Neurologia
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Aplikacja CT Brain Perfusion umożliwia zidentyfikowanie obszarów o ograniczonym przepływie krwi w mózgu w porównaniu z przeciwległą półkulą.

Miniatura wideo na youtube CT mózgu

Aplikacja ta dostarcza jakościowych i ilościowych informacji dotyczących zmian w intensywności sygnałów obrazu na przestrzeni czasu.

Rozbudowana diagnostyka najbardziej złożonego narządu ciała

W wielu zaburzeniach neurologicznych, zwłaszcza udarach, uzyskanie pozytywnych rezultatów leczenia zależy przede wszystkim od szybkości jego podjęcia. Bogaty pakiet narzędzi do zaawansowanej wizualizacji dostępnych w systemie IntelliSpace Portal pomaga oszacować przepływ krwi w różnych obszarach i tkankach mózgu oraz dokonać oceny chorób degeneracyjnych układu nerwowego. Pakiet aplikacji neurologicznych systemu IntelliSpace Portal obejmuje aplikację do oceny zmian w mózgu na przestrzeni czasu oraz narzędzie Smart ROI, opracowane z myślą o zwiększeniu pewności diagnostycznej.

Zaawansowane narzędzia do wizualizacji 3D i obróbki graficznej umożliwiają zapisywanie, prezentowanie i przesyłanie informacji klinicznych, co sprzyja osiąganiu pewności diagnostycznej i owocnej współpracy między specjalistami.

Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.

Miniaturka przeglądarki widmowej

Korzyści

 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

Spectral Magic Glass on PACS

Spectral Magic Glass w systemie PACS*

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

IQon Spectral CT jest jedynym tomografem wyposażonym w aplikacje CT Spectral Light Magic Glass oraz CT Spectral Magic Glass on PACS, które ułatwiają radiologom przeglądanie i analizowanie wielu warstw danych spektralnych jednocześnie, także z poziomu systemu PACS.

Widmowe magiczne szkło na miniaturze pacs

Korzyści

 • Możliwość przeprowadzania na żądanie jednoczesnej analizy wielu wyników spektralnych dla obszaru zainteresowania (ROI).
 • Integracja z systemem PACS szpitala dostępna dla systemów PACS określonych producentów.
 • Możliwość przeglądania wyników analizy spektralnej podczas rutynowego opisywania obrazów.
 • Możliwość przeglądania i analizy danych spektralnych w praktycznie każdej lokalizacji w obrębie całej placówki.

*Dostępna w standardzie z opcją CT Spectral w systemie IntelliSpace Portal.

Brain Perfusion

CT Brain Perfusion

Identyfikowanie obszarów o ograniczonym przepływie krwi w mózgu w porównaniu z przeciwległą półkulą u pacjentów z udarem niedokrwiennym.

Aplikacja ta dostarcza jakościowych i ilościowych informacji dotyczących zmian w intensywności sygnałów obrazu na przestrzeni czasu. Służy ona do obliczania i wizualizacji ilościowych map perfuzji oraz map sumarycznych, które mogą pomóc lekarzom w identyfikacji obszarów o ograniczonym przepływie krwi w mózgu w porównaniu z przeciwległą półkulą.

Miniaturka perfuzji mózgu

Korzyści

 • Domyślne mapy sumaryczne wykorzystują podlegające ścisłej walidacji poziomy progowe perfuzji, które użytkownik może edytować zgodnie z własnymi preferencjami.
 • Funkcja automatycznej korekcji ruchu, którą można dodatkowo precyzyjnie dostosować ręcznie.
 • Wskaźniki jakości („sygnalizacja świetlna”) wskazują potencjalne błędy akwizycji, które mogą mieć wpływ na wyniki obrazowania.
 • W przypadku badań o odpowiednio długim czasie trwania można skorzystać z funkcji analizy przepuszczalności w celu dokonania pomiaru przenikania środka kontrastowego przez barierę krew-mózg.
 • Wstępnie zdefiniowane szablony obszarów ROI umożliwiają uzyskiwanie systematycznych i powtarzalnych wyników regionalnej analizy ilościowej.

Spectral Advanced Vessel Analysis

CT Spectral Advanced Vessel Analysis

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

Korzyści

 • Usuwanie kości przy różnych poziomach energii.
 • Wykresy spektralne umożliwiające charakteryzowanie blaszki miażdżycowej i zwężenia naczyń.
 • Porównanie wyników uzyskanych przy różnych poziomach energii.
 • Ocena stopnia okluzji światła naczynia.

Miniaturka zaawansowanej analizy spektralnej naczyń
Spectral Light Magic Glass

Funkcja Light Magic Glass w tomografii spektralnej

Umożliwia retrospektywne wykorzystanie danych spektralnych zapisanych jako obrazy SBI. Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych.

Widmowa miniatura magicznego szkła

Korzyści

 • Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych:

– Aplikacja do wirtualnej kolonoskopii Virtual Colonoscopy

– Aplikacja do analizy obrazów wątroby Liver Analysis

– Przeglądarka obrazów pacjentów po urazach Trauma Viewer (Acute Multifunctional Review)

– Aplikacja do planowania zabiegów TAVI

– Aplikacja do analizy tętnic płuc PAA

– Aplikacja do analizy perfuzji mózgu Brain Perfusion

– Aplikacja do analizy perfuzji narządowej Functional CT (FCT)

3D Modeling

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal zawiera dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania trójwymiarowych modeli. To zintegrowane środowisko programowe zapewnia dostęp do narzędzi segmentacji systemu IntelliSpace Portal zebranych w jednym miejscu w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Miniatura modelowania 3D

Korzyści

 • Obsługa importu wyników segmentacji 3D z innych aplikacji oraz tworzenia własnych niestandardowych modeli bezpośrednio z obrazów DICOM.
 • Dostęp do szeregu dostosowanych do potrzeb lekarzy narzędzi rekonstrukcji i edycji, które pomagają zoptymalizować modele pod kątem wydruku 3D, tak aby faktycznie odzwierciedlały one narząd pacjenta.
 • Lekarz może wyświetlić podgląd siatki w zestawieniu z oryginalnymi obrazami DICOM i wykonać w czasie rzeczywistym poprawki:

– Aplikacja 3D Modeling umożliwia łatwy eksport plików zestawów danych w standardowych formatach (takich jak STL) oraz w formacie 3D PDF, który można wykorzystać do wymiany informacji w obrębie placówki.

– Dostępność różnych opcji eksportu usprawnia przesyłanie plików do usługi drukowania, jak również w obrębie szpitala na użytek wewnętrzny.

*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.

Advanced Vessel Analysis (AVA)

Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA)

Wszechstronna analiza naczyń na potrzeby planowania zabiegów

Aplikacja Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA)* służy do oceny i analizy ilościowej różnych rodzajów zmian naczyniowych uwidocznionych w badaniach CRA i MRA. Narzędzie AVA umożliwia wykonywanie analizy różnymi metodami i oznaczanie różnych zmian naczyniowych, a także ułatwia nawigację w obrębie wielu rozpoznanych nieprawidłowości.
 

Aplikacja CT Advanced Vessel Analysis (AVA) Stent Planning zapewnia użytkownikowi dostęp do danych ilościowych oraz parametrów stentu w celu wygenerowania informacji niezbędnych do zaplanowania zabiegów interwencyjnych, takich jak EVAR.

Miniaturka zaawansowanej analizy naczyń

Korzyści

 • Zaawansowany algorytm usuwania kości umożliwia trójwymiarową wizualizację naczyń.
 • Zautomatyzowane narzędzia, takie jak linie środkowe, oznaczanie naczyń oraz określanie wewnętrznych
  i zewnętrznych konturów światła naczynia, a także funkcja automatycznego tworzenia serii Automatic Series Creation
  (ASC), pozwalają na szybsze uzyskanie wyników końcowych
  i poprawiają ich spójność.
 • Łatwe przechodzenie między wieloma wynikami i możliwość eksportowania dostosowanych do potrzeb, szczegółowych opisów do systemu RIS lub PACS po zakończeniu pracy z badaniem.
 • Definiowane przez użytkownika opcje zaawansowanej analizy naczyń na potrzeby planowania zabiegów.
 • Narzędzia edycji tkanek dostępne z poziomu pływającego paska narzędzi otwartego w wybranym polu obrazu.

*W porównaniu ze stacją diagnostyczną EBW w wersji 4.x firmy Philips.

Advanced Diffusion Analysis (ADA)

Zaawansowana analiza dyfuzji MR

Sprawniejszy przebieg badań dzięki tworzeniu (obliczaniu) dodatkowych obrazów cDWI z wartościami b, które nie zostały pozyskane

MR Advanced Diffusion Analysis (ADA) to oprogramowanie do post-processingu służące do wyświetlania, obróbki i analizy obrazów MR zależnych od dyfuzji.
 

Aplikacja oblicza i wyświetla obrazy cDWI zgodnie z wybraną wartością b, jak również zapewnia zaawansowane narzędzia do analizy uzupełniającej i narzędzia do wizualizacji obrazów MR dyfuzji oraz map parametrycznych.

Miniaturka zaawansowanej analizy dyfuzji

Korzyści

 • W aplikacji prezentowany jest domyślny model analizy dyfuzji oparty na dostępnych oryginalnych obrazach DWI, użytkownik ma jednak do wyboru szereg modeli alternatywnych: opadający wykładniczo jednofazowy i dwufazowy, uproszczony model IVIM oraz model kurtozy.
 • Wartość „poprawności dopasowania” oraz dostosowana krzywa wskazują jakość dopasowania wybranego modelu.
 • Ponadto w aplikacji dostępne są mapy parametryczne frakcji dyfuzji (f), pseudodyfuzji (D*), dyfuzji (D) i kurtozy (K).

Diffusion

MR Diffusion

Szczegółowa analiza zmian chorobowych w obrazowaniu dyfuzyjnym

Narzędzie MR Diffusion pozwala na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach z uwzględnieniem takich parametrów, jak ADC, eADC i FA. Rejestracja podstawowych danych umożliwia redukcję rozmycia obrazu w przypadku artefaktów ruchowych.

Dyfuzja MR

Korzyści

 • Procesy rejestracji, maskowania i wyświetlania danych są zautomatyzowane, dzięki czemu użytkownik uzyskuje natychmiastowy wgląd w dane dotyczące dyfuzji.
 • Możliwość obliczania, wyświetlania i eksportowania dowolnie wybranych map parametrycznych.
 • Możliwość wyboru wartości b wymaganych na potrzeby analizy.
 • W przypadku danych DTI istnieje możliwość tworzenia zaawansowanych map parametrycznych, obrazujących przykładowo dyfuzyjność radialną lub osiową bądź anizotropię względną.

FiberTrak

MR FiberTrak

Wizualizacja połączeń istoty białej w mózgu

Aplikacja MR FiberTrak umożliwia wizualizację przebiegu włókien istoty białej z wykorzystaniem wskazówek, pozwalając na tworzenie standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika traktów nerwowych.

Miniatura FiberTrak

Korzyści

 • Szczegółowe przykłady naprowadzają użytkownika na różne trakty nerwowe.
 • Trakty nerwowe preferowane przez personel szpitalny można dodawać w celu utworzenia szablonu do wykorzystania w przyszłości.
 • Różne formaty wyświetlania i prezentacji danych wyjściowych takie jak wizualizacja 3D, przekroje 2D w kolorze, nakładki oraz wyniki ilościowe i mapy czynnościowe.
 • Funkcja zakładki umożliwia zapisanie na zestawie danych dowolnego (pośredniego) widoku wygenerowanego przez pakiet.
 • Dane wyjściowe w formacie DICOM scalone z anatomicznymi danymi traktograficznymi (w przeglądarce MMV).

IViewBOLD

MR IViewBOLD

Analiza aktywacji mózgu

Pakiet MR IViewBOLD ułatwia analizę wyników funkcjonalnego rezonansu magnetycznego BOLD w trybie offline w przypadku sekwencji zadaniowej (schemat blokowy i zdarzeniowy) oraz opartej na predefiniowanych obszarach zainteresowania (ang. seed) sekwencji spoczynkowej, umożliwiając tym samym wizualizację powiązanych z poszczególnymi zadaniami obszarów aktywności. Automatyczne przetwarzanie wstępne, np. rejestracja dynamiczna czy rejestracja względem anatomicznego punktu referencyjnego, zapewnia sprawny przebieg badania.

Miniatura IViewBold

Korzyści

 • Możliwość definiowania złożonych schematów metodą ręczną lub przez import plików.
 • Przegląd wybranych danych 2D, 3D, TID i licznych nakładek.
 • W ramach analizy regresji stosowana jest funkcja odpowiedzi hemodynamicznej (HRF) w celu zapewnienia najlepszego dopasowania.
 • Aktywacja wywołana ruchem pacjenta jest eliminowana dzięki zastosowaniu schematów ruchowych jako regresorów.
 • Podstawowa konfiguracja obejmuje możliwość eksportowania wyników analizy czynnościowej do innych węzłów DICOM, na przykład urządzeń do planowania zabiegów chirurgicznych.

Longitudinal Brain Imaging (LoBI)

MR Longitudinal Brain Imaging (LoBI)

Dostęp do zoptymalizowanego widoku najbardziej złożonego narządu ludzkiego ciała

Aplikacja MR Longitudinal Brain Imaging (LoBI) ułatwia ocenę chorób neurologicznych zobrazowanych na serii obrazów mózgu wykonanych na potrzeby monitorowania stanu i postępu choroby.

Miniaturka do obrazowania podłużnego mózgu

Korzyści

 • Obrazy są rejestrowane automatycznie, co ułatwia ich porównywanie.
 • Narzędzia do edycji oraz analiza ilościowa danych wolumetrycznych.
 • Funkcja Comparative Brain Imaging (CoBI) umożliwiająca śledzenie subtelnych zmian w mózgu dzięki subtrakcji obrazów pozyskanych w różnych punktach czasowych.

MobiView

MR MobiView

Automatyczne przeglądanie obrazów MR całego ciała

Aplikacja MR MobiView łączy wiele obrazów w jeden pełnowymiarowy widok na potrzeby przeglądu skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. MobiView można wyświetlić jednym kliknięciem myszy w przeglądarce Multi Modality Viewer systemu IntelliSpace Portal. Dostępny jest również sposób niewymagający klikania, wystarczy zastosować wstępnie zdefiniowany protokół.
 

Głównymi zastosowaniami klinicznymi tej aplikacji są obrazowanie przepływu w angiografii metodą rezonansu magnetycznego, badania skriningowe całego ciała pod kątem wykrycia przerzutów (od wysokości oczu do ud) oraz obrazowanie całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego ośrodkowego układu nerwowego. Uzyskaną serię obrazów można wyświetlić, wydrukować na kliszy i wyeksportować przy użyciu narzędzia zgodnego ze standardem DICOM.

Miniatura MobiView

Korzyści

 • Całkowicie zautomatyzowany proces łączenia zestawów danych pozyskanych z wielu stacji w obrazy wynikowe o pełnym polu widzenia.
 • Zastosowania kliniczne obejmujące badania przepływu w angiografii metodą rezonansu magnetycznego oraz badania całego ośrodkowego układu nerwowego i całego tułowia.
 • Wyświetlanie obrazów złożonych zapisanych, wydrukowanych na kliszy oraz wyeksportowanych w formatach DICOM i formatach obsługiwanych przez komputer PC.
 • Obrazy zgodne z narzędziami do wyświetlania, pomiarów i przetwarzania, w tym projekcje MIP i rekonstrukcje MPR.

NeuroQuant®

MR NeuroQuant®*

Rozwiązania w zakresie automatycznej analizy obrazów mózgu

Aplikacja MR NeuroQuant®* przeprowadza automatyczną segmentację i pomiary objętości struktur mózgowych i porównuje te objętości z normami referencyjnymi.

Miniaturka NeuroQuant

Korzyści

 • Wygodna i wydajna metoda wykonywania wiarygodnych i obiektywnych pomiarów neurodegeneracji.
 • Aplikacja ta pozwala na obniżenie stopnia subiektywności w procesie diagnostycznym.

*NeuroQuant jest znakiem towarowym firmy CorTechs Labs, Inc.

Permeability

MR Permeability

Charakterystyka zmian dzięki wizualizacji przecieku naczyniowego

Dzięki aplikacji MR Permeability można dokonać pomiaru przecieku chelatów gadolinu do przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej (EES). Jej najważniejsze zastosowanie to onkologiczne badania gruczołu krokowego i mózgu. Narzędzie to oblicza mapy parametryczne, takie jak Ktrans i Kep, które są powiązane z zachowaniem kinetycznym znacznika izotopowego.

Miniatura przepuszczalności

Korzyści

 • Szczegółowy wgląd w informacje ogólne i cechy charakterystyczne dotyczące przecieku chelatów gadolinu do przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej (EES) dzięki mapom ilościowym parametrów Ktrans i Kep.
 • Przegląd obejmujący porównanie z innymi anatomicznymi danymi referencyjnymi ustawionymi w tej samej orientacji co dane źródłowe.
 • Szczegółowa analiza graficzna przedstawiająca krzywe wychwytu w nakreślonych obszarach zainteresowania z wyświetleniem funkcji AIF zdefiniowanej ręczne lub opartej na modelu.

SpectroView

MR SpectroView

Poznanie zmian metabolicznych na podstawie badania rezonansu magnetycznego

Dane spektroskopii protonowej można analizować za pomocą aplikacji MR SpectroView, która pozwala na automatyczne, oparte na anatomii generowanie odpowiednich ustawień przetwarzania na podstawie rozszerzonych danych w formacie DICOM. Pakiet obejmuje również instruktaż w celu łatwego doboru ostatecznych ustawień przetwarzania.

Miniatura SpectroView

Korzyści

 • Protokoły oparte na danych klinicznych z instruktażami przyspieszającymi dostosowywanie ustawień.
 • Bogaty zestaw opcji umożliwiających optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb, tworzenie danych oraz map metabolitów i stosunku między nimi.
 • Wskaźniki jakościowe oparte na szerokościach linii nietłumionego szczytowego sygnału wody oraz wskaźnika SNR najwyższych szczytów sygnału metabolitów.

Subtraction

MR Subtraction

Lepszy kontrast dla danych MR w badaniach dynamicznych

Aplikacja MR Subtraction umożliwia wykonanie obliczeń subtrakcji w badaniach dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) na obrazach na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych.

Miniatura odejmowania

Korzyści

 • Możliwość zdefiniowania współczynników wagi, które mają wpływ na wynik obliczenia subtrakcji lub współczynnika MTC.

T2* (Neuro) Perfusion

MR T2* (Neuro) Perfusion

Analiza żywotności tkanki mózgowej

Aplikacja MR T2* (Neuro) Perfusion służy do oceny perfuzji mózgowej w diagnostyce udaru oraz obserwacji innych chorób. W przypadku ostrego udaru mózgu aplikacja ta umożliwia wizualizację i ilościową analizę rozbieżności w zakresie dyfuzji i perfuzji.

Miniaturka MR T2 Neuro

Korzyści

 • Funkcja kodowania kolorem danych czynnościowych zgodnie z preferencjami użytkownika. Mapy można wyświetlać i zapisywać w postaci nakładek na anatomiczne obrazy referencyjne.
 • Nieprzezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Funkcja korekcji przecieku.
 • Możliwość wygładzenia rozdzielczości czasowej i przestrzennej danych wejściowych w celu zoptymalizowania wskaźnika SNR.
 • Przezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Możliwość przeprowadzania analizy obszaru zainteresowania z opcją zdefiniowania tętniczej funkcji wejścia (AIF).

Mirada NM Viewer: Mirada XD 3.6
NeuroQ Amyloid

NM NeuroQ Amyloid*

Ocena blaszek amyloidowych

Narzędzie do analizy NM NeuroQ Amyloid zostało opracowane z myślą o wsparciu lekarzy w potwierdzeniu lub wykluczeniu obecności blaszek amyloidowych w mózgu. Dostępne narzędzia do analizy ilościowej służą do oceny badań PET mózgu przeprowadzonych z wykorzystaniem znaczników NeuraCeq lub Amyvid.

Miniaturka NeuroQ Amyloid

Korzyści

 • Baza danych NeuraCeq (Piramal).
 • Analiza ilościowa wychwytu amyloidu w mózgu.
 • Aplikacja opracowana z myślą o zwiększaniu pewności diagnostycznej i dostosowywaniu planu leczenia.

*NeuroQ jest znakiem towarowym firmy Syntermed.

NM Review

NM Review

Aplikacja NM Review zapewnia zaawansowane środowisko przeglądania i analizy obrazów NM oraz wykonanych innymi metodami obrazowania na potrzeby klinicznej oceny planarnych badań NM, badań SPECT, SPECT/CT, PET/CT oraz PET/MR.

Miniatura recenzji

Korzyści

 • Wybór układów pozwala użytkownikowi definiować różne układy dla różnych ustawień predefiniowanych. Dla każdego ustawienia predefiniowanego użytkownik ma do dyspozycji 4 różne układy
 • Wyświetlanie widoków MPR, MIP i połączonych trójwymiarowych obrazów objętości.
 • Opcja przewijania w trybie ciągłym.
 • Pomiary dwu- i trójwymiarowe na podstawie standaryzowanej wartości wychwytu (SUV): SUV Body Weight (masa ciała), SUV Lean Body Mass (beztłuszczowa masa ciała), SUV Body Surface Area (pole powierzchni ciała) i SUV Body Mass Index (wskaźnik masy ciała).
 • Zautomatyzowana trójwymiarowa segmentacja zmian w oparciu o wartość SUV lub odsetek maksymalnej wartości SUV oraz funkcja eksportu trójwymiarowych obrysów w formacie DICOM-RT Structure
 • Ustawienia formatu w systemach planowania radioterapii.

NM Mirada Viewer

NM Mirada Viewer

Większy komfort opisywania badań NM

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o sprostaniu wyzwaniom klinicznym i zwiększeniu wydajności podczas przeglądu obrazów PET-CT, SPECT, SPECT-CT i obrazów planarnych. Zoptymalizowany przebieg pracy pozwala na obsługę wielu badań i analizę ilościową zaobserwowanych zmian.

Miniatura przeglądarki Mirada

Korzyści

 • Szybkie i konfigurowalne protokoły umożliwiające efektywne opisywanie badań.
 • Monitorowanie zmian chorobowych i odpowiedzi na leczenie.
 • Eksportowanie danych w postaci tabelarycznej i graficznej.
 • Rejestracja obrazów PET-CT i PET-CT-MR.
 • Rozwiązanie obsługujące informacje pochodzące z systemów różnych producentów*.

*Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych rozwiązań poszczególnych producentów można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Vascular Processing - DSA (in MMV)

XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV)

Wzmocnione kontrastowo struktury naczyń tętniczych wraz z wizualizacją okolicznych kości i tkanek miękkich pomagają w identyfikacji nieprawidłowości naczyniowych

Aplikacja XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV) usprawnia przebieg badania, zapewniając możliwości opisywania i post-processingu obrazów iXR praktycznie z każdego miejsca. Możliwe jest pozyskanie obrazów tętnic w różnych częściach ciała z wykorzystaniem narzędzi do standardowej subtrakcji, subtrakcji serii, przesuwania pikseli i oznaczania punktów charakterystycznych. Aplikacja zapewnia również narzędzia do post-processingu pozwalające na edycję i optymalizację danych DSA XA pozyskanych w pracowni interwencyjnej.

Miniaturka przetwarzania naczyń

Korzyści

 • Funkcje subtrakcji pojedynczego obrazu i serii.
 • Funkcja przesuwania pikseli umożliwiająca skorygowanie ruchu pacjenta podczas wstrzykiwania środka kontrastowego z możliwością wykonania korekcji ręcznie.
 • Rozjaśnianie obrazów w tle ułatwiające ustawienie współczynnika częściowej subtrakcji.
 • Obraz poddany częściowej subtrakcji przedstawia (do pewnego stopnia) kompletny obraz ze wzmocnieniem kontrastowym zależnym od współczynnika subtrakcji.
 • Przebieg badania jest taki sam jak w przypadku systemu Allura firmy Philips.

Viewing (in MMV)

Przeglądanie obrazów angiograficznych (w przeglądarce MMV)

Kompleksowe narzędzie do przeglądania danych pozyskanych różnymi metodami obrazowania — w jednej przeglądarce

Przeglądarka Multi Modality Viewer (MMV) obsługuje wyświetlanie i post-processing obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych. Dzięki temu można przejrzeć i przeprowadzić analizę obrazów angiograficznych oraz obrazów wykonanych innymi metodami obrazowania w celu uzyskania pełnych informacji na temat stanu pacjenta. Dostępne są następujące funkcje przetwarzania obrazów naczyń (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) — subtrakcja, przesuwanie pikseli i rozjaśnianie obrazów w tle. Obrazy kluczowe są umieszczane w ogólnych opisach przeglądarki MMV. Przed zabiegiem interwencyjnym odpowiednie obrazy diagnostyczne (MR i/lub CT) można oznaczyć zakładkami, dzięki czemu zostaną one automatycznie pobrane po wybraniu pacjenta w systemie Allura lub Azurion.

Xa oglądanie

Korzyści

 • Dostęp do kompletnych informacji na temat stanu pacjenta z uwzględnieniem wyników badań wykonanych wszystkimi metodami obrazowania — CT/MR/NM/USG/Angio — w jednym środowisku.
 • Zaawansowane funkcje wyświetlania i post-processingu (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych.
 • Funkcje dodawania adnotacji i wykonywania podstawowych pomiarów na obrazach (obraz musi być wstępnie skalibrowany).
 • Funkcja iBookmark — automatyczne pobieranie odpowiednich obrazów diagnostycznych (CT i/lub MR) pomocnych podczas zabiegu interwencyjnego.
 • Obsługa funkcji opisywania — obrazy kluczowe mogą być wysyłane do ogólnego opisu przeglądarki MMV.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.