COVID-19

  Produkty i usługi z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej COVID-19

  Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Philips

  Ultrasonografia w walce z COVID-19

  Dzięki coraz większej roli, jaką odgrywają ultrasonografy diagnostyce COVID-19, stają się one coraz bardziej cenionym narzędziem w walce z chorobą. Firma Philips ma w ofercie bogaty wybór ultrasonografów do oceny chorób płuc i serca będących powikłaniem COVID-19.

  Kwestie do uwzględnienia podczas opieki na oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii

  Z ultrasonografu można korzystać w celu wykrywania zmian chorobowych spójnych z obrazem klinicznym choroby COIVD-19, oceny stopnia jej zaawansowania i pomagania w monitorowaniu i leczeniu pacjentów poprzez formułowaniu szybkich i trafnych ocen stanu serca oraz płuc.

  Zmiany na obrazach ultrasonograficznych płuc, które obserwuje się u pacjentów z COVID-19:

  • Pogrubienie i/lub nieregularności linii opłucnej
  • Linie B
  • Zagęszczenia tkanki w obszarze podopłucnowym

  Przyłóżkowe badania ultrasonograficzne serca u pacjentów z COVID-19 pomagają w ocenie:

  • wielkości i czynności lewej komory,
  • wielkości i czynności prawej komory,
  • obecności wysięku osierdziowego i dowodów występowania tamponady,
  • wypełnienia łożyska naczyniowego żyły głównej dolnej na potrzeby informowania o sposobie zarządzania gospodarką wodno-elektrolitową pacjenta.

  Kwestie do uwzględnienia przez kardiologów i ultrasonografistów

  Dział Philips Ultrasound współpracuje z kardiologami i ultrasonografistami w celu identyfikacji najlepszych praktyk z zakresu wykonywania badań kardiologicznych i ich rozpowszechniania w branży. Dzięki informacjom otrzymywanym od lekarzy firma Philips jeszcze bardziej skoncentrowała się na kwestiach bezpieczeństwa podczas wykonywania badań obrazowych, rejestrowaniu najważniejszych obrazów i danych oraz skutecznej analizie w badaniach kontrolnych.

  ikona dotycząca objawów mogących wymagać szczególnej uwagi

  Na co zwrócić uwagę

  Choć nadal jeszcze w pełni nie wiemy, jak znaczne spustoszenie powoduje COVID-19 w sercu, kardiolodzy są już w stanie wskazać niektóre objawy i powikłania zapalenia płuc jako mogące wymagać szczególnej uwagi. Należą do nich zapalenie mięśnia sercowego, zator tętnicy płucnej i możliwość wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego.

  ikona dotycząca parametrów do uwzględnienia podczas obrazowania

  Parametry do uwzględnienia podczas obrazowania

  Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego podczas badań echokardiograficznych na potrzeby monitorowania rozwoju choroby i hemodynamiki pacjentów z COVID-19 należy uzyskiwać dane dotyczące następujących parametrów czynności serca: czynność lewej komory serca, czynność prawej komory serca, parametry hemodynamiczne serca i objawy wysięku osierdziowego. Ocena czynności prawej komory serca jest szczególnie istotna ze względu na nieprzewlekłe choroby płuc lub ostre zapalenie mięśnia sercowego, które mogą skutkować wystąpieniem tętniczego nadciśnienia płucnego i ostrej niewydolności prawokomorowej serca.

  ikona dotycząca bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo

  Stosowanie odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu jest kwestią kluczową. Lekarze podkreślają, że istotną rolę pełni tu szczególnie korzystanie z właściwych środków ochrony osobistej, spełnianie kryteriów wykonywania badań przezprzełykowych i skracanie czasu trwania badań do minimum. Firma Philips zaleca uważne planowanie przebiegu badań i stosowanie protokołów oraz technik takich jak obrazowanie 3D w celu ograniczenia konieczności powtarzania akwizycji obrazu i zmiany położenia głowicy. W miarę możliwości pomiary należy wykonywać na osobnej stacji roboczej lub po opuszczeniu sali badań przez pacjenta.

  ikona dotycząca badań kontrolnych

  Badania kontrolne

  Personel medyczny powinien także uwzględniać potrzeby pacjentów z COVID-19 w zakresie monitorowania i badań kontrolnych. Stosowanie spójnych i powtarzalnych technik oraz pomiarów ułatwi porównywanie danych z badań. Niektórzy kardiolodzy zalecają także wskazywanie bądź oznaczanie w dokumentacji medycznej pacjentów faktu ich zachorowania na COVID-19 w celu uproszczenia uzyskiwania i analizy ich danych w przyszłości.

  Galeria obrazów klinicznych

  Webinaria i wydarzenia (COVID-19)

  POCUS in the ED for COVID-19 (Ultrasonografia przyłóżkowa na oddziałach ratunkowych w dobie pandemii COVID-19) — dr Rachel Liu

  Lung Ultrasound Part 1 (Ultrasonografia płuc, część 1), prelegenci: lek. med. Martin Altersberger, lek. med. Thomas Binder, FESC

  Lung Ultrasound Part 2 (Ultrasonografia płuc, część 2), prelegenci: lek. med. Martin Altersberger, lek. med. Thomas Binder, FESC

  Webinarium poświęcone tematyce ultrasonografii płuc oraz pytania i odpowiedzi — dr Sara Nikravan

  Evolving cardiac dynamics with COVID-19 patients: Experiences from US and Europe (Ewolucja dynamiki serca u pacjentów z chorobą COVID-19: doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i Europy)

  Infection control in the Emergency Department for COVID-19 (Zapobieganie zakażeniom COVID-19 na oddziale ratunkowym) — dr Arun Nagdev

  Oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i personelu pracowni echokardiografii podczas pandemii COVID-19

  Nuts and Bolts of Point-of-Care Echo: the 5E’s in COVID-19 (Echokardiografia przyłóżkowa w praktyce: model pięciu „E” dotyczących postępowania podczas pandemii COVID-19)

  Echocardiographic approach for assessment of patients with suspected myocarditis (Echokardiografia w celu oceny pacjentów z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego)

  Philips Ultrasound Twoim sprzymierzeńcem w walce z COVID-19


  (Uwaga: nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać pełne informacje na temat ich dostępności, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips).

  Technologie stosowane w łatwych do czyszczenia i zapewniających wysoką jakość obrazowania ultrasonografach firmy Philips pomagają lekarzom w formułowaniu szybkich i trafnych ocen oraz monitorowaniu procesu leczenia chorób płuc i serca u pacjentów z COVID-19.

  •  

   InnoSight  

   Wśród licznych zalet ultrasonografu InnoSight firmy Philips największą z nich jest łatwość jego użycia. Niewielka, lekka konstrukcja w formie tabletu oraz szeroki zastosowanie kliniczne pozwalają na wykonywanie badań niemal w każdym miejscu – w prywatnym gabinecie, przychodni, jak i w szpitalu.

  •  

   Affiniti 70

   Ultrasonograf Affiniti 70 to wyjątkowe połączenie wysokich parametrów i funkcji zapewniających sprawny przebieg pracy, gwarantujące szybką i pewną diagnostykę pacjentów.

  •  

   CX50 POC

   Dzięki aparatowi CX50 CompactXtreme firmy Philips nie trzeba już wybierać między doskonałym działaniem a mobilnością na oddziale intensywnej terapii. Aparat CX50 POC umożliwia uzyskiwanie niezbędnych danych ultrasonograficznych łatwo i szybko.

  Jesteśmy z Tobą

  organizacja

  Doskonała organizacja na potrzeby zapewniania wsparcia

   
  Nasze zasoby i możliwości dostosowaliśmy tak, aby móc dostarczać sprzęt ze sprawniejszym dostępem do informacji i rozwiązań przeznaczonych dla ochrony zdrowia w celu zapewniania przez nią skutecznej opieki.

  zdolność dostosowywania się

  Zdolność nieustannego dostosowywania się

   
  Dostosowujemy i udoskonalamy nasze produkty i technologie z uwzględnieniem złożoności chorób, populacji pacjentów i warunków opieki.

  Połączenia

  Łączność

   
  Aby umożliwić nawiązywanie współpracy między zespołami opieki i pomagać systemom medycznym w jak najskuteczniejszej komunikacji na etapie przygotowywania do podjęcia opieki, leczenia i powrotu do normalności, korzystamy z naszej infrastruktury i platform.

  Uwaga: nie wszystkie produkty są dostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać pełne informacje na temat ich dostępności, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy.

  *

  Informacje kontaktowe

  * To pole jest wymagane

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

  *
  *

  Final CEE consent

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  Rozumiem

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  Rozumiem

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

  Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
  Please select the checkbox

  Informacja

  Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej