Ortopedia
Dwóch lekarzy patrzących na ekrany komputerów

IntelliSpace Portal portfolio kliniczne

Łatwa ocena skomplikowanych przypadków

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, a także nasilenie się problemu otyłości oraz wzrost popularności aktywności sportowej zwiększa się zapotrzebowanie na operacje stawów. Bogaty pakiet aplikacji ortopedycznych dostępny w systemie IntelliSpace Portal umożliwia wykonywanie szerokiej gamy zadań, takich jak ocena i rekonstrukcja. Narzędzia te sprawdzają się nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Kompleksowe rozwiązania z zakresu ortopedii

Obecnie możliwe jest uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji o stanie chrząstki stawowej i kości. Przykładowo aplikacja CT Acute MultiFunctional Review obejmuje teraz etap planowania badań układu mięśniowo-szkieletowego i zabiegu chirurgicznego, a aplikacja CT Bone Mineral Analysis, wcześniej dostępna wyłącznie w ramach stacji diagnostycznej Extended Brilliance Workspace firmy Philips, umożliwia śledzenie chorób zwyrodnieniowych i metabolicznych kości oraz podejmowanie stosownych działań.

Acute Multi-Functional Reivew (AMFR)

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR)

Jedna aplikacja do systematycznego przeglądania obrazów

CT Acute MultiFunctional Review (AMFR) to aplikacja przeznaczona do post-processingu badań TK wykonanych u pacjentów z urazami

Aplikacja Acute Multi-Functional Reivew — miniatura

Korzyści

 • Aplikacja umożliwia:

– Wizualizację stopnia urazu.

– Narzędzia do oceny naczyń.

– Automatyczną rekonstrukcję krzywizny kręgosłupa oraz oznaczanie kręgów.

– Interaktywną przedoperacyjną ocenę układu mięśniowo-szkieletowego.

– Wielofunkcyjny nawigator wyników umożliwiający tworzenie i przekazywanie wyników
oraz zarządzanie nimi.

Bone Mineral Anlysis (BMA)

CT Bone Mineral Analysis (BMA)

Obserwacja zwyrodnieniowych i metabolicznych chorób kości

Aplikacja CT Bone Mineral Analysis (BMA) zapewnia dostęp do ilościowych danych CT umożliwiających pomiar gęstości kości u pacjenta, wspomagając lekarza w ocenie ryzyka wystąpienia osteoporozy. Uzyskiwanie wyników w aplikacji BMA do stosowania z danymi CT nie wymaga korzystania z fantomu referencyjnego.

Aplikacja Bone Mineral Analysis — miniatura

Korzyści

 • Obliczenia bez korzystania z fantomu referencyjnego wykonuje się przy użyciu punktów referencyjnych w postaci tkanki tłuszczowej i mięśniowej pacjenta.
 • Aplikacja automatycznie oblicza wskaźniki T-score i Z-score oraz zawiera funkcję pomagającą w obserwowaniu zmian pomiędzy badaniami, a także wyświetlane w kolorze ekrany i opisy.

Spectral Light Magic Glass

Funkcja Light Magic Glass w tomografii spektralnej

Umożliwia retrospektywne wykorzystanie danych spektralnych zapisanych jako obrazy SBI. Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych.

Widmowa miniatura magicznego szkła

Korzyści

 • Możliwe jest przeglądanie danych spektralnych oraz identyfikacja najbardziej istotnych wyników do załadowania do konwencjonalnej aplikacji CT w celu przeprowadzenia rutynowej analizy — nawet do aplikacji, które nie zostały opracowane pod kątem obsługi danych spektralnych:

– Aplikacja do wirtualnej kolonoskopii Virtual Colonoscopy

– Aplikacja do analizy obrazów wątroby Liver Analysis

– Przeglądarka obrazów pacjentów po urazach Trauma Viewer (Acute Multifunctional Review)

– Aplikacja do planowania zabiegów TAVI

– Aplikacja do analizy tętnic płuc PAA

– Aplikacja do analizy perfuzji mózgu Brain Perfusion

– Aplikacja do analizy perfuzji narządowej Functional CT (FCT)

Spectral Magic Glass on PACS

Spectral Magic Glass w systemie PACS*

Funkcja tomografu IQon Spectral CT

IQon Spectral CT jest jedynym tomografem wyposażonym w aplikacje CT Spectral Light Magic Glass oraz CT Spectral Magic Glass on PACS, które ułatwiają radiologom przeglądanie i analizowanie wielu warstw danych spektralnych jednocześnie, także z poziomu systemu PACS.

Widmowe magiczne szkło na miniaturze PACS

Korzyści

 • Możliwość przeprowadzania na żądanie jednoczesnej analizy wielu wyników spektralnych dla obszaru zainteresowania (ROI).
 • Integracja z systemem PACS szpitala dostępna dla systemów PACS określonych producentów.
 • Możliwość przeglądania wyników analizy spektralnej podczas rutynowego opisywania obrazów.
 • Możliwość przeglądania i analizy danych spektralnych w praktycznie każdej lokalizacji w obrębie całej placówki.

*Dostępna w standardzie z opcją CT Spectral w systemie IntelliSpace Portal.

Spectral Viewer

CT Spectral Viewer

Funkcja tomografu IQon Spectral CT*

Przeglądarka danych spektralnych (Spectral Viewer) jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem analizy zestawów danych spektralnych uzyskanych za pomocą tomografu IQon Spectral CT. Zapewnia łatwy i szybki wgląd w dane każdego pacjenta oraz umożliwia przeprowadzanie pomocnej w diagnostyce szybkiej oceny ilościowej. Aplikacja ta powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie ogólnej wizualizacji danych spektralnych. Ponadto zapewnia dodatkowe narzędzia pomocne w analizie obrazów CT.

Miniaturka przeglądarki widmowej

Korzyści

 • Możliwość uzyskania większej ilości informacji w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem dzięki nałożeniu map jodowych.
 • Wyświetlanie obrazów virtual non-contrast (VNC).
 • Wyświetlanie obrazów przy różnych poziomach energii (40–200 keV).
 • Przełączanie między różnymi wynikami analizy spektralnej z poziomu pola obrazu.
 • Możliwość konfigurowania ustawień wstępnych dla użytkownika/placówki.
 • Charakteryzowanie zmian za pomocą wykresów rozproszenia.
 • Charakteryzowanie tkanek za pomocą krzywych tłumienia.

* W wyniku rekonstrukcji obrazu w tomografie IQon CT powstaje pojedynczy obiekt DICOM zawierający informacje wystarczające do analizy retrospektywnej — bazowy obraz spektralny (ang. Spectral Base Image, SBI). Obraz SBI zawiera wszystkie wyniki analizy spektralnej, nie ma więc konieczności przeprowadzania dodatkowej rekonstrukcji czy post processingu danych. Aplikacje do analizy spektralnej wykorzystują obraz SBI do uzyskania różnych wyników spektralnych.

3D Modeling

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal zawiera dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania trójwymiarowych modeli. To zintegrowane środowisko programowe zapewnia dostęp do narzędzi segmentacji systemu IntelliSpace Portal zebranych w jednym miejscu w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Miniatura modelowania 3D

Korzyści

 • Obsługa importu wyników segmentacji 3D z innych aplikacji oraz tworzenia własnych niestandardowych modeli bezpośrednio z obrazów DICOM.
 • Dostęp do szeregu dostosowanych do potrzeb lekarzy narzędzi rekonstrukcji i edycji, które pomagają zoptymalizować modele pod kątem wydruku 3D, tak aby faktycznie odzwierciedlały one narząd pacjenta.
 • Lekarz może wyświetlić podgląd siatki w zestawieniu z oryginalnymi obrazami DICOM i wykonać w czasie rzeczywistym poprawki:

– Aplikacja 3D Modeling umożliwia łatwy eksport plików zestawów danych w standardowych formatach (takich jak STL) oraz w formacie 3D PDF, który można wykorzystać do wymiany informacji w obrębie placówki.

– Dostępność różnych opcji eksportu usprawnia przesyłanie plików do usługi drukowania, jak również w obrębie szpitala na użytek wewnętrzny.

*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.

Cartilage Assessment

MR Cartilage Assessment

Pomoc w planowaniu terapii przez wizualizację

Aplikacja MR Cartilage Assessment umożliwia wizualizację struktur chrząstki zintegrowaną z kodowanymi kolorem mapami T2. Do oceny zmienności wartości T2 na całej głębokości chrząstki w celu określenia jej degradacji wykorzystuje się precyzyjne pozycjonowanie warstw obszarów zainteresowania w kształcie chrząstki.

Aplikacja Cartilage Assessment — miniatura

Korzyści

 • Narzędzia do segmentacji umożliwiające wykonywanie pomiarów segmentów i warstw chrząstki.
 • Prowadzenie operatora przez przebieg pracy podzielony na zadania.
 • Eksportowanie obrazów w kolorze z użyciem szerokiego wyboru stylów.
 • Eksportowanie wartości T2 do pliku w formacie CSV (plik wartości rozdzielanych przecinkami) w celu dalszej analizy.

Echo Accumulation

MR Echo Accumulation

Optymalizacja kontrastu dla wieloechowych danych MR

Aplikacja MR Echo Accumulation umożliwia przeprowadzanie obliczeń na nowych obrazach na podstawie wybranej sumy czasów echa.

Aplikacja Echo Accumulation — miniatura

Korzyści

 • Optymalizacja kontrastu chrząstki na obrazach stawu kolanowego w wysokiej rozdzielczości.
 • Przetwarzanie umożliwiające interaktywną aktualizację wyników.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.