja 3D i analiza ilościowa zwapnienia tętnic wieńcowych (CAC) z uwzględnieniem obliczania całkowitej masy zwapnień, skali Agatstona oraz obliczania iloczynu liczby wokseli zawierających wapń i objętości jednego woksela.
 • Opisy dostosowane do potrzeb placówki obejmujące wyniki pomiarów i wskaźnik zwapnienia tętnic wieńcowych.
 • Aplikacja charakteryzuje się możliwością edytowania opisów, a także łatwego tworzenia i dodawania do konfiguracji systemu nowych domyślnych szablonów.
 • W procedurze analizy uwzględniono ocenę ryzyka na podstawie badania MESA (ang. Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), a jej wynik jest włączany do opisu.
COPD

CT COPD

Obserwacja rozwoju choroby płuc
Aplikacja CT COPD służy do ilościowej obserwacji destruktywnego procesu choroby śródmiąższowej płuc (rozedmy płuc) oraz lokalizacji obszarów płuca objętych chorobą.
Miniaturka COPD
Korzyści
 • Możliwa jest automatyczna segmentacja zarówno lewego, jak i prawego płuca, co pozwala na określenie całkowitej objętości płuc (cm3) oraz objętości płuc objętej chorobą (cm3) i jej wartości procentowej.
 • Funkcje segmentacji drzewa dróg oddechowych, wyświetlania linii środkowych oraz pomiarów takich parametrów dróg oddechowych, jak średnica światła i grubość ściany.
Lung Nodule Assessment (LNA)

CT Lung Nodule Assessment (LNA)

Do badań diagnostycznych oraz niskodawkowych badań przesiewowych CT pod kątem raka płuc
Pakiet zaawansowanych narzędzi do obrazowania pozwalający na segmentację, ocenę ilościową oraz monitorowanie wskazanych przez lekarza guzków płucnych. Aplikację można stosować zarówno w procedurach diagnostycznych, jak i w badaniach przesiewowych pod kątem raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowego obrazowania CT (Low Dose CT Lung Cancer Screening)*.
Miniaturka oceny guza płucnego
Korzyści
 • Możliwość segmentacji objętości jednym kliknięciem oraz zaawansowane narzędzia do opisywania, umożliwiające sprawne eksportowanie wyników w różnych formatach przy jednoczesnej obsłudze systemu kategoryzacji LungRADS.
 • Narzędzia usprawniające przebieg pracy i wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych ułatwiają opisywanie badań kontrolnych, a narzędzie do oceny ryzyka Risk Calculator umożliwia oszacowanie na podstawie cech charakterystycznych pacjenta i guzków, jakie jest prawdopodobieństwo, że guzki płucne wykryte na wyjściowych obrazach z niskodawkowego badania przesiewowego CT są złośliwe.
 • Zgodność z wytycznymi Towarzystwa Fleischnera z 2017 r. w zakresie przypadkowo wykrywanych zmian.
 • Dane, w tym cechy charakterystyczne każdego guzka, są generowane automatycznie zgodnie z konfigurowalnymi ustawieniami wstępnymi.
*Badania przesiewowe muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem ustalonych kryteriów włączenia do badania według programów/protokołów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez organ rządowy lub stowarzyszenie zrzeszające specjalistów z dziedziny medycyny. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zapoznać z literaturą kliniczną, w tym z wynikami badania National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395–409) oraz powiązanymi publikacjami. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Philips.
Lung Nodule CAD

CT Lung Nodule CAD*

Wsparcie przeprowadzanej komputerowo wtórnej interpretacji obrazów

System wspomaganego komputerowo wykrywania zmian w wielowarstwowych badaniach CT klatki piersiowej

Sztuczna inteligencja pełniąca rolę drugiego diagnosty w wykrywaniu potencjalnie przeoczonych zmian lub guzków.
Miniaturka guzka płuca
Korzyści
 • Automatyzacja procesów:

– wykrywania guzków w płucach potencjalnie wymagających dalszych działań (nie tylko okrągłych obiektów lub obszarów ROI);

– korelowania obrazów 2D, 3D i map płuc;

– rejestrowania aktualnych lub poprzednio wykrytych guzków;

– obliczania zmian, jakim uległy guzki.

 

 • Segmentacja wolumetryczna pozwala na wykluczenie zdrowych tkanek i zidentyfikowanie guzków w oparciu o ich wielkość, kształt, gęstość i sąsiadujące struktury anatomiczne.
 • Funkcja raportu wzrostu oraz wyświetlanie wszystkich wyników CAD jednym kliknięciem.
*Funkcja CAD jest niedostępna w sprzedaży w USA.
Pulmonary Artery Analysis (PAA)

CT Pulmonary Artery Analysis (PAA)

Pomoc w wykrywaniu zatorowości płucnej
Aplikacja CT Pulmonary Artery Analysis (PAA) zapewnia funkcję automatycznej segmentacji tętnic płucnych w oparciu o dane MDCT, przeprowadzanej w celu oceny drożności tętnic płucnych.
Miniaturka analizy tętnicy płucnej
Korzyści
 • Pełen pakiet narzędzi sprawdza się podczas wizualizacji płuc, przeglądu wyników i opisywania wniosków z badań zatorowości. Istnieje możliwość uzyskania wyników wymaganych pomiarów kardiologicznych, takich jak stosunek prawej komory do lewej komory oraz objętość komór.
Spectral Light Magic Glass

Funkcja Light Magic Glass w tomografii spektralnej

Umożliwia retrospektywne wykorzystanie danych spektralnych zapisanych jako obrazy SBI. Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych.
Widmowa miniatura magicznego szkła
Korzyści
 • Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych:

– Aplikacja do wirtualnej kolonoskopii Virtual Colonoscopy

– Aplikacja do analizy obrazów wątroby Liver Analysis

– Przeglądarka obrazów pacjentów po urazach Trauma Viewer (Acute Multifunctional Review)

– Aplikacja do planowania zabiegów TAVI

– Aplikacja do analizy tętnic płuc PAA

– Aplikacja do analizy perfuzji mózgu Brain Perfusion

– Aplikacja do analizy perfuzji narządowej Functional CT (FCT)

Spectral Magic Glass on PACS

Spectral Magic Glass w systemie PACS*

Funkcja tomografu IQon Spectral CT
IQon Spectral CT jest jedynym tomografem wyposażonym w aplikacje CT Spectral Light Magic Glass oraz CT Spectral Magic Glass on PACS, które ułatwiają radiologom przeglądanie i analizowanie wielu warstw danych spektralnych jednocześnie, także z poziomu systemu PACS.
Widmowe magiczne szkło na miniaturze pacs
Korzyści
 • Możliwość przeprowadzania na żądanie jednoczesnej analizy wielu wyników spektralnych dla obszaru zainteresowania (ROI).
 • Integracja z systemem PACS szpitala dostępna dla systemów PACS określonych producentów.
 • Możliwość przeglądania wyników analizy spektralnej podczas rutynowego opisywania obrazów.
 • Możliwość przeglądania i analizy danych spektralnych w praktycznie każdej lokalizacji w obrębie całej placówki.
*Dostępna w standardzie z opcją CT Spectral w systemie IntelliSpace Portal.
Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*
Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.
Miniaturka przeglądarki widmowej
Korzyści
 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.
* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.
Tumor Tracking

Multi Modality Tumor Tracking (MMTT)

Usprawniony przebieg pracy w przypadku badań kontrolnych i analizy obrazów pacjentów onkologicznych
Multi Modality Tumor Tracking (MMTT) jest oprogramowaniem do post-processingu obrazów, które służy do monitorowania stanu choroby i oceny odpowiedzi na leczenie.
Miniatura śledzenia guza
Korzyści
 • Aplikacja pozwala na wyświetlanie, przetwarzanie, analizę i ocenę ilościową obrazów anatomicznych i czynnościowych CT, MR, PET/CT i SPECT/CT oraz manipulowanie tymi obrazami, również z uwzględnieniem różnych punktów czasowych.
 • W aplikacji dostępne są narzędzia do zaawansowanej, półautomatycznej segmentacji objętości, jak również wybór różnych kryteriów oceny odpowiedzi na leczenie onkologiczne, w tym wg standardów RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI, PERCIST, irRC oraz mRECIST.
 • Ilościowy widok funkcji wolumetrycznych i czynnościowych pozwala na szybką nawigację.
 • W aplikacji dostępna jest również funkcja Glucose SUV, która pozwala na obliczenie wychwytu radioznacznika przez zmianę chorobową z zastosowaniem normalizacji względem poziomu glukozy we krwi pacjenta, jak również opcje segmentacji objętości metabolicznej PET w oparciu o wartości procentowe.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.