Healthcare Information Solutions

Efektywniejsza współpraca
dzięki wspólnym wysiłkom

Diagnostyka obrazowa dla placówek


Philips Healthcare Information Solutions oferuje wiodące w branży rozwiązania i usługi informatyczne, dzięki którym nasi klienci mogą rozwinąć swoją działalność i zapewnić pacjentom na całym świecie lepszą jakość życia. Nasze rozwiązania pozwalają zoptymalizować usługi obrazowania oraz umożliwiają wykonywanie badań z wykorzystaniem różnych placówek, specjalizacji i technologii, co upraszcza proces zarządzania obrazami medycznymi, daje możliwość efektywnej współpracy oraz poprawia jakość opieki nad pacjentami.

Platforma Clinical Collaboration Platform


Rejestrowanie, obsługa i archiwizacja danych oraz współpraca: wykorzystanie obrazów klinicznych z myślą o potrzebach personelu medycznego i jego pacjentów.


Opracowana przez firmę Philips platforma obrazowania dla placówek zapewnia świadczeniodawcom, administratorom, pacjentom i ubezpieczycielom dostęp do danych klinicznych i obrazów, których potrzebują, z uwzględnieniem preferowanej w przypadku poszczególnych procedur roboczych platformy. Dzięki pełnej integracji ze stosowanym w danej placówce systemem elektronicznej dokumentacji medycznej istotne dane kliniczne wraz z odpowiednim kontekstem są zawsze dostępne dla osób, które ich potrzebują.

Rozwiązania


Platforma Clinical Collaboration Platform firmy Philips to oparte na standardach modułowe, wieloplacówkowe i wielodomenowe rozwiązanie z zakresu przechowywania, analizy i współdzielenia obrazów medycznych. Jej zunifikowane jądro wydajnie obsługuje moduły umożliwiające skonsolidowane zarządzanie bazami danych, aplikacjami i procedurami roboczymi w obrębie sieci placówek opieki zdrowotnej.

Zastosowanie

Poprawa jakości świadczonej opieki, zwiększenie zaangażowania pacjentów, komunikacja między placówkami, wprowadzenie usług telemedycznych, przechowywanie danych w chmurze w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz rozwoju prowadzonej działalności — niezależnie od tego, jaki przyświeca Ci cel, nasz zunifikowany model rejestrowania, obsługi i archiwizacji danych oraz współpracy podnosi wartość obrazowania diagnostycznego.

Komunikacja między różnymi placówkami

Możliwość integracji środowisk obrazowania klinicznego i przetwarzania danych w obrębie placówek znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Repozytorium placówki

Połączenie istniejących archiwów zapewnia wygodny dostęp do pełnych danych obrazowych każdego pacjenta.

Zaangażowanie pacjentów

Prezentowanie pacjentom materiałów wizualnych zwiększa ich motywację do aktywnego udziału w procesie leczenia.

Dostęp do dużych ilości danych i zarządzanie nimi

Wygoda i oszczędność dzięki bezpiecznym rozwiązaniom do zarządzania aplikacjami i danymi – dostępnym lokalnie lub w chmurze – opracowanym przez lidera w branży.

Efektywna organizacja pracy w radiologii

Szybsze i bardziej precyzyjne opisywanie obrazów dzięki zintegrowanym mechanizmom interaktywnego tworzenia opisów.

Udostępnianie obrazów

Przesyłanie obrazów między różnymi systemami, oddziałami, lokalizacjami i sieciami.

Włączenie obrazów do systemu EMR

Możliwość umieszczania obrazów klinicznych bezpośrednio w elektronicznej dokumentacji medycznej w celu zapewnienia przejrzystości danych i odpowiedniego kontekstu.

2020 KLAS Category Leader

Klas Category Leader

Trzeci raz z rzędu Philips Enterprise Viewer uzyskał pierwszą pozycję w rankingu KLAS Category Leader, porównujacym rozwiązania do obrazowania!

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Dodatkowe rozwiązania

Szukasz sposobu na zintegrowanie systemu obrazowania medycznego w ramach lokalnego środowiska obejmującego wiele placówek?

Szukasz sposobu na zintegrowanie systemu obrazowania medycznego w ramach lokalnego środowiska obejmującego wiele placówek?


Dowiedz się, jak skutecznie połączyć i zintegrować placówki w różnych lokalizacjach, aby stworzyć zunifikowane źródło dokładnych danych obrazowych – dostępnych praktycznie z każdego miejsca i zgodnie z jasno określonym harmonogramem.
Obawiasz się migracji danych?

Obawiasz się migracji danych?


Aby zachować zgodność z najlepszymi praktykami, większość instytucji opieki zdrowotnej stanie przed koniecznością zastąpienia oddzielnych systemów oddziałowych zintegrowanymi systemami obrazowania obejmującymi wszystkie placówki. Osoby zaangażowane w proces migracji prawdopodobnie będą musiały pokonać dziesięć obaw.
Skonsoliduj dane za pomocą Enterprise Repository

Skonsoliduj dane za pomocą Enterprise Repository


Czy chcesz skonsolidować wszystkie istniejące archiwa danych klinicznych w jednym repozytorium? Dowiedz się, jak skutecznie integrować różne technologie, strony i archiwa, od działu radiologii po całą placówkę.
Angażowanie pacjentów

Angażowanie pacjentów


Czy szukasz usług zapewniających pacjentom bezpośredni, wizualny wgląd w ich stan zdrowia i postęp leczenia? Dając pacjentom bardziej aktywną rolę we własnej opiece zdrowotnej, która obejmuje możliwość przeglądania, zarządzania i udostępniania ich obrazów diagnostycznych i raportów z badań, możesz doprowadzić ich do lepszej opieki.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.