Jak firma Philips wspiera walkę z koronawirusem (COVID-19) w obszarze monitorowania pacjenta.

Jestem pracownikiem ochrony zdrowia i proszę o kontakt.

Jestem pracownikiem ochrony zdrowia i proszę o kontakt.

  Na tej stronie znajdują się materiały szkoleniowe dotyczące obsługi i konserwacji posiadanego sprzętu firmy Philips oraz informacje o dodatkowych produktach, które mogą pomóc Państwu w leczeniu pacjentów. Będzie ona cały czas aktualizowana o dostępne informacje i najlepsze praktyki postępowania w przypadku COVID-19.

  Edukacja i zasoby dotyczące intensywnej terapii

  Rozwiązania Philips do monitorowania pacjentów

  Zestawy urządzeń

  Pielęgniarka opiekująca się pacjentem w powaznym stanie

  Dla pacjentów w stanie ciężkim

   

  Lokalny przedstawiciel firmy Philips skomponuje zestaw produktów dostosowany do Państwa potrzeb, służąc pomocą w następujących kwestiach:

   

  Wybór monitora i modułów pomiarowych spośród naszych monitorów pacjenta, w tym IntelliVue, Efficia, EarlyVue i Goldway. Taki zestaw obejmuje moduł do pomiaru CO2. Dostępna jest także konfiguracja do diagnostyki kardiologicznej z kardiografem PageWriter.

  Wybór materiałów zużywalnych i czujników – zawęziliśmy w naszej ofercie liczbę opcji do wyboru. Materiały zużywalne i czujniki mają zasadnicze znaczenie dla uzyskiwania pomiarów klinicznych kluczowych w prowadzeniu pacjentów.
  Pielęgniarka opiekująca się pacjentem w powaznym stanie

  Dla niezaintubowanych pacjentów w stanie ciężkim

   

  Lokalny przedstawiciel firmy Philips skomponuje zestaw produktów dostosowany do Państwa potrzeb, służąc pomocą w następujących kwestiach:

   

  Wybór monitora i modułów pomiarowych spośród naszych urządzeń w tym IntelliVue, Efficia, EarlyVue i Goldway. Taki zestaw nie obejmuje modułu do pomiaru CO2. Dostępna jest także konfiguracja do diagnostyki kardiologicznej z kardiografem PageWriter.

  Wybór materiałów zużywalnych i czujników – zawęziliśmy w naszej ofercie liczbę opcji do wyboru. Materiały zużywalne i czujniki mają zasadnicze znaczenie dla uzyskiwania pomiarów klinicznych kluczowych w prowadzeniu pacjentów.

  Powiązane rozwiązania

  *

  Oczekiwania

  * To pole jest wymagane
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
  *
  *