Onkologia
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Aplikacja Multi Modality Tumor Tracking usprawnia przebieg pracy w przypadku badań kontrolnych pacjentów onkologicznych

Miniatura wideo na Youtube do śledzenia guzów w wielu modalności

Ta wielomodalna aplikacja do post-processingu danych umożliwia wyświetlanie, modyfikację, analizę i ocenę ilościową obrazów anatomicznych i czynnościowych pozyskanych w jednym lub wielu punktach w czasie.

Zarządzanie różnymi przypadkami za pośrednictwem jednego centralnego rozwiązania

Pacjenci onkologiczni wymagają stałej opieki. System IntelliSpace Portal zapewnia narzędzia do zaawansowanej wizualizacji w onkologii, ułatwiając ocenę stopnia zaawansowania choroby i odpowiedzi na leczenie w wielu punktach w czasie. Rozwiązanie to pozwala na sprawne przeprowadzanie najważniejszych badań kontrolnych.

Zaawansowane narzędzia do wizualizacji 3D i obróbki graficznej umożliwiają zapisywanie, prezentowanie i przesyłanie informacji klinicznych, co sprzyja osiąganiu pewności diagnostycznej i owocnej współpracy między specjalistami.

Body Perfusion

CT Body Perfusion

Wymierna perfuzja

Aplikacja CT Body Perfusion pomaga w ocenie perfuzji mózgowej u pacjentów z ostrym udarem lub przewlekłym niedokrwieniem, jak również w ocenie całościowej lub miejscowej perfuzji wątroby.

Miniaturka perfuzji ciała

Korzyści

 • Pakiet zapewnia korektę artefaktów ruchowych, a także pokrycie dużego obszaru anatomicznego/obrazowanie z niską dawką promieniowania, gwarantujące wysokiej jakości wyniki badań neurologicznych.

Liver Analysis

CT Liver Analysis

Zaawansowana segmentacja wątroby

Aplikacja CT Liver Analysis automatycznie wyodrębnia wątrobę na podstawie fazy żylno-wrotnej trójfazowego badania wątroby. Aplikacja ta zapewnia narzędzia do segmentacji, które ułatwiają ocenę wątroby, struktury naczyniowej poszczególnych segmentów naczyń wątroby oraz zidentyfikowanych przez lekarza zmian patologicznych. Narzędzia do automatycznej segmentacji mogą być przydatne w szybkim wyodrębnianiu objętości całej wątroby, pozwalającym na uzyskanie wyników o wysokiej jakości klinicznej. Wykazano, że metoda automatyczna znacznie przyspiesza czas przetwarzania danych i zwiększa powtarzalność wyników w porównaniu z technikami ręcznymi.

Miniaturka analizy wątroby

Korzyści

 • Narzędzia do automatycznej segmentacji sprawdzą się w szybkim wyodrębnianiu objętości całej wątroby, pozwalającym na uzyskanie wyników o wysokiej jakości klinicznej. Wykazano, że metoda automatyczna znacznie przyspiesza czas przetwarzania danych i zwiększa powtarzalność wyników w porównaniu z technikami ręcznymi.
 • W celu uzyskania danych wyjściowych do zaawansowanej analizy i oceny ilościowej wątrobę poddaje się półautomatycznej segmentacji z wykorzystaniem sześciu rodzajów segmentacji, w tym 8-płatowej (Couinaud) i 9-płatowej.
 • Aplikacja umożliwia przeprowadzanie wirtualnej hepatektomii oraz zapewnia funkcje obliczeń wolumetrycznych wyciętych i pozostawionych segmentów wątroby na potrzeby planowania ablacji prądem o częstotliwościach radiowych oraz zabiegów chirurgicznych.

Lung Nodule Assessment (LNA)

CT Lung Nodule Assessment (LNA)

Do badań diagnostycznych oraz niskodawkowych badań przesiewowych CT pod kątem raka płuc

Pakiet zaawansowanych narzędzi do obrazowania pozwalający na segmentację, ocenę ilościową oraz monitorowanie wskazanych przez lekarza guzków płucnych. Aplikację można stosować zarówno w procedurach diagnostycznych, jak i w badaniach przesiewowych pod kątem raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowego obrazowania CT (Low Dose CT Lung Cancer Screening)*.

Miniaturka oceny guza płucnego

Korzyści

 • Możliwość segmentacji objętości jednym kliknięciem oraz zaawansowane narzędzia do opisywania, umożliwiające sprawne eksportowanie wyników w różnych formatach przy jednoczesnej obsłudze systemu kategoryzacji LungRADS.
 • Narzędzia usprawniające przebieg pracy i wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych ułatwiają opisywanie badań kontrolnych, a narzędzie do oceny ryzyka Risk Calculator umożliwia oszacowanie na podstawie cech charakterystycznych pacjenta i guzków, jakie jest prawdopodobieństwo, że guzki płucne wykryte na wyjściowych obrazach z niskodawkowego badania przesiewowego CT są złośliwe.
 • Zgodność z wytycznymi Towarzystwa Fleischnera z 2017 r. w zakresie przypadkowo wykrywanych zmian.
 • Dane, w tym cechy charakterystyczne każdego guzka, są generowane automatycznie zgodnie z konfigurowalnymi ustawieniami wstępnymi.

*Badania przesiewowe muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem ustalonych kryteriów włączenia do badania według programów/protokołów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez organ rządowy lub stowarzyszenie zrzeszające specjalistów z dziedziny medycyny. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zapoznać z literaturą kliniczną, w tym z wynikami badania National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395–409) oraz powiązanymi publikacjami. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Philips.

Lung Nodule CAD

CT Lung Nodule CAD*

Wsparcie przeprowadzanej komputerowo wtórnej interpretacji obrazów

System wspomaganego komputerowo wykrywania zmian w wielowarstwowych badaniach CT klatki piersiowej

Sztuczna inteligencja pełniąca rolę drugiego diagnosty w wykrywaniu potencjalnie przeoczonych zmian lub guzków.

Miniaturka guzka płuca

Korzyści

 • Automatyzacja procesów:

– wykrywania guzków w płucach potencjalnie wymagających dalszych działań (nie tylko okrągłych obiektów lub obszarów ROI);

– korelowania obrazów 2D, 3D i map płuc;

– rejestrowania aktualnych lub poprzednio wykrytych guzków;

– obliczania zmian, jakim uległy guzki.

 

 • Segmentacja wolumetryczna pozwala na wykluczenie zdrowych tkanek i zidentyfikowanie guzków w oparciu o ich wielkość, kształt, gęstość i sąsiadujące struktury anatomiczne.
 • Funkcja raportu wzrostu oraz wyświetlanie wszystkich wyników CAD jednym kliknięciem.

*Funkcja CAD jest niedostępna w sprzedaży w USA.

Spectral Light Magic Glass

Funkcja Light Magic Glass w tomografii spektralnej

Umożliwia retrospektywne wykorzystanie danych spektralnych zapisanych jako obrazy SBI. Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych.

Widmowa miniatura magicznego szkła

Korzyści

 • Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych:

– Aplikacja do wirtualnej kolonoskopii Virtual Colonoscopy

– Aplikacja do analizy obrazów wątroby Liver Analysis

– Przeglądarka obrazów pacjentów po urazach Trauma Viewer (Acute Multifunctional Review)

– Aplikacja do planowania zabiegów TAVI

– Aplikacja do analizy tętnic płuc PAA

– Aplikacja do analizy perfuzji mózgu Brain Perfusion

– Aplikacja do analizy perfuzji narządowej Functional CT (FCT)

Spectral Tumor Tracking

CT Spectral Tumor Tracking

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Aplikacja zapewniająca zestaw narzędzi do analizy guzów nowotworowych. Umożliwia ona równoczesne wczytanie kilku przypadków, z których każdy został pozyskany w innym czasie, jak również segmentowanie i edytowanie obszarów guzów oraz analizowanie i wyświetlanie zmian w oparciu o różne rodzaje danych spektralnych.

Widmowa miniatura śledzenia guza

Korzyści

 • Wyświetlanie guzów nowotworowych z użyciem różnych typów danych spektralnych (VNC, mapa jodowa).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Pomiary wychwytu jodu.
 • Rozkład materiału w obrębie zmiany (wapń, inne materiały).
 • Efektywna liczba atomowa w obrębie zmiany.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.

Miniaturka przeglądarki widmowej

Korzyści

 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

VC Veralook CAD

VC Veralook® CAD*

Automatyczne wykrywanie potencjalnych polipów na obrazach kolonografii CT

Aplikacja VC VeraLook CAD* wykorzystuje technologię przetwarzania obrazów i rozpoznawania wzorów w celu identyfikowania polipów w jelicie grubym na obrazach pozyskanych podczas kolonografii CT, co pozwala na usprawnienie opisywania obrazów oraz zoptymalizowanie procedur roboczych radiologów przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności, spójności i wydajności badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Aplikacja VeraLook jest przeznaczona do wtórnej interpretacji obrazów i ma na celu zwiększenie dokładności i wydajności pracy lekarzy.

Miniatura cad Veralook

Korzyści

 • Identyfikowanie polipów w jelicie grubym w ramach wspomagania procesu interpretacji obrazów.
 • Rozwiązanie opracowane w celu zwiększenia dokładności i skuteczności w wykrywaniu przez lekarzy uszypułowanych, siedzących, płaskich oraz zanurzonych w płynie polipów w jelicie grubym.

*VeraLook jest znakiem towarowym firmy iCAD inc., a produkt ten jest dostępny w sprzedaży wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Virtual Colonoscopy

CT Virtual Colonoscopy

Krótszy czas opisywania w kolonoskopii wirtualnej

Dostępna w firmie Philips aplikacja CT Virtual Colonoscopy umożliwia trójwymiarową wizualizację na podstawie obrazów jelita grubego. Aplikacja przeprowadza automatyczną segmentację wypełnionego powietrzem jelita grubego i wyświetla obliczoną linię środkową. Funkcja Perspective Filet pozwala na wyświetlanie zsynchronizowanego, pojedynczego i jednokierunkowego widoku całej powierzchni ściany jelita grubego, dzięki czemu eliminuje konieczność przeglądania danych w obu kierunkach.

Miniaturka wirtualnej kolonoskopii

Korzyści

 • Udoskonalenia opracowane z myślą o zwiększaniu pewności, wydajności i dokładności diagnostyki:

– Graficzny interfejs użytkownika do edycji jelita grubego zapewnia sprawniejszy przebieg badania i większą funkcjonalność.

– Uproszczone pływające okno dialogowe z narzędziami do edycji każdego segmentu jelita.

– Nowe funkcje do nakreślania linii środkowej.

– Preferencje użytkownika dotyczące kolonoskopii wirtualnej: kolor jelita grubego, metoda czyszczenia, funkcja zapisywania ustawień użytkownika.

– Nowy „układ lustrzany” do stosowania w przypadku korzystania z dwóch monitorów.

3D Modeling

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal zawiera dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania trójwymiarowych modeli. To zintegrowane środowisko programowe zapewnia dostęp do narzędzi segmentacji systemu IntelliSpace Portal zebranych w jednym miejscu w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Miniatura modelowania 3D

Korzyści

 • Obsługa importu wyników segmentacji 3D z innych aplikacji oraz tworzenia własnych niestandardowych modeli bezpośrednio z obrazów DICOM.
 • Dostęp do szeregu dostosowanych do potrzeb lekarzy narzędzi rekonstrukcji i edycji, które pomagają zoptymalizować modele pod kątem wydruku 3D, tak aby faktycznie odzwierciedlały one narząd pacjenta.
 • Lekarz może wyświetlić podgląd siatki w zestawieniu z oryginalnymi obrazami DICOM i wykonać w czasie rzeczywistym poprawki:

– Aplikacja 3D Modeling umożliwia łatwy eksport plików zestawów danych w standardowych formatach (takich jak STL) oraz w formacie 3D PDF, który można wykorzystać do wymiany informacji w obrębie placówki.

– Dostępność różnych opcji eksportu usprawnia przesyłanie plików do usługi drukowania, jak również w obrębie szpitala na użytek wewnętrzny.

*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.

Tumor Tracking

Multi Modality Tumor Tracking (MMTT)

Usprawniony przebieg pracy w przypadku badań kontrolnych i analizy obrazów pacjentów onkologicznych

Multi Modality Tumor Tracking (MMTT) jest oprogramowaniem do post-processingu obrazów, które służy do monitorowania stanu choroby i oceny odpowiedzi na leczenie.

Miniatura śledzenia guza

Korzyści

 • Aplikacja pozwala na wyświetlanie, przetwarzanie, analizę i ocenę ilościową obrazów anatomicznych i czynnościowych CT, MR, PET/CT i SPECT/CT oraz manipulowanie tymi obrazami, również z uwzględnieniem różnych punktów czasowych.
 • W aplikacji dostępne są narzędzia do zaawansowanej, półautomatycznej segmentacji objętości, jak również wybór różnych kryteriów oceny odpowiedzi na leczenie onkologiczne, w tym wg standardów RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI, PERCIST, irRC oraz mRECIST.
 • Ilościowy widok funkcji wolumetrycznych i czynnościowych pozwala na szybką nawigację.
 • W aplikacji dostępna jest również funkcja Glucose SUV, która pozwala na obliczenie wychwytu radioznacznika przez zmianę chorobową z zastosowaniem normalizacji względem poziomu glukozy we krwi pacjenta, jak również opcje segmentacji objętości metabolicznej PET w oparciu o wartości procentowe.

Tumor Tracking qEASL

Multi Modality Tumor Tracking qEASL (MMTT qEASL)

Półautomatyczna ocena ilościowa guza nowotworowego

To półautomatyczne narzędzie 3D (wolumetryczne) do oceny odpowiedzi guza na leczenie jest oparte na kryteriach EASL (European Association for the Study of the Liver) i uwzględnia dane czynnościowe z badań obrazowych ze wzmocnieniem kontrastowym.

Miniatura qeasl do śledzenia guza

Korzyści

 • Aplikacja Multi Modality Tumor Tracking obsługuje tworzenie map w oparciu o kryteria ilościowe EASL (ang. Quantitative EASL, qEASL). Mapy te służą do pomiaru segmentowanych objętości zainteresowania (VOI) w przypadku heterogenicznych zmian chorobowych.
 • Dane są prezentowane w postaci kodowanych kolorem map nakładanych na obrazy w celu zwizualizowania miejscowej niejednorodności we wzmocnieniu guza. Obszary w kolorze w obrębie zmian chorobowych poddanych segmentacji wskazują miejsca o większym wzmocnieniu niż w przypadku wstępnie zdefiniowanego obszaru odniesienia.

Advanced Diffusion Analysis (ADA)

Zaawansowana analiza dyfuzji MR

Sprawniejszy przebieg badań dzięki tworzeniu (obliczaniu) dodatkowych obrazów cDWI z wartościami b, które nie zostały pozyskane

MR Advanced Diffusion Analysis (ADA) to oprogramowanie do post-processingu służące do wyświetlania, obróbki i analizy obrazów MR zależnych od dyfuzji.
 

Aplikacja oblicza i wyświetla obrazy cDWI zgodnie z wybraną wartością b, jak również zapewnia zaawansowane narzędzia do analizy uzupełniającej i narzędzia do wizualizacji obrazów MR dyfuzji oraz map parametrycznych.

Miniaturka zaawansowanej analizy dyfuzji

Korzyści

 • W aplikacji prezentowany jest domyślny model analizy dyfuzji oparty na dostępnych oryginalnych obrazach DWI, użytkownik ma jednak do wyboru szereg modeli alternatywnych: opadający wykładniczo jednofazowy i dwufazowy, uproszczony model IVIM oraz model kurtozy.
 • Wartość „poprawności dopasowania” oraz dostosowana krzywa wskazują jakość dopasowania wybranego modelu.
 • Ponadto w aplikacji dostępne są mapy parametryczne frakcji dyfuzji (f), pseudodyfuzji (D*), dyfuzji (D) i kurtozy (K).

DynaCAD Prostate

MR DynaCad Prostate*

Aplikacja opracowana z myślą o zwiększaniu pewności, wydajności i dokładności podczas analizowania wyników badań MRI prostaty

DynaCAD Prostate* to zaawansowana, łatwa w nawigacji aplikacja do analizy obrazów MR pozyskanych za pomocą aparatów różnych producentów. Zapewnia ona niestandardowe protokoły wyświetlania z synchronizacją wszystkich obrazów, umożliwiając łatwy przegląd danych wieloparametrycznych.

MR prostaty dynacad

Korzyści

 • Aplikacja DynaCAD umożliwia automatyczną segmentację prostaty z oszacowaniem ogólnej objętości gruczołu. Ponadto aplikacja ta zapewnia funkcje analizy objętości wykonywanej jednym kliknięciem, statystyki dotyczące zmiany, histogramy oraz kolorowe nakładki oparte na wartościach ADC dyfuzji.
 • Ocena zmian z użyciem skali PI-RADS w wer. 2 uwzględniona w standardowych opisach badań.
 • Zmiany zidentyfikowane i oznaczone w systemie można przesłać do systemu UroNav w celu wykonania biopsji hybrydowej.

*Aplikacja niedostępna w sprzedaży w niektórych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności aplikacji oraz obsługiwanych rozwiązań poszczególnych producentów należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

DynaCAD Breast

MR DynaCAD Breast*

Aplikacja opracowana z myślą o usprawnieniu przebiegu pracy i zwiększeniu wydajności podczas analizowania wyników badań MR piersi.

Aplikację DynaCAD Breast* opracowano specjalnie z myślą o usprawnieniu przeglądania i analizy badań MR piersi za sprawą konfigurowalnej przestrzeni roboczej z możliwością stosowania niestandardowych protokołów wyświetlania oraz obsługą wizualizacji danych pozyskanych aparatami różnych producentów.

Miniaturka piersi Dynacad

Korzyści

 • Dostępna w aplikacji DynaCAD funkcja automatycznej segmentacji umożliwia wprowadzanie przez użytkownika modyfikacji „w locie” oraz zapewnia narzędzia do analizy objętości, statystyki dotyczące substancji składowych zmiany, histogramy, jak również rekonstruowany trójwymiarowo widok sumaryczny przedstawiający strukturę morfologiczną.
 • Wyniki są włączane do ustandaryzowanych opisów w sposób automatyczny.
 • Moduł oprogramowania DynaLOC Breast Interventional Planning umożliwia korzystanie z cewek do interwencyjnych badań piersi oraz urządzeń do lokalizacji stereotaktycznej MR w celu przeprowadzania zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania MR.

*Aplikacja niedostępna w sprzedaży w niektórych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności aplikacji oraz obsługiwanych rozwiązań poszczególnych producentów należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

MobiView

MR MobiView

Automatyczne przeglądanie obrazów MR całego ciała

Aplikacja MR MobiView łączy wiele obrazów w jeden pełnowymiarowy widok na potrzeby przeglądu skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. MobiView można wyświetlić jednym kliknięciem myszy w przeglądarce Multi Modality Viewer systemu IntelliSpace Portal. Dostępny jest również sposób niewymagający klikania, wystarczy zastosować wstępnie zdefiniowany protokół.
 

Głównymi zastosowaniami klinicznymi tej aplikacji są obrazowanie przepływu w angiografii metodą rezonansu magnetycznego, badania skriningowe całego ciała pod kątem wykrycia przerzutów (od wysokości oczu do ud) oraz obrazowanie całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego ośrodkowego układu nerwowego. Uzyskaną serię obrazów można wyświetlić, wydrukować na kliszy i wyeksportować przy użyciu narzędzia zgodnego ze standardem DICOM.

Miniatura Mobiview

Korzyści

 • Całkowicie zautomatyzowany proces łączenia zestawów danych pozyskanych z wielu stacji w obrazy wynikowe o pełnym polu widzenia.
 • Zastosowania kliniczne obejmujące badania przepływu w angiografii metodą rezonansu magnetycznego oraz badania całego ośrodkowego układu nerwowego i całego tułowia.
 • Wyświetlanie obrazów złożonych zapisanych, wydrukowanych na kliszy oraz wyeksportowanych w formatach DICOM i formatach obsługiwanych przez komputer PC.
 • Obrazy zgodne z narzędziami do wyświetlania, pomiarów i przetwarzania, w tym projekcje MIP i rekonstrukcje MPR.

Permeability

MR Permeability

Charakterystyka zmian dzięki wizualizacji przecieku naczyniowego

Dzięki aplikacji MR Permeability można dokonać pomiaru przecieku chelatów gadolinu do przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej (EES). Jej najważniejsze zastosowanie to onkologiczne badania gruczołu krokowego i mózgu. Narzędzie to oblicza mapy parametryczne, takie jak Ktrans i Kep, które są powiązane z zachowaniem kinetycznym znacznika izotopowego.

Miniatura przepuszczalności

Korzyści

 • Szczegółowy wgląd w informacje ogólne i cechy charakterystyczne dotyczące przecieku chelatów gadolinu do przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej (EES) dzięki mapom ilościowym parametrów Ktrans i Kep.
 • Przegląd obejmujący porównanie z innymi anatomicznymi danymi referencyjnymi ustawionymi w tej samej orientacji co dane źródłowe.
 • Szczegółowa analiza graficzna przedstawiająca krzywe wychwytu w nakreślonych obszarach zainteresowania z wyświetleniem funkcji AIF zdefiniowanej ręczne lub opartej na modelu.

SpectroView

MR SpectroView

Poznanie zmian metabolicznych na podstawie badania rezonansu magnetycznego

Dane spektroskopii protonowej można analizować za pomocą aplikacji MR SpectroView, która pozwala na automatyczne, oparte na anatomii generowanie odpowiednich ustawień przetwarzania na podstawie rozszerzonych danych w formacie DICOM. Pakiet obejmuje również instruktaż w celu łatwego doboru ostatecznych ustawień przetwarzania.

Miniaturka widoku spektroskopowego

Korzyści

 • Protokoły oparte na danych klinicznych z instruktażami przyspieszającymi dostosowywanie ustawień.
 • Bogaty zestaw opcji umożliwiających optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb, tworzenie danych oraz map metabolitów i stosunku między nimi.
 • Wskaźniki jakościowe oparte na szerokościach linii nietłumionego szczytowego sygnału wody oraz wskaźnika SNR najwyższych szczytów sygnału metabolitów.

Subtraction

MR Subtraction

Lepszy kontrast obrazów MR w badaniach dynamicznych

Aplikacja MR Subtraction umożliwia wykonanie obliczeń subtrakcji w badaniach dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) na obrazach na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych.

Miniatura odejmowania

Korzyści

 • Możliwość zdefiniowania współczynników wagi, które mają wpływ na wynik obliczenia subtrakcji lub współczynnika MTC.

T1 Perfusion

MR T1 Perfusion

Wsparcie przy ocenie zmian chorobowych na podstawie analizy charakterystyki ukrwienia

Aplikacja MR T1 Perfusion Analysis pozwala uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do osiągnięcia wartości szczytowej (TTP) i prędkości napływu środka kontrastowego. Rejestracja obrazów źródłowych w serii dynamicznej może wyeliminować artefakty wywołane ruchem oraz poprawić rozdzielczość czasową i przestrzenną danych wejściowych w celu zoptymalizowania wskaźnika SNR.

Miniaturka perfuzji T1

Korzyści

 • Funkcja kodowania kolorem danych czynnościowych według preferencji użytkownika.
 • Mapy można wyświetlać i zapisywać w formie nakładek na anatomiczne obrazy referencyjne.
 • Przezroczystość nakładek jest definiowana przez użytkownika.
 • Dostępna jest także analiza obszaru ROI.
 • Algorytmy obliczania wypłukiwania środka kontrastowego zapewniają lepszą obsługę dużej liczby punktów czasowych.

Mirada NM Viewer: Mirada XD 3.6
NM Review

NM Review

Aplikacja NM Review zapewnia zaawansowane środowisko przeglądania i analizy obrazów NM oraz wykonanych innymi metodami obrazowania na potrzeby klinicznej oceny planarnych badań NM, badań SPECT, SPECT/CT, PET/CT oraz PET/MR.

Miniatura recenzji

Korzyści

 • Wybór układów pozwala użytkownikowi definiować różne układy dla różnych ustawień predefiniowanych. Dla każdego ustawienia predefiniowanego użytkownik ma do dyspozycji 4 różne układy
 • Wyświetlanie widoków MPR, MIP i połączonych trójwymiarowych obrazów objętości.
 • Opcja przewijania w trybie ciągłym.
 • Pomiary dwu- i trójwymiarowe na podstawie standaryzowanej wartości wychwytu (SUV): SUV Body Weight (masa ciała), SUV Lean Body Mass (beztłuszczowa masa ciała), SUV Body Surface Area (pole powierzchni ciała) i SUV Body Mass Index (wskaźnik masy ciała).
 • Zautomatyzowana trójwymiarowa segmentacja zmian w oparciu o wartość SUV lub odsetek maksymalnej wartości SUV oraz funkcja eksportu trójwymiarowych obrysów w formacie DICOM-RT Structure
 • Ustawienia formatu w systemach planowania radioterapii.

US Q-App General Imaging 3D Quantification

US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ)

Zaawansowana wizualizacja i ocena lub pomiar objętości na obrazach ultrasonograficznych

Aplikacja US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ) zapewnia zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Dostępne są zaawansowane funkcje obejmujące rekonstrukcję wielopłaszczyznową, obrazowanie tomograficzne iSlice i rekonstrukcje objętościowe, a także pomiary wolumetryczne z zastosowaniem wielu różnych metod, uwzględniających także użycie narzędzi półautomatycznych. Wyniki uzyskane w taki sposób można dołączyć do dokumentacji pacjenta.

Miniatura Q-App General Imaging 3D Quantification

Korzyści

 • Zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i analizy trójwymiarowych danych ultrasonograficznych.
 • Funkcje rekonstrukcji wielopłaszczyznowej, obrazowania tomograficznego iSlice oraz zaawansowanej rekonstrukcji danych.
 • Możliwość łatwego wykonywania pomiarów na obrazach 2D i obrazach objętościowych dzięki użyciu półautomatycznych narzędzi analitycznych.
 • Zgodność z zestawami danych 3D pozyskanymi za pomocą ultrasonografów EPIQ, Affiniti, iU22, HD15, HD11 i HD9 firmy Philips.

US Q-App MicroVascular Imaging (MVI)

US Q-App MicroVascular Imaging (MVI)

Lepsza widoczność naczyń

Aplikacja US Q-App Microvascular Imaging (MVI) wspomaga użytkownika podczas mapowania napływu środka kontrastowego na potrzeby badań ultrasonograficznych przeprowadzanych z użyciem kontrastu (CEUS) w ramach oceny i monitorowania zmian nowotworowych.

Miniatura obrazowania mikronaczyniowego Q-App

Korzyści

 • Przegląd pętli pozyskanych za pomocą ultrasonografów EPIQ i iU22 firmy Philips z możliwością wyświetlania plików obok siebie.
 • Wybór algorytmów kompensacji ruchu w menu preferencji.
 • Dołączanie wyników analiz do badania pacjenta.
 • Zgodność z ultrasonografami EPIQ, Affiniti, iU22, CX50 i HD15 firmy Philips.

US Q-App Region of Interest (ROI)

US Q-App Region of Interest (ROI)

Zaawansowana analiza obrazów dwuwymiarowych, kodowanych kolorem i CEUS

Aplikacja Q-App Region of Interest (ROI) została wyposażona w dedykowane narzędzia przeznaczone do analizy przestrzennej i czasowej obszarów zainteresowania na dwuwymiarowych, kolorowych obrazach pozyskanych w badaniach ultrasonograficznych z wzmocnieniem kontrastowym* (CEUS). Opisywana aplikacja Q-App obejmuje również podstawowe narzędzia pomiarowe do pracy z obrazami 2D (pomiar odległości i powierzchni). W przypadku badań CEUS istnieje możliwość zdefiniowania wielu obszarów z kompensacją ruchu pod kątem analizy pęcherzyków środka kontrastowego w celu wygenerowania krzywych napływu/odpływu kontrastu na potrzeby oceny przepływu krwi w obrębie zmiany.

Miniatura obszaru zainteresowania Q-App

Korzyści

 • Możliwość definiowania przez użytkownika obszarów zainteresowania w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy obrazów ultrasonograficznych.
 • Możliwość przeprowadzania analizy danych echa i danych kodowanych kolorem na przestrzeni czasu w celu określenia natężenia pikseli i utworzenia krzywych rozkładu.
 • Obsługa badań ultrasonograficznych ze wzmocnieniem kontrastowym* oraz ułatwiona analiza zdarzeń napływu/odpływu środka kontrastowego w czasie.
 • Zgodność z plikami z systemów ultrasonograficznych EPIQ, Affiniti, iE33, iU22, CX50, HD15, HD11 i HD7 firmy Philips.

*Ultrasonograficzne środki kontrastowe są zatwierdzone do użytku w ocenie lewej komory z kontrastem (Left Ventricular Opacification, LVO), charakteryzowaniu ogniskowych zmian w wątrobie oraz ocenie podejrzewanego lub stwierdzonego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych poddawanych ultrasonografii układu moczowego.

US Przeglądanie obrazów (w przeglądarce MMV)

US Viewing (w przeglądarce MMV)

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych i obrazów pozyskanych innymi metodami na tej samej stacji diagnostycznej

Aplikacja US Viewing (w przeglądarce MMV) i narzędzia do analizy są obecnie dostępne w środowisku stacji diagnostycznej do obsługi obrazów wielomodalnych. Istnieje możliwość przeglądania obrazów jedno- i wieloklatkowych w wysokiej rozdzielczości w połączeniu z innymi metodami obrazowania. Aplikacja US Viewing (dostępna w ramach przeglądarki Multi Modality Viewer) pozwala lekarzom na wykonywanie pomiarów, dodawanie adnotacji, powiększanie obszaru anatomicznego oraz regulowanie ustawień okna i poziomu. Edytowane obrazy można dodawać do badania pacjenta w celu skompletowania dokumentacji. Dostępna w systemie IntelliSpace Portal 10 przeglądarka Multi Modality Viewer obsługuje dodatkowe narzędzia Q-App służące do zaawansowanej oceny ilościowej obrazów ultrasonograficznych.

Miniatura przeglądania USG

Korzyści

 • Wyświetlanie pojedynczych obrazów ultrasonograficznych i obrazów wieloklatkowych.
 • Możliwość wyboru formatu wyświetlania przez użytkownika zapewnia komfortowe przeglądanie obrazów ultrasonograficznych.
 • Proste funkcje pomiarów, powiększania, regulacji szerokości/poziomu okna oraz odtwarzania sekwencji filmowych.
 • Dołączanie wyników analiz do badania.

Viewing (in MMV)

Przeglądanie obrazów angiograficznych (w przeglądarce MMV)

Kompleksowe narzędzie do przeglądania danych pozyskanych różnymi metodami obrazowania — w jednej przeglądarce

Przeglądarka Multi Modality Viewer (MMV) obsługuje wyświetlanie i post-processing obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych. Dzięki temu można przejrzeć i przeprowadzić analizę obrazów angiograficznych oraz obrazów wykonanych innymi metodami obrazowania w celu uzyskania pełnych informacji na temat stanu pacjenta. Dostępne są następujące funkcje przetwarzania obrazów naczyń (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) — subtrakcja, przesuwanie pikseli i rozjaśnianie obrazów w tle. Obrazy kluczowe są umieszczane w ogólnych opisach przeglądarki MMV. Przed zabiegiem interwencyjnym odpowiednie obrazy diagnostyczne (MR i/lub CT) można oznaczyć zakładkami, dzięki czemu zostaną one automatycznie pobrane po wybraniu pacjenta w systemie Allura lub Azurion.

Xa oglądanie

Korzyści

 • Dostęp do kompletnych informacji na temat stanu pacjenta z uwzględnieniem wyników badań wykonanych wszystkimi metodami obrazowania — CT/MR/NM/USG/Angio — w jednym środowisku.
 • Zaawansowane funkcje wyświetlania i post-processingu (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych.
 • Funkcje dodawania adnotacji i wykonywania podstawowych pomiarów na obrazach (obraz musi być wstępnie skalibrowany).
 • Funkcja iBookmark — automatyczne pobieranie odpowiednich obrazów diagnostycznych (CT i/lub MR) pomocnych podczas zabiegu interwencyjnego.
 • Obsługa funkcji opisywania — obrazy kluczowe mogą być wysyłane do ogólnego opisu przeglądarki MMV.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.