Badania Naczyniowe
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Kompleksowe planowanie zabiegów w obrębie naczyń dzięki aplikacji Multi Modality Advanced Vessel Analysis

Aplikacja Multi Modality Advanced Vessel Analysis — miniatura klipu wideo w serwisie YouTube

Aplikacja ta służy do oceny i analizy ilościowej różnych rodzajów zmian naczyniowych uwidocznionych w badaniach CT i MR. Umożliwia ona wykonywanie analizy różnymi metodami, oznaczanie różnych zmian naczyniowych i wykonywanie dostosowanych do potrzeb rekonstrukcji objętości.

Lepsze uwidocznienie serca i naczyń krwionośnych

Skorzystaj z kompleksowego zestawu aplikacji do zaawansowanej wizualizacji naczyń na podstawie danych pozyskiwanych różnymi metodami obrazowania w celu oceny i analizy ilościowej zmian naczyniowych. Skróć czas przebiegu pracy dzięki konfigurowanym widokom i usprawnij go pod kątem uzyskiwania konkretnych wyników.

O jeden krok bliżej leczenia

Odkryj korzyści zaawansowanej diagnostyki obrazowej w pracowni interwencyjnej dzięki integracji pakietu Allura/Azurion Interventional Suite z systemem IntelliSpace Portal, który automatycznie pobiera z portalu dane pacjentów, dla których zaplanowano zabiegi.

Acute Multi-Functional Reivew (AMFR)

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR)

Jedna aplikacja do systematycznego przeglądania obrazów

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR) to aplikacja przeznaczona do post-processingu badań TK wykonanych u pacjentów z urazami

Aplikacja Acute Multi-Functional Reivew — miniatura

Korzyści

 • Aplikacja umożliwia:

– Wizualizację stopnia urazu.

– Narzędzia do oceny naczyń.

– Automatyczną rekonstrukcję krzywizny kręgosłupa oraz oznaczanie kręgów.

– Interaktywną przedoperacyjną ocenę układu mięśniowo-szkieletowego.

– Wielofunkcyjny nawigator wyników umożliwiający tworzenie i przekazywanie wyników
oraz zarządzanie nimi.

Advanced Vessel Analysis (AVA) Stent Planning

CT Advanced Vessel Analysis (AVA) Stent Planning

Stentowanie wewnątrznaczyniowe

Aplikacja CT Advanced Vessel Analysis (AVA) Stent Planning obejmuje liczne wstępnie zdefiniowane opcje oraz opcje konfigurowane przez użytkowania umożliwiające uzyskanie szczegółowych danych na potrzeby planowania zabiegu wszczepienia stentu.

Aplikacja AVA Stent Planning — miniatura

Korzyści

 • Możliwość eksportowania spersonalizowanych wyników do zewnętrznych systemów opisywania.

Spectral Advanced Vessel Analysis

CT Spectral Advanced Vessel Analysis

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

Korzyści

 • Usuwanie kości przy różnych poziomach energii.
 • Wykresy spektralne umożliwiające charakteryzowanie blaszki miażdżycowej i zwężenia naczyń.
 • Porównanie wyników uzyskanych przy różnych poziomach energii.
 • Ocena stopnia okluzji światła naczynia.

Miniaturka zaawansowanej analizy spektralnej naczyń
Spectral Magic Glass on PACS

Spectral Magic Glass w systemie PACS*

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

IQon Spectral CT jest jedynym tomografem wyposażonym w aplikacje CT Spectral Light Magic Glass oraz CT Spectral Magic Glass on PACS, które ułatwiają radiologom przeglądanie i analizowanie wielu warstw danych spektralnych jednocześnie, także z poziomu systemu PACS.

Widmowe magiczne szkło na miniaturze pacs

Korzyści

 • Możliwość przeprowadzania na żądanie jednoczesnej analizy wielu wyników spektralnych dla obszaru zainteresowania (ROI).
 • Integracja z systemem PACS szpitala dostępna dla systemów PACS określonych producentów.
 • Możliwość przeglądania wyników analizy spektralnej podczas rutynowego opisywania obrazów.
 • Możliwość przeglądania i analizy danych spektralnych w praktycznie każdej lokalizacji w obrębie całej placówki.

*Dostępna w standardzie z opcją CT Spectral w systemie IntelliSpace Portal.

Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.

Miniaturka przeglądarki widmowej

Korzyści

 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

3D Modeling

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal zawiera dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania trójwymiarowych modeli. To zintegrowane środowisko programowe zapewnia dostęp do narzędzi segmentacji systemu IntelliSpace Portal zebranych w jednym miejscu w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Miniatura modelowania 3D

Korzyści

 • Obsługa importu wyników segmentacji 3D z innych aplikacji oraz tworzenia własnych niestandardowych modeli bezpośrednio z obrazów DICOM.
 • Dostęp do szeregu dostosowanych do potrzeb lekarzy narzędzi rekonstrukcji i edycji, które pomagają zoptymalizować modele pod kątem wydruku 3D, tak aby faktycznie odzwierciedlały one narząd pacjenta.
 • Lekarz może wyświetlić podgląd siatki w zestawieniu z oryginalnymi obrazami DICOM i wykonać w czasie rzeczywistym poprawki:

– Aplikacja 3D Modeling umożliwia łatwy eksport plików zestawów danych w standardowych formatach (takich jak STL) oraz w formacie 3D PDF, który można wykorzystać do wymiany informacji w obrębie placówki.

– Dostępność różnych opcji eksportu usprawnia przesyłanie plików do usługi drukowania, jak również w obrębie szpitala na użytek wewnętrzny.

*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.

Advanced Vessel Analysis (AVA)

Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA)

Wszechstronna analiza naczyń na potrzeby planowania zabiegów

Aplikacja Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA)* służy do oceny i analizy ilościowej różnych rodzajów zmian naczyniowych uwidocznionych w badaniach CRA i MRA. Narzędzie AVA umożliwia wykonywanie analizy różnymi metodami i oznaczanie różnych zmian naczyniowych, a także ułatwia nawigację w obrębie wielu rozpoznanych nieprawidłowości.
 

Aplikacja CT Advanced Vessel Analysis (AVA) Stent Planning zapewnia użytkownikowi dostęp do danych ilościowych oraz parametrów stentu w celu wygenerowania informacji niezbędnych do zaplanowania zabiegów interwencyjnych, takich jak EVAR.

Miniaturka zaawansowanej analizy naczyń

Korzyści

 • Zaawansowany algorytm usuwania kości umożliwia trójwymiarową wizualizację naczyń.
 • Zautomatyzowane narzędzia, takie jak linie środkowe, oznaczanie naczyń oraz określanie wewnętrznych
  i zewnętrznych konturów światła naczynia, a także funkcja automatycznego tworzenia serii Automatic Series Creation
  (ASC), pozwalają na szybsze uzyskanie wyników końcowych
  i poprawiają ich spójność.
 • Łatwe przechodzenie między wieloma wynikami i możliwość eksportowania dostosowanych do potrzeb, szczegółowych opisów do systemu RIS lub PACS po zakończeniu pracy z badaniem.
 • Definiowane przez użytkownika opcje zaawansowanej analizy naczyń na potrzeby planowania zabiegów.
 • Narzędzia edycji tkanek dostępne z poziomu pływającego paska narzędzi otwartego w wybranym polu obrazu.

*W porównaniu ze stacją diagnostyczną EBW w wersji 4.x firmy Philips.

QFlow

MR QFlow

Wizualizacja i analiza ilościowa dynamiki przepływu krwi

Aplikacja MR QFlow umożliwia wizualizację i ocenę ilościową danych przepływu. Tworzone są dwuwymiarowe, kodowane kolorem mapy przepływu w formie nakładek na obrazy anatomiczne, wykorzystywane na przykład do obliczania objętości wyrzutowych.

 

Aplikacja QFlow jest również integralną częścią pakietu MR Cardiac Suite, umożliwiając opisywanie badań w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak narzędzie do oceny czynnościowej.

Miniatura MR Qflow

Korzyści

 • Funkcja automatycznego wykrywania konturów dużych naczyń na potrzeby analizy przepływu w tych strukturach.
 • Korekcja tła umożliwia wykonanie korekcji przesunięcia wymaganej w przypadku danych oceny ilościowej przepływu uzyskanych przy użyciu systemów MR niektórych producentów.
 • Możliwość zintegrowania aplikacji QFlow w pakiecie MR Cardiac Suite.
 • Możliwość porównywania wyników analizy przepływu z czynnością serca w ramach JEDNEGO pakietu aplikacji.
 • Wspólne opisywanie wyników analizy QFlow oraz analizy czynnościowej (i innych analiz).

Q-App General Imaging 3D Quantification

US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ)

Zaawansowana wizualizacja i ocena lub pomiar objętości na obrazach ultrasonograficznych

Aplikacja US Q-App General Imaging 3D Quantification (GI3DQ) zapewnia zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Dostępne są zaawansowane funkcje obejmujące rekonstrukcję wielopłaszczyznową, obrazowanie tomograficzne iSlice i rekonstrukcje objętościowe, a także pomiary wolumetryczne z zastosowaniem wielu różnych metod, uwzględniających także użycie narzędzi półautomatycznych. Wyniki uzyskane w taki sposób można dołączyć do dokumentacji pacjenta.

Miniatura Q-App General Imaging 3D Quantification

Korzyści

 • Zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania i analizy trójwymiarowych danych ultrasonograficznych.
 • Funkcje rekonstrukcji wielopłaszczyznowej, obrazowania tomograficznego iSlice oraz zaawansowanej rekonstrukcji danych.
 • Możliwość łatwego wykonywania pomiarów na obrazach 2D i obrazach objętościowych dzięki użyciu półautomatycznych narzędzi analitycznych.
 • Zgodność z zestawami danych 3D pozyskanymi za pomocą ultrasonografów EPIQ, Affiniti, iU22, HD15, HD11 i HD9 firmy Philips.

Aplikacja Q-App Imtima Media Thickness (IMT)

US Q-App Intima Media Thickness (IMT)

Wsparcie przy ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Aplikacja US Q-App Intima Media Thickness (IMT) zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Uzyskane wartości IMT można dołączyć do opisu badania pacjenta.

Aplikacja Q-App Imtima Media Thickness — miniatura

Korzyści

 • Technika zautomatyzowanego pomiaru na klatkach wybranych przez operatora.
 • Selektor do wyboru lokalizacji i strony naczyń do pomiaru IMT.
 • Szybka optymalizacja w przypadku małej i dużej grubości kompleksów błony wewnętrznej i środkowej naczyń.
 • Dostosowywany przez operatora obszar zainteresowania.
 • Definiowana przez operatora zdolność pomiarowa.
 • Zgodność z ultrasonografami EPIQ, Affiniti, iE33, iU22, CX50, HD15, HD11, HD7 i EnVisor C.0 firmy Philips.

Q-App MicroVascular Imaging (MVI)

US Q-App MicroVascular Imaging (MVI)

Lepsza widoczność naczyń

Aplikacja US Q-App Microvascular Imaging (MVI) wspomaga użytkownika podczas mapowania napływu środka kontrastowego na potrzeby badań ultrasonograficznych przeprowadzanych z użyciem kontrastu (CEUS) w ramach oceny i monitorowania zmian nowotworowych.

Miniaturka obrazowania mikronaczyniowego Q-App

Korzyści

 • Przegląd pętli pozyskanych za pomocą ultrasonografów EPIQ i iU22 firmy Philips z możliwością wyświetlania plików obok siebie.
 • Wybór algorytmów kompensacji ruchu w menu preferencji.
 • Dołączanie wyników analiz do badania pacjenta.
 • Zgodność z ultrasonografami EPIQ, Affiniti, iU22, CX50 i HD15 firmy Philips.

Aplikacja Q-App Vascular Plaque Quantification (VPQ)

US Q-App Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Nowatorska metoda pomiaru objętości płytki miażdżycowej

US Q-App Vascular Plaque Quantification (VPQ) to narzędzie wspomagające użytkownika podczas wszechstronnej analizy objętościowej blaszki miażdżycowej będącej istotnym wskaźnikiem choroby sercowo-naczyniowej. Korzystając z technologii 3D, użytkownik może dokonać automatycznej analizy składu blaszki w oparciu o pozyskaną objętość, określić procent zwężenia naczynia i zmierzyć inne parametry. Wyniki analizy można dołączyć do badań pacjenta.

Aplikacja Q-App Vascular Plaque Quantification — miniatura

Korzyści

 • Technologia 3D do wizualizacji i oceny ilościowej blaszki miażdżycowej.
 • Usprawnienie przebiegu pracy poprzez instruktaż oparty na protokole.
 • Automatyczne obliczanie i wyświetlanie granic naczyń i blaszki miażdżycowej dla każdej klatki z danych objętościowych.
 • Prezentacja danych analitycznych na obrazie.
 • Obliczanie łącznej objętości blaszki miażdżycowej (mm3).
 • Obliczanie maksymalnej wartości procentowej redukcji pola powierzchni.
 • Analiza danych na wykresie (pole powierzchni światła naczynia, pole powierzchni blaszki miażdżycowej, redukcja na długości naczynia).
 • Zgodność z monochromatycznymi, pojedynczymi objętościami 3D pozyskanymi za pomocą głowicy mechanicznej VL13-5 w ultrasonografach EPIQ, Affiniti oraz iU22 firmy Philips.

Vascular Processing - DSA (in MMV)

XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV)

Wzmocnione kontrastowo struktury naczyń tętniczych wraz z wizualizacją okolicznych kości i tkanek miękkich pomagają w identyfikacji nieprawidłowości naczyniowych

Aplikacja XA Vascular Processing — DSA (w przeglądarce MMV) usprawnia przebieg badania, zapewniając możliwości opisywania i post-processingu obrazów iXR praktycznie z każdego miejsca. Możliwe jest pozyskanie obrazów tętnic w różnych częściach ciała z wykorzystaniem narzędzi do standardowej subtrakcji, subtrakcji serii, przesuwania pikseli i oznaczania punktów charakterystycznych. Aplikacja zapewnia również narzędzia do post-processingu pozwalające na edycję i optymalizację danych DSA XA pozyskanych w pracowni interwencyjnej.

Miniaturka przetwarzania naczyń

Korzyści

 • Funkcje subtrakcji pojedynczego obrazu i serii.
 • Funkcja przesuwania pikseli umożliwiająca skorygowanie ruchu pacjenta podczas wstrzykiwania środka kontrastowego z możliwością wykonania korekcji ręcznie.
 • Rozjaśnianie obrazów w tle ułatwiające ustawienie współczynnika częściowej subtrakcji.
 • Obraz poddany częściowej subtrakcji przedstawia (do pewnego stopnia) kompletny obraz ze wzmocnieniem kontrastowym zależnym od współczynnika subtrakcji.
 • Przebieg badania jest taki sam jak w przypadku systemu Allura firmy Philips.

Viewing (in MMV)

Przeglądanie obrazów angiograficznych (w przeglądarce MMV)

Kompleksowe narzędzie do przeglądania danych pozyskanych różnymi metodami obrazowania — w jednej przeglądarce

Przeglądarka Multi Modality Viewer (MMV) obsługuje wyświetlanie i post-processing obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych. Dzięki temu można przejrzeć i przeprowadzić analizę obrazów angiograficznych oraz obrazów wykonanych innymi metodami obrazowania w celu uzyskania pełnych informacji na temat stanu pacjenta. Dostępne są następujące funkcje przetwarzania obrazów naczyń (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) — subtrakcja, przesuwanie pikseli i rozjaśnianie obrazów w tle. Obrazy kluczowe są umieszczane w ogólnych opisach przeglądarki MMV. Przed zabiegiem interwencyjnym odpowiednie obrazy diagnostyczne (MR i/lub CT) można oznaczyć zakładkami, dzięki czemu zostaną one automatycznie pobrane po wybraniu pacjenta w systemie Allura lub Azurion.

Xa oglądanie

Korzyści

 • Dostęp do kompletnych informacji na temat stanu pacjenta z uwzględnieniem wyników badań wykonanych wszystkimi metodami obrazowania — CT/MR/NM/USG/Angio — w jednym środowisku.
 • Zaawansowane funkcje wyświetlania i post-processingu (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) obrazów i serii pozyskanych w badaniach angiograficznych.
 • Funkcje dodawania adnotacji i wykonywania podstawowych pomiarów na obrazach (obraz musi być wstępnie skalibrowany).
 • Funkcja iBookmark — automatyczne pobieranie odpowiednich obrazów diagnostycznych (CT i/lub MR) pomocnych podczas zabiegu interwencyjnego.
 • Obsługa funkcji opisywania — obrazy kluczowe mogą być wysyłane do ogólnego opisu przeglądarki MMV.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.