COVID 19

Jesteśmy z Tobą

Wsparcie i rozwiązania pomocne w opiece nad pacjentami z COVID-19.

element graficzny przedstawiający linię
element graficzny przedstawiający linię

  Materiały dla personelu medycznego

  ikona dotycząca wsparcia

  Materiały wspierające personel medyczny w środowisku opieki w dobie pandemii COVID-19


  Informacje z zakresu wsparcia produktowego, w tym instrukcje czyszczenia i dezynfekcji, filmy instruktażowe i wiele więcej!

  Opieka na oddziałach intensywnej terapii i monitorowanie pacjentów

  Diagnostyka obrazowa

  Ultrasonografia

  Wentylacja i wspomaganie czynności oddechowej

  Często zadawane pytania

  Jakie filtry należy stosować w respiratorach przeznaczonych do wentylacji nieinwazyjnej oraz inwazyjnej?

  Należy pamiętać, że respirator V60 / V60 Plus jest wyposażony w trzy warstwy filtrów: filtr wlotowy powietrza, główny antybakteryjny filtr przepływu oraz filtr w porcie wydechowym obiegu pacjenta. Zaleca się, aby klienci postępowali zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi respiratora V60 / V60 Plus, mówiącymi o tym, aby powietrze dostarczane pacjentowi było filtrowane przez filtr wlotowy powietrza, na porcie wylotowym gazu pacjenta zawsze znajdował się główny antybakteryjny filtr przepływu, oraz że zalecane jest używanie filtra w porcie wydechowym pacjenta.

  Czy respirator V60 może być stosowany do prowadzenia wentylacji inwazyjnej?

  Respirator V60 sprawdził się zarówno w wentylacji inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. Respirator Philips Respironics V60 jest sterowanym przez mikroprocesor systemem do prowadzenia dwufazowej wentylacji dodatnim ciśnieniem (BIPAP). Zapewnia on nieinwazyjną wentylację dodatnim ciśnieniem oraz wentylację inwazyjną u spontanicznie oddychających pacjentów dorosłych i dzieci.

  Czy filtracja powietrza wydechowego pacjenta zapewnia stuprocentową ochronę?

  Mimo tego, że filtracja wydechowa skutecznie filtruje (skuteczność > 99,99%) wydychany gaz przechodzący przez port wydechowy, pewna ilość gazu może wydostać się w sposób niezamierzony w miejscu, w którym poduszka styka się ze skórą pacjenta.

  Jak często należy wymieniać filtr antybakteryjny?

  Częstotliwość i czas wymiany filtra różnią się w zależności od pacjenta i częstotliwości użytkowania. Zaleca się wymianę filtra przed rozpoczęciem używania urządzenia u nowego pacjenta i w regularnych odstępach czasu (lub zgodnie z zaleceniami producenta).

  Czy przeznaczone dla wielu pacjentów maseczki szpitalne Philips/Respironics można przecierać szpitalnymi ściereczkami nasączonymi wybielaczem?

  Należy zapoznać się z pełną instrukcją obsługi. Znajduje się w niej zapis informujący o zakazie używania wybielacza, alkoholu, roztworów czyszczących zawierających wybielacz lub alkohol, ani roztworów czyszczących zawierających składniki odżywcze lub nawilżające.

  Czy filtry powietrza w ultrasonografach umożliwiają odfiltrowywanie wirusa powodującego COVID-19?

  Podobnie jak inne wyroby medyczne, układy chłodzące i filtry urządzeń firmy Philips mają na celu zapewnienie prawidłowego działania wyposażenia w różnego typu środowiskach szpitalnych i medycznych. Filtry układów chłodzących służą do zapobiegania gromadzeniu się w urządzeniach kurzu i cząstek obcych — ich konstrukcja nie umożliwia odfiltrowywania czynników chorobotwórczych. Większość filtrów stosowanych w ultrasonografach firmy Philips nadaje się do wyjmowania, a następnie czyszczenia i dezynfekcji przez użytkownika. Oficjalne informacje dotyczące klasyfikacji na potrzeby transportu i mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 można znaleźć w wytycznych amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC; Centra Prewencji i Kontroli Zachorowań).

  Jakie głowice ultrasonograficzne poleca się do wykonywania badań płuc?

  Wszystko zależy od preferencji. U pacjentów o niewielkich gabarytach prawdopodobnie najlepiej sprawdzą się głowice liniowe, choć głowice konweksowe do badań jamy brzusznej także będą skuteczne. Zasadniczo do badań płuc najlepiej nadają się głowice konweksowe, ale można także używać głowic do obrazowania serca, które prawidłowo uwidaczniają zarówno serce, jak i płuca.

  Czy firma Philips zwiększyła produkcję respiratorów i innego typu produktów na oddziały intensywnej terapii?

  Personel firmy Philips pracuje przez całą dobę w celu zwiększenia produkcji respiratorów szpitalnych i podobnego typu produktów na oddziały intensywnej terapii pomocnych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów zakażonych nową odmianą koronawirusa (wirusa powodującego COVID-19). Zgodnie z początkowymi zapowiedziami z marca br. podwoiliśmy liczbę wyprodukowanych respiratorów szpitalnych w maju, a w trzecim kwartale 2020 roku ich liczba wzrośnie czterokrotnie.

   

  Działania podjęte w celu zwiększenia produkcji obejmują m.in.:

  • zatrudnienie dodatkowych pracowników w zakładach produkcyjnych i przeniesienie już zatrudnionych do innych obowiązków w celu natychmiastowej odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania,
  • zwiększenie liczby linii produkcyjnych i liczby zmian tak, aby prace trwały w trybie 24/7,
  • ścisła współpraca z dostawcami firmy Philips w celu zapewnienia dostaw surowców na potrzeby wzrostu procesów wytwórczych w naszych zakładach produkcyjnych,
  • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań firmy Philips w celu dostosowania funkcji zbliżonych produktów z naszej oferty do wymogów związanych ze wzrostem zapotrzebowania,
  • rozpoczęcie współpracy z dostawcami usług produkcyjnych — firmami Jabil i Flex.

   

  Najnowsze informacje można znaleźć w Centrum prasowym firmy Philips.

  Jakie inne produkty i usługi z oferty firmy Philips umożliwiają diagnostykę i leczenie choroby COVID-19?

  Najpotrzebniejsze obecnie produkty z naszej oferty to monitory pacjenta do pomiarów parametrów życiowych oraz przenośne respiratory i materiały eksploatacyjne do urządzeń do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej umożliwiające leczenie szeregu zaburzeń czynności układu oddechowego.

   

  Dostępne w ofercie firmy Philips produkty i usługi do opieki nad pacjentami z COVID-19 to m.in.:

  • Przyłóżkowe rozwiązania do leczenia chorób układu oddechowego do stosowania na oddziałach intensywnej terapii. Obejmują one m.in. urządzenia do monitorowania parametrów życiowych umożliwiające wykrywanie nawet niewielkich zmian w stanie pacjenta oraz respiratory i materiały eksploatacyjne do urządzeń do wentylacji inwazyjnej , nieinwazyjnej i prowadzonej w trybie mieszanym umożliwiające leczenie szeregu zaburzeń czynności układu oddechowego.
  • Aparaty i usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, w tym tomografy komputerowe, przenośne diagnostyczne aparaty RTG i ultrasonografy wspomagające diagnostykę chorób układu oddechowego.
  • Szpitalne rozwiązania z zakresu telemedycyny umożliwiające monitorowanie i leczenie pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (np. program eICU firmy Philips) i platformy telemedycyny pozwalające na kontaktowanie się personelu medycznego z pacjentami leczonymi w warunkach domowych.

   

  Więcej informacji na temat naszych rozwiązań do opieki nad pacjentami z COVID-19 można znaleźć tutaj.

  Czy moja placówka szpitalna lub władze rządowe mogą uzyskać wsparcie od firmy Philips?

  Firma Philips czynnie współdziała z placówkami szpitalnymi, branżą technologii medycznych, władzami rządowymi, Światową Organizacją Zdrowia i innymi służbami opieki zdrowotnej w celu ochrony i usprawniania procesów produkcji oraz transportu ratującej ludzkie życie aparatury i usług medycznych w celu sprostania wyzwaniom intensywnej terapii chorych na COVID-19. Nowi klienci lub przedstawiciele władz rządowych mogą skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych tutaj.

  Czy mogę nabyć w firmie Philips respirator dla siebie lub bliskiej osoby?

  Respiratorów do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej nie sprzedaje się indywidualnym użytkownikom, a wyłącznie placówkom szpitalnym, dostawcom urządzeń medycznych do użytku domowego (sklepy medyczne), ośrodkom opieki długoterminowej, firmom zajmującym się transportem medycznym oraz organizacjom rządowym.

  Firma Philips zapewnia szeroki wybór dostępnych na receptę produktów do wspomagania czynności oddechowej i do tlenoterapii. Aby zapoznać się z ofertą produktów do leczenia bezdechu sennego i wspomagania czynności oddechowej, kliknij tutaj.

  W jaki sposób placówki szpitalne mogą najskuteczniej kontaktować się z firmą Philips w celu uzyskania pomocy lub wsparcia w dobie pandemii COVID-19?

  Należy kontynuować współpracę z opiekunem klienta lub miejscowymi przedstawicielami handlowymi. Jeśli konieczne będzie skontaktowanie się z członkiem kadry zarządzającej w firmie Philips, umożliwi to również opiekun klienta bądź miejscowy przedstawiciel handlowy. Nowi klienci mogą skontaktować się z nami, korzystając z informacji tutaj.

  Do jakiego typu materiałów z zakresu szkolenia i wsparcia technicznego zapewnia dostęp firma Philips?

  Na potrzeby dodatkowego szkolenia z zakresu obsługi produktów firmy Philips opracowaliśmy filmy instruktażowe dostępne na stronie internetowej poświęconej zaangażowaniu firmy Philips w walkę z pandemią COVID-19.

   

  W celu skorzystania ze wsparcia technicznego i serwisu użytkowanych produktów zdecydowanie zaleca się powierzanie tego typu czynności wyłącznie przeszkolonemu personelowi serwisu dysponującego wiedzą i doświadczeniem dotyczącym respiratorów firmy Philips. Serwis tych urządzeń można przeprowadzać wyłącznie po zapoznaniu się z podręcznikiem serwisowym, ściśle przestrzegając zamieszczonych w nim instrukcji.

  Kto może nabywać części zamienne wymagane do naprawy omawianych tu respiratorów?

  Klienci mogą nadal zamawiać części zamienne bezpośrednio od opiekuna klienta w firmie Philips lub przedstawiciela serwisu technicznego. Dostawcy usług innych firm mogą nadal zamawiać części od swoich dotychczasowych dystrybutorów.

  Jak pandemia COVID-19 wpłynie na ciągłość działania firmy Philips?

  Firma Philips korzysta z systemu zarządzania ciągłością działania, który jest zgodny z międzynarodową normą ISO 22301:2012 dotyczącą ciągłości działania i uzyskał poświadczający to certyfikat. Stosowane środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i władz krajowych.

   

  Mimo pandemii COVID-19 firma Philips kontynuuje prowadzenie swojej działalności na całym świecie. Zgodnie z przewidywaniami, w najbardziej dotkniętych pandemią krajach zmniejszył się popyt na produkty konsumenckie, natomiast zwiększyło się zapotrzebowanie na produkty przeznaczone dla placówek ochrony zdrowia.

   

  Firma Philips wytwarza produkty ze swojej oferty w różnych regionach świata, w tym w zakładach produkcyjnych w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i w Azji (w kilku placówkach na terenie Chin). Oprócz systemu ciągłości działania we wszystkich naszych placówkach na całym świecie wdrożyliśmy także stosowne protokoły bezpieczeństwa.

  Jakie inne działania podjęła firma Philips w celu wsparcia społeczności dotkniętych pandemią COVID-19?

  Fundacja Philips Foundation podjęła zakrojone na skalę ogólnoświatową działania mające na celu walkę z pandemią COVID-19 na terenie Chin, Kenii, Włoch i innych krajów. Fundacja ta stanowi centralną platformę koordynacji starań firmy Philips w zakresie odpowiedzialności społecznej i działa w oparciu o założenie mówiące, iż ludzkość jest w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom i zmieniać świat dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i podejmowaniu współpracy. Najnowsze informacje można znaleźć w Centrum prasowym firmy Philips.

  Filmy instruktażowe dotyczące leczenia pacjentów z COVID-19

  Film dotyczący rozpoczynania pracy z monitorem E30

  Respironics E30 firmy Philips

  film dotyczący rozpoczynania pracy

  instrukcje wideo dotyczące respiratora V60

  Respironics V60 firmy Philips

  Stosowanie w trybie wentylacji inwazyjnej

  Przenośny system radiografii cyfrowej MobileDiagnost wDR Philips

  System MobileDiagnost wDR firmy Philips

  Przenośny system radiografii cyfrowej

  film szkoleniowy z zakresu monitorowania pacjentów

  Kardiomonitory Philips IntelliVue - Podstawowa obsługa

  Szkolenie z zakresu monitorowania pacjentów

  Kardiomonitory Philips IntelliVue - Omówienie alarmów

  Wprowadzenie do obsługi respiratora v680

  Rozdział pierwszy instruktażu dotyczącego respiratora Philips Respironics V680 Łatwy w użyciu respirator Trilogy 100 do użytku domowego, szpitalnego i na oddziałach intensywnej terapii

  Webinaria dla personelu medycznego

  Personel ochrony zdrowia wypowiada się na tematy związane z leczeniem chorych na COVID-19.

  Odpowiedź medycyny na pandemię COVID-19

   

  Sprawozdanie doktora Adama Seivera, kierownika działu medycznego ds. analityki danych dotyczących produktów do monitorowania i leczenia pacjentów.

  Jesteśmy z Tobą

  organizacja

  Doskonała organizacja na potrzeby zapewniania wsparcia

   
  Nasze zasoby i możliwości dostosowaliśmy tak, aby móc dostarczać sprzęt ze sprawniejszym dostępem do informacji i rozwiązań przeznaczonych dla ochrony zdrowia w celu zapewniania przez nią skutecznej opieki.

  zdolność dostosowywania się

  Zdolność nieustannego dostosowywania się

   
  Dostosowujemy i udoskonalamy nasze produkty i technologie z uwzględnieniem złożoności chorób, populacji pacjentów i warunków opieki.

  Połączenia

  Łączność

   
  Aby umożliwić nawiązywanie współpracy między zespołami opieki i pomagać systemom medycznym w jak najskuteczniejszej komunikacji na etapie przygotowywania do podjęcia opieki, leczenia i powrotu do normalności, korzystamy z naszej infrastruktury i platform.

  Obserwowanie pracujących wokoło nas społeczności ratujących ludzkie życie napełnia nas nadzieją i motywuje do jeszcze skrupulatniejszego wypełniania naszych głównych obowiązków, jakimi są odpowiadanie na podstawowe potrzeby klientów, zapewnianie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dbałość o zdrowie ludzi na całym świecie.

  Chcesz się z nami skontaktować?

  ikona dotycząca wsparcia

  Wsparcie dotyczące produktów dla ochrony zdrowia

  Zapytania od mediów

  *

  Informacje kontaktowe

  * To pole jest wymagane

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

  *
  *

  Final CEE consent

  Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

  Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

  1
  Wybierz interesujący Cię obszar
  2
  Szczegóły kontaktu

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

  Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
  Please select the checkbox

  Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

  Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?