COVID-19

  Produkty i usługi z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej COVID-19

  Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Philips

  Ultrasonografia w walce z COVID-19

  Dzięki coraz większej roli, jaką odgrywają ultrasonografy diagnostyce COVID-19, stają się one coraz bardziej cenionym narzędziem w walce z chorobą. Firma Philips ma w ofercie bogaty wybór ultrasonografów do oceny chorób płuc i serca będących powikłaniem COVID-19.

  Kwestie do uwzględnienia podczas opieki na oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii

  Z ultrasonografu można korzystać w celu wykrywania zmian chorobowych spójnych z obrazem klinicznym choroby COIVD-19, oceny stopnia jej zaawansowania i pomagania w monitorowaniu i leczeniu pacjentów poprzez formułowaniu szybkich i trafnych ocen stanu serca oraz płuc.

  Zmiany na obrazach ultrasonograficznych płuc, które obserwuje się u pacjentów z COVID-19:

  • Pogrubienie i/lub nieregularności linii opłucnej
  • Linie B
  • Zagęszczenia tkanki w obszarze podopłucnowym

  Przyłóżkowe badania ultrasonograficzne serca u pacjentów z COVID-19 pomagają w ocenie:

  • wielkości i czynności lewej komory,
  • wielkości i czynności prawej komory,
  • obecności wysięku osierdziowego i dowodów występowania tamponady,
  • wypełnienia łożyska naczyniowego żyły głównej dolnej na potrzeby informowania o sposobie zarządzania gospodarką wodno-elektrolitową pacjenta.

  Kwestie do uwzględnienia przez kardiologów i ultrasonografistów

  Dział Philips Ultrasound współpracuje z kardiologami i ultrasonografistami w celu identyfikacji najlepszych praktyk z zakresu wykonywania badań kardiologicznych i ich rozpowszechniania w branży. Dzięki informacjom otrzymywanym od lekarzy firma Philips jeszcze bardziej skoncentrowała się na kwestiach bezpieczeństwa podczas wykonywania badań obrazowych, rejestrowaniu najważniejszych obrazów i danych oraz skutecznej analizie w badaniach kontrolnych.

  ikona dotycząca objawów mogących wymagać szczególnej uwagi

  Na co zwrócić uwagę

  Choć nadal jeszcze w pełni nie wiemy, jak znaczne spustoszenie powoduje COVID-19 w sercu, kardiolodzy są już w stanie wskazać niektóre objawy i powikłania zapalenia płuc jako mogące wymagać szczególnej uwagi. Należą do nich zapalenie mięśnia sercowego, zator tętnicy płucnej i możliwość wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego.

  ikona dotycząca parametrów do uwzględnienia podczas obrazowania

  Parametry do uwzględnienia podczas obrazowania

  Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego podczas badań echokardiograficznych na potrzeby monitorowania rozwoju choroby i hemodynamiki pacjentów z COVID-19 należy uzyskiwać dane dotyczące następujących parametrów czynności serca: czynność lewej komory serca, czynność prawej komory serca, parametry hemodynamiczne serca i objawy wysięku osierdziowego. Ocena czynności prawej komory serca jest szczególnie istotna ze względu na nieprzewlekłe choroby płuc lub ostre zapalenie mięśnia sercowego, które mogą skutkować wystąpieniem tętniczego nadciśnienia płucnego i ostrej niewydolności prawokomorowej serca.

  ikona dotycząca bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo

  Stosowanie odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu jest kwestią kluczową. Lekarze podkreślają, że istotną rolę pełni tu szczególnie korzystanie z właściwych środków ochrony osobistej, spełnianie kryteriów wykonywania badań przezprzełykowych i skracanie czasu trwania badań do minimum. Firma Philips zaleca uważne planowanie przebiegu badań i stosowanie protokołów oraz technik takich jak obrazowanie 3D w celu ograniczenia konieczności powtarzania akwizycji obrazu i zmiany położenia głowicy. W miarę możliwości pomiary należy wykonywać na osobnej stacji roboczej lub po opuszczeniu sali badań przez pacjenta.

  ikona dotycząca badań kontrolnych

  Badania kontrolne

  Personel medyczny powinien także uwzględniać potrzeby pacjentów z COVID-19 w zakresie monitorowania i badań kontrolnych. Stosowanie spójnych i powtarzalnych technik oraz pomiarów ułatwi porównywanie danych z badań. Niektórzy kardiolodzy zalecają także wskazywanie bądź oznaczanie w dokumentacji medycznej pacjentów faktu ich zachorowania na COVID-19 w celu uproszczenia uzyskiwania i analizy ich danych w przyszłości.

  Galeria obrazów klinicznych

  Webinaria i wydarzenia (COVID-19)

  POCUS in the ED for COVID-19 (Ultrasonografia przyłóżkowa na oddziałach ratunkowych w dobie pandemii COVID-19) — dr Rachel Liu

  Lung Ultrasound Part 1 (Ultrasonografia płuc, część 1), prelegenci: lek. med. Martin Altersberger, lek. med. Thomas Binder, FESC

  Lung Ultrasound Part 2 (Ultrasonografia płuc, część 2), prelegenci: lek. med. Martin Altersberger, lek. med. Thomas Binder, FESC

  Webinarium poświęcone tematyce ultrasonografii płuc oraz pytania i odpowiedzi — dr Sara Nikravan

  Evolving cardiac dynamics with COVID-19 patients: Experiences from US and Europe (Ewolucja dynamiki serca u pacjentów z chorobą COVID-19: doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i Europy)

  Infection control in the Emergency Department for COVID-19 (Zapobieganie zakażeniom COVID-19 na oddziale ratunkowym) — dr Arun Nagdev

  Oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i personelu pracowni echokardiografii podczas pandemii COVID-19

  Nuts and Bolts of Point-of-Care Echo: the 5E’s in COVID-19 (Echokardiografia przyłóżkowa w praktyce: model pięciu „E” dotyczących postępowania podczas pandemii COVID-19)

  Echocardiographic approach for assessment of patients with suspected myocarditis (Echokardiografia w celu oceny pacjentów z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego)

  Philips Ultrasound Twoim sprzymierzeńcem w walce z COVID-19


  (Uwaga: nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać pełne informacje na temat ich dostępności, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips).

  Technologie stosowane w łatwych do czyszczenia i zapewniających wysoką jakość obrazowania ultrasonografach firmy Philips pomagają lekarzom w formułowaniu szybkich i trafnych ocen oraz monitorowaniu procesu leczenia chorób płuc i serca u pacjentów z COVID-19.

  •  

   Affiniti 70

   Ultrasonograf Affiniti 70 to wyjątkowe połączenie wysokich parametrów i funkcji zapewniających sprawny przebieg pracy, gwarantujące szybką i pewną diagnostykę pacjentów.

  Jesteśmy z Tobą

  organizacja

  Doskonała organizacja na potrzeby zapewniania wsparcia

   
  Nasze zasoby i możliwości dostosowaliśmy tak, aby móc dostarczać sprzęt ze sprawniejszym dostępem do informacji i rozwiązań przeznaczonych dla ochrony zdrowia w celu zapewniania przez nią skutecznej opieki.

  zdolność dostosowywania się

  Zdolność nieustannego dostosowywania się

   
  Dostosowujemy i udoskonalamy nasze produkty i technologie z uwzględnieniem złożoności chorób, populacji pacjentów i warunków opieki.

  Połączenia

  Łączność

   
  Aby umożliwić nawiązywanie współpracy między zespołami opieki i pomagać systemom medycznym w jak najskuteczniejszej komunikacji na etapie przygotowywania do podjęcia opieki, leczenia i powrotu do normalności, korzystamy z naszej infrastruktury i platform.

  Uwaga: nie wszystkie produkty są dostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać pełne informacje na temat ich dostępności, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy.

  *

  Informacje kontaktowe

  * To pole jest wymagane

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

  *
  *

  Final CEE consent

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

  Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
  Please select the checkbox

  Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

  Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?