Dodatkowe aplikacje
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Zarządzanie różnymi przypadkami za pośrednictwem jednego centralnego rozwiązania

Pacjenci onkologiczni wymagają stałej opieki. System IntelliSpace Portal zapewnia narzędzia ułatwiające ocenę stopnia zaawansowania choroby i odpowiedzi na leczenie w wielu punktach w czasie. Rozwiązanie to pozwala na sprawne przeprowadzanie najważniejszych badań kontrolnych.

Zaawansowane narzędzia do wizualizacji 3D i obróbki graficznej umożliwiają zapisywanie, prezentowanie i przesyłanie informacji klinicznych, co sprzyja osiąganiu pewności diagnostycznej i owocnej współpracy między specjalistami.

Acute Multi-Functional Reivew (AMFR)

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR)

Jedna aplikacja do systematycznego przeglądania obrazów

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR) to aplikacja przeznaczona do post-processingu badań TK wykonanych u pacjentów z urazami

Aplikacja Acute Multi-Functional Reivew — miniatura

Korzyści

 • Aplikacja umożliwia:

– Wizualizację stopnia urazu.

– Narzędzia do oceny naczyń.

– Automatyczną rekonstrukcję krzywizny kręgosłupa oraz oznaczanie kręgów.

– Interaktywną przedoperacyjną ocenę układu mięśniowo-szkieletowego.

– Wielofunkcyjny nawigator wyników umożliwiający tworzenie i przekazywanie wyników
oraz zarządzanie nimi.

Dental Planning

CT Dental Planning

Planowanie zabiegu w chirurgii szczękowej

W urazach twarzoczaszki o przebiegu leczenia często można zadecydować wyłącznie po konsultacji chirurgicznej. Aplikację CT Dental Planning opracowano z myślą o usprawnieniu planowania zabiegów chirurgicznych oraz ułatwieniu współpracy między radiologami i chirurgami.

Dental Planning — miniatura

Korzyści

 • Obrazy panoramiczne, przekrojowe i wolumetryczne zapewniają chirurgom twarzowo-szczękowym informacje dotyczące umiejscowienia zębów i korzeni, istniejących implantów, kanału żuchwy oraz gęstości kości. Ponadto ocenie i pomiarom można poddać grubość kości, głębokość osadzenia szczęk oraz wszelkie nieprawidłowości.

Dual Energy Viewer

CT Dual Energy Viewer

Wizualizacja danych uzyskanych w wyniku akwizycji dwuenergetycznych

W aplikacji CT Dual Energy Viewer dostępny jest zestaw narzędzi do rejestracji, oceny ilościowej oraz wizualizacji dwuenergetycznych danych obrazowych pozyskanych za pomocą systemu iCT firmy Philips w sekwencyjnych akwizycjach z zastosowaniem dwóch energii.

Aplikacja CT Dual Energy Viewer

Korzyści

 • Wspieranie użytkownika w wyodrębnianiu i analizie takich substancji, jak wapń, kod i kwas moczowy.

Aplikacja Bone Mineral Anlysis (BMA)

CT Bone Mineral Analysis (BMA)

Obserwacja zwyrodnieniowych i metabolicznych chorób kości

Aplikacja CT Bone Mineral Analysis (BMA) zapewnia dostęp do ilościowych danych CT umożliwiających pomiar gęstości kości u pacjenta, wspomagając lekarza w ocenie ryzyka wystąpienia osteoporozy. Uzyskiwanie wyników w aplikacji BMA do stosowania z danymi CT nie wymaga korzystania z fantomu referencyjnego.

Aplikacja Bone Mineral Analysis — miniatura

Korzyści

 • Obliczenia bez korzystania z fantomu referencyjnego wykonuje się przy użyciu punktów referencyjnych w postaci tkanki tłuszczowej i mięśniowej pacjenta.
 • Aplikacja automatycznie oblicza wskaźniki T-score i Z-score oraz zawiera funkcję pomagającą w obserwowaniu zmian pomiędzy badaniami, a także wyświetlane w kolorze ekrany i opisy.

Spectral Light Magic Glass

Funkcja Light Magic Glass w tomografii spektralnej

Umożliwia retrospektywne wykorzystanie danych spektralnych zapisanych jako obrazy SBI. Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych.

Widmowa miniatura magicznego szkła

Korzyści

 • Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych:

– Aplikacja do wirtualnej kolonoskopii Virtual Colonoscopy

– Aplikacja do analizy obrazów wątroby Liver Analysis

– Przeglądarka obrazów pacjentów po urazach Trauma Viewer (Acute Multifunctional Review)

– Aplikacja do planowania zabiegów TAVI

– Aplikacja do analizy tętnic płuc PAA

– Aplikacja do analizy perfuzji mózgu Brain Perfusion

– Aplikacja do analizy perfuzji narządowej Functional CT (FCT)

Funkcja Spectral Magic Glass w systemie PACS

Spectral Magic Glass w systemie PACS*

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

IQon Spectral CT jest jedynym tomografem wyposażonym w aplikacje CT Spectral Light Magic Glass oraz CT Spectral Magic Glass on PACS, które ułatwiają radiologom przeglądanie i analizowanie wielu warstw danych spektralnych jednocześnie, także z poziomu systemu PACS.

Widmowe magiczne szkło na miniaturze PACS

Korzyści

 • Możliwość przeprowadzania na żądanie jednoczesnej analizy wielu wyników spektralnych dla obszaru zainteresowania (ROI).
 • Integracja z systemem PACS szpitala dostępna dla systemów PACS określonych producentów.
 • Możliwość przeglądania wyników analizy spektralnej podczas rutynowego opisywania obrazów.
 • Możliwość przeglądania i analizy danych spektralnych w praktycznie każdej lokalizacji w obrębie całej placówki.

*Dostępna w standardzie z opcją CT Spectral w systemie IntelliSpace Portal.

Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.

Miniaturka przeglądarki widmowej

Korzyści

 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

Przeglądanie obrazów (w przeglądarce MMV)

DXR Viewing (w przeglądarce MMV)

Kompleksowe narzędzie do przeglądania danych pozyskanych różnymi metodami obrazowania — w jednej przeglądarce

Lekarze często wymagają przeglądania obrazów rentgenowskich i fluoroskopowych pacjenta wraz z obrazami pozyskanymi metodą tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej czy USG. W przypadku radiologów i lekarzy dokonujących przeglądu badań MR lub CT pacjenta konieczne może być także zapoznanie się z poprzednimi bądź ostatnimi badaniami RTG/fluoroskopowymi danej osoby w celu skutecznej oceny zmiany chorobowej lub progresji choroby. W związku z tym istotne jest zapewnienie radiologom możliwości korzystania z jednej platformy z rozwiązaniami do różnego rodzaju badań.

Aplikacja DXR Viewing — miniatura

Korzyści

 • Kompleksowy przegląd przypadku pacjenta z uwzględnieniem badań CT/MR/medycyny nuklearnej/USG.
 • Obsługa podstawowych funkcji manipulowania obrazem takich jak zmiana poziomu okna, przesuwanie, zmiana wielkości i dodawanie przesłon elektronicznych.
 • Funkcje dodawania adnotacji i wykonywania podstawowych pomiarów na obrazach (obraz musi być wstępnie skalibrowany).
 • Obsługa funkcji opisywania — obrazy kluczowe mogą być wysyłane do ogólnego opisu przeglądarki MMV.

Zero Foot Print Viewer
Viewer (MMV)

Multi Modality Viewer (MMV)

Kompleksowe narzędzie do przeglądania danych pozyskanych różnymi metodami obrazowania — w jednej przeglądarce

Uzyskiwanie całościowego obrazu stanu pacjenta rozpoczyna się od wyświetlenia i analizy obrazów pozyskanych różnymi metodami obrazowania w pojedynczym środowisku przeglądania. W takiej sytuacji przydatna okazuje się analiza ilościowa i ocena stadiów chorób z użyciem szeregu narzędzi do analizy danych 3D oraz informacji z takich badań obrazowych, jak badania CT, MR i wiele innych.

Przeglądarka Multi Modality Viewer — miniatura

Korzyści

 • Łatwo konfigurowane protokoły wyświetlania, dzięki którym można skoncentrować się na analizie obrazów.
 • Funkcja inteligentnego łączenia zapewniająca prawidłową lokalizację każdej serii obrazów w porównaniu z innymi seriami.
 • Możliwość zapisu obrazów kluczowych bezpośrednio w obrazach sumarycznych.
 • Zoptymalizowane, domyślne układy wyświetlania zależne od użytkowanego monitora.
 • Kompletny podgląd zaawansowanych danych, jakie zostały wygenerowane, np. map perfuzji, danych fMRI, szlaków istoty białej oraz wyników spektroskopii 2D lub 3D.

3D Modeling

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal zawiera dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania trójwymiarowych modeli. To zintegrowane środowisko programowe zapewnia dostęp do narzędzi segmentacji systemu IntelliSpace Portal zebranych w jednym miejscu w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Miniaturka modelowania 3D

Korzyści

 • Obsługa importu wyników segmentacji 3D z innych aplikacji oraz tworzenia własnych niestandardowych modeli bezpośrednio z obrazów DICOM.
 • Dostęp do szeregu dostosowanych do potrzeb lekarzy narzędzi rekonstrukcji i edycji, które pomagają zoptymalizować modele pod kątem wydruku 3D, tak aby faktycznie odzwierciedlały one narząd pacjenta.
 • Lekarz może wyświetlić podgląd siatki w zestawieniu z oryginalnymi obrazami DICOM i wykonać w czasie rzeczywistym poprawki:

– Aplikacja 3D Modeling umożliwia łatwy eksport plików zestawów danych w standardowych formatach (takich jak STL) oraz w formacie 3D PDF, który można wykorzystać do wymiany informacji w obrębie placówki.

– Dostępność różnych opcji eksportu usprawnia przesyłanie plików do usługi drukowania, jak również w obrębie szpitala na użytek wewnętrzny.

*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.

Liver Health

MR Liver Health

Uproszczony przebieg pracy dzięki automatycznemu obliczaniu objętości całej wątroby.

Aplikacja MR Liver Health dostarcza na podstawie obrazów MR pozyskanych metodą mDIXON globalnych informacji o wątrobie, w tym dotyczących objętości, frakcji tłuszczowej oraz parametrów T2* i R2* — dla całego narządu lub wybranych obszarów zainteresowania — w sposób automatyczny i nieinwazyjny.

Aplikacja Liver Health — miniatura

Korzyści

 • Poprawa dokładności segmentacji wątroby poprzez przedstawienie obrazów segmentacji z zastosowaniem korekcji progowej T2* i bez tej korekcji.
 • Obliczanie mapy względności R2* (= mapa 1/T2*).

Echo Accumulation

MR Echo Accumulation

Optymalizacja kontrastu dla wieloechowych danych MR

Aplikacja MR Echo Accumulation umożliwia przeprowadzanie obliczeń na nowych obrazach na podstawie wybranej sumy czasów echa.

Aplikacja Echo Accumulation — miniatura

Korzyści

 • Optymalizacja kontrastu chrząstki na obrazach stawu kolanowego w wysokiej rozdzielczości.
 • Przetwarzanie umożliwiające interaktywną aktualizację wyników.

Subtrakcja

MR Subtraction

Lepszy kontrast obrazów MR w badaniach dynamicznych

Aplikacja MR Subtraction umożliwia wykonanie obliczeń subtrakcji w badaniach dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) na obrazach na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych.

Miniatura odejmowania

Korzyści

 • Możliwość zdefiniowania współczynników wagi, które mają wpływ na wynik obliczenia subtrakcji lub współczynnika MTC.

T1 Perfusion

MR T1 Perfusion

Wsparcie przy ocenie zmian chorobowych na podstawie analizy charakterystyki ukrwienia

Aplikacja MR T1 Perfusion Analysis pozwala uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do osiągnięcia wartości szczytowej (TTP) i prędkości napływu środka kontrastowego. Rejestracja obrazów źródłowych w serii dynamicznej może wyeliminować artefakty wywołane ruchem oraz poprawić rozdzielczość czasową i przestrzenną danych wejściowych w celu zoptymalizowania wskaźnika SNR.

Miniaturka perfuzji T1

Korzyści

 • Funkcja kodowania kolorem danych czynnościowych według preferencji użytkownika.
 • Mapy można wyświetlać i zapisywać w formie nakładek na anatomiczne obrazy referencyjne.
 • Przezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Dostępna jest także analiza obszaru ROI.
 • Algorytmy obliczania wypłukiwania środka kontrastowego zapewniają lepszą obsługę dużej liczby punktów czasowych.

T2* (Neuro) Perfusion

MR T2* (Neuro) Perfusion

Analiza żywotności tkanki mózgowej

Aplikacja MR T2* (Neuro) Perfusion służy do oceny perfuzji mózgowej w diagnostyce udaru oraz obserwacji innych chorób. W przypadku ostrego udaru mózgu aplikacja ta umożliwia wizualizację i ilościową analizę rozbieżności w zakresie dyfuzji i perfuzji.

Miniaturka MR T2 Neuro

Korzyści

 • Funkcja kodowania kolorem danych czynnościowych zgodnie z preferencjami użytkownika. Mapy można wyświetlać i zapisywać w postaci nakładek na anatomiczne obrazy referencyjne.
 • Nieprzezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Funkcja korekcji przecieku.
 • Możliwość wygładzenia rozdzielczości czasowej i przestrzennej danych wejściowych w celu zoptymalizowania wskaźnika SNR.
 • Przezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Możliwość przeprowadzania analizy obszaru zainteresowania z opcją zdefiniowania tętniczej funkcji wejścia (AIF).

Processing Application Suite

NM Processing Application Suite

Usprawnienie przebiegu obrazowania molekularnego

Pakiet NM Processing Applications Suite oferuje kompleksowe protokoły analizy i przetwarzania na potrzeby badań planarnych i SPECT do stosowania m.in. w obrazowaniu nerek, płuc, całego ciała i układu kostnego, serca (efekt pierwszego przejścia, przeciek i MUGA), żołądka, przełyku, dróg żółciowych i gruczołów wydzielania wewnętrznego. Pakiet NM Processing Application Suite obejmuje oprogramowanie AutoSPECT Pro firmy Philips do zautomatyzowanej rekonstrukcji i zmiany orientacji obrazów SPECT. Zawiera również zestaw narzędzi do przeprowadzania codziennych i okresowych kontroli jakości obrazowania z użyciem gammakamer SPECT i umożliwia obecnie korzystanie z nowych układów wyświetlania.

Pakiet Processing Application Suite — miniatura

Korzyści

 • Aplikacja AutoSPECT Pro przeprowadza w pełni zautomatyzowaną rekonstrukcję i zmianę orientacji obrazów SPECT z zastosowaniem korekcji ruchu, korekcji tłumienia na podstawie danych CT oraz korekcji promieniowania rozproszonego.
 • QA Suite stanowiący kompleksowy zestaw narzędzi do przeprowadzania codziennych i okresowych kontroli jakości obrazowania.

JETPack Application Suite

NM JETPack Application Suite

Generowanie nowych informacji klinicznych

Pakiet NM JETPack Application Suite do stosowania w ogólnym obrazowaniu MI zawiera dodatkowy zestaw aplikacji do wykorzystania w coraz częściej wymaganych badaniach poszczególnych narządów, takich jak m.in. gruczoły wydzielania wewnętrznego, żołądek, przewód żółciowy, płuca, układ nerwowy, nerki oraz całe ciało i układ kostny.

Pakiet NM JETPack

Korzyści

 • Obliczanie regionalnego mózgowego przepływu krwi, wskaźnika perfuzji mózgowej oraz uzyskiwanie danych na temat transportu dopaminy, perfuzji wątroby, mikcji i refluksu żołądkowo-przełykowego.
 • Dostępny jest opcjonalny pakiet programistyczny IDL do dalszej rozbudowy aplikacji.

Mirada Viewer

NM Mirada Viewer

Większy komfort opisywania badań NM

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o sprostaniu wyzwaniom klinicznym i zwiększeniu wydajności podczas przeglądu obrazów PET-CT, SPECT, SPECT-CT i obrazów planarnych. Zoptymalizowany przebieg pracy pozwala na obsługę wielu badań i analizę ilościową zaobserwowanych zmian.

Miniatura przeglądarki Mirada

Korzyści

 • Szybkie i konfigurowalne protokoły umożliwiające efektywne opisywanie badań.
 • Monitorowanie zmian chorobowych i odpowiedzi na leczenie.
 • Eksportowanie danych w postaci tabelarycznej i graficznej.
 • Rejestracja obrazów PET-CT i PET-CT-MR.
 • Rozwiązanie obsługujące informacje pochodzące z systemów różnych producentów*.

*Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych rozwiązań poszczególnych producentów można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Przeglądanie obrazu

NM Review

Aplikacja NM Review zapewnia zaawansowane środowisko przeglądania i analizy obrazów NM oraz wykonanych innymi metodami obrazowania na potrzeby klinicznej oceny planarnych badań NM, badań SPECT, SPECT/CT, PET/CT oraz PET/MR.

Miniatura recenzji

Korzyści

 • Wybór układów pozwala użytkownikowi definiować różne układy dla różnych ustawień predefiniowanych. Dla każdego ustawienia predefiniowanego użytkownik ma do dyspozycji 4 różne układy
 • Wyświetlanie widoków MPR, MIP i połączonych trójwymiarowych obrazów objętości.
 • Opcja przewijania w trybie ciągłym.
 • Pomiary dwu- i trójwymiarowe na podstawie standaryzowanej wartości wychwytu (SUV): SUV Body Weight (masa ciała), SUV Lean Body Mass (beztłuszczowa masa ciała), SUV Body Surface Area (pole powierzchni ciała) i SUV Body Mass Index (wskaźnik masy ciała).
 • Zautomatyzowana trójwymiarowa segmentacja zmian w oparciu o wartość SUV lub odsetek maksymalnej wartości SUV oraz funkcja eksportu trójwymiarowych obrysów w formacie DICOM-RT Structure
 • Ustawienia formatu w systemach planowania radioterapii.

Astonish Reconstruction

NM Astonish Reconstruction

NM Astonish Reconstruction to zaawansowany algorytm rekonstrukcji, w którym wykorzystano opracowaną przez firmę Philips technikę zharmonizowanego, podwójnego filtrowania, mającą na celu ograniczenie szumów oraz poprawę rozdzielczości i jednorodności rekonstruowanych obrazów. Ponadto w celu korekcji tłumienia w połączeniu z aplikacją NM Astonish Reconstruction można stosować mapę tłumienia wygenerowaną z użyciem tomografii komputerowej. Dzięki poprawie stosunku sygnału do szumu można uzyskać obrazy odpowiedniej jakości przy potencjalnym skróceniu czasu skanowania SPECT, co pozwala zwiększyć liczbę wykonywanych badań, poprawić komfort pacjentów podczas badania i ograniczyć powstawanie artefaktów ruchowych.

Zadziwiająca miniaturka rekonstrukcji

Korzyści

 • Liczne zalety kliniczne, w tym wyższa rozdzielczość obrazów i lepsza wydajność pracy.
 • Możliwość obrazowania SPECT serca w czasie skróconym o połowę z użyciem radionuklidów TI-201, In-111, Ga-67, I-123 lub I-131 za pomocą obsługiwanych systemów firmy Philips w celu zwiększenia wydajności pracy przy zachowaniu wysokiej jakości obrazów.
 • Narzędzie wspomagające pewność i dokładność diagnostyczną.
 • Możliwość stosowania w badaniach SPECT wykorzystujących radioznacznik Tc-99m, najczęściej stosowany znacznik w procedurach obrazowania molekularnego.
 • Wyłączna zgodność z następującymi kamerami firmy Philips: CardioMD (oprogramowanie do akwizycji w wer. 2.x), Forte, BrightView, BrightView X, BrightView XCT, SkyLight i Precedence.

Aplikacja Q-App Elastography Analysis (EA)

Aplikacja US Q-App Elastography Analysis (EA)*

Nowe metody pomiaru sztywności tkanek

Aplikacja US Q-App Elastography Analysis (EA)* pozwala na analizę odkształcenia tkanki na podstawie elastogramu. Można ją stosować w celu porównania rozmiarów dwóch obszarów zainteresowania. Wyniki można dołączyć do dokumentacji pacjenta.

Aplikacja Q-App Elastography Analysis — miniatura

Korzyści

 • Wyświetlanie miniatur klatek.
 • Porównywanie wielkości dwóch obszarów zainteresowania.
 • Obliczanie współczynnika odkształcenia.
 • Dołączanie wyników analiz do badania pacjenta.
 • Zgodność z ultrasonografami EPIQ, Affiniti oraz iU22 firmy Philips w trybie elastografii.

* Produkt dostępny w sprzedaży wyłącznie w USA.

Aplikacja Q-App Elastography Quantification (EQ)

Aplikacja US Q-App Elastography Quantification (EQ)*

Nowe metody pomiaru sztywności tkanek

Aplikacja US Q-App Elastography Quantification (EQ)* pozwala na przeprowadzanie oceny ilościowej odkształcenia tkanki na podstawie elastogramu. Użytkownik może wykonywać obliczenia i wyświetlać informacje na temat szybkości odkształcania i odkształcenie całkowite, wyniki porównania rozmiarów dwóch obszarów zainteresowania oraz współczynnik odkształcenia. Dane te można dołączyć do dokumentacji pacjenta.

Aplikacja Q-App Elastography Quantification

Korzyści

 • Wyświetlanie miniatur klatek.
 • Porównywanie wielkości dwóch obszarów zainteresowania.
 • Obliczanie współczynnika odkształcenia.
 • Obliczanie i wyświetlanie tempa odkształcania i odkształcenia całkowitego.
 • Graficzne wyświetlanie współczynników odkształcenia z obrazowaniem parametrycznym.
 • Dołączanie wyników analiz do badania pacjenta.
 • Zgodność z ultrasonografami EPIQ, Affiniti oraz iU22 firmy Philips w trybie elastografii.

* Niedostępne w sprzedaży w USA.

Q-App General Imaging 3D Quantification

US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ)

Zaawansowana wizualizacja i ocena lub pomiar objętości na obrazach ultrasonograficznych

Aplikacja US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ) zapewnia zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Dostępne są zaawansowane funkcje obejmujące rekonstrukcję wielopłaszczyznową, obrazowanie tomograficzne iSlice i rekonstrukcje objętościowe, a także pomiary wolumetryczne z zastosowaniem wielu różnych metod, uwzględniających także użycie narzędzi półautomatycznych. Wyniki uzyskane w taki sposób można dołączyć do dokumentacji pacjenta.

Miniatura Q-App General Imaging 3D Quantification

Korzyści

 • Zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i analizy trójwymiarowych danych ultrasonograficznych.
 • Funkcje rekonstrukcji wielopłaszczyznowej, obrazowania tomograficznego iSlice oraz zaawansowanej rekonstrukcji danych.
 • Możliwość łatwego wykonywania pomiarów na obrazach 2D i obrazach objętościowych dzięki użyciu półautomatycznych narzędzi analitycznych.
 • Zgodność z zestawami danych 3D pozyskanymi za pomocą ultrasonografów EPIQ, Affiniti, iU22, HD15, HD11 i HD9 firmy Philips.

Przeglądanie obrazów (w przeglądarce MMV)

US Viewing (w przeglądarce MMV)

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych i obrazów pozyskanych innymi metodami na tej samej stacji diagnostycznej

Aplikacja US Viewing (w przeglądarce MMV) i narzędzia do analizy są obecnie dostępne w środowisku stacji diagnostycznej do obsługi obrazów wielomodalnych. Istnieje możliwość przeglądania obrazów jedno- i wieloklatkowych w wysokiej rozdzielczości w połączeniu z innymi metodami obrazowania. Aplikacja US Viewing (dostępna w ramach przeglądarki Multi Modality Viewer) pozwala lekarzom na wykonywanie pomiarów, dodawanie adnotacji, powiększanie obszaru anatomicznego oraz regulowanie ustawień okna i poziomu. Edytowane obrazy można dodawać do badania pacjenta w celu skompletowania dokumentacji. Dostępna w systemie IntelliSpace Portal 10 przeglądarka Multi Modality Viewer obsługuje dodatkowe narzędzia Q-App służące do zaawansowanej oceny ilościowej obrazów ultrasonograficznych.

Miniatura przeglądania USG

Korzyści

 • Wyświetlanie pojedynczych obrazów ultrasonograficznych i obrazów wieloklatkowych.
 • Możliwość wyboru formatu wyświetlania przez użytkownika zapewnia komfortowe przeglądanie obrazów ultrasonograficznych.
 • Proste funkcje pomiarów, powiększania, regulacji szerokości/poziomu okna oraz odtwarzania sekwencji filmowych.
 • Dołączanie wyników analiz do badania.

Vascular Processing - DSA (in MMV)

XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV)

Wzmocnione kontrastowo struktury naczyń tętniczych wraz z wizualizacją okolicznych kości i tkanek miękkich pomagają w identyfikacji nieprawidłowości naczyniowych

Aplikacja XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV) usprawnia przebieg badania, zapewniając możliwości opisywania i post-processingu obrazów iXR praktycznie z każdego miejsca. Możliwe jest pozyskanie obrazów tętnic w różnych częściach ciała z wykorzystaniem narzędzi do standardowej subtrakcji, subtrakcji serii, przesuwania pikseli i oznaczania punktów charakterystycznych. Aplikacja zapewnia również narzędzia do post-processingu pozwalające na edycję i optymalizację danych DSA XA pozyskanych w pracowni interwencyjnej.

Miniaturka przetwarzania naczyń

Korzyści

 • Funkcje subtrakcji pojedynczego obrazu i serii.
 • Funkcja przesuwania pikseli umożliwiająca skorygowanie ruchu pacjenta podczas wstrzykiwania środka kontrastowego z możliwością wykonania korekcji ręcznie.
 • Rozjaśnianie obrazów w tle ułatwiające ustawienie współczynnika częściowej subtrakcji.
 • Obraz poddany częściowej subtrakcji przedstawia (do pewnego stopnia) kompletny obraz ze wzmocnieniem kontrastowym zależnym od współczynnika subtrakcji.
 • Przebieg badania jest taki sam jak w przypadku systemu Allura firmy Philips.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.